Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dammen kan brista - måste byggas om byggs om

Annons

Görs ingenting åt kraftverksdammen i Vässinkoski finns risken att vattnet bryter igenom och strömmar okontrollerat nedför Oreälvens dalgång, med stora materiella skador och även risk för mäniskoliv som konsekvens.

Det konstaterar konsultföretaget J&W Samhällsbyggnad sedan dess avdelning för vattenbyggnad getts uppdraget av dåvarande ägaren Birka Kraft AB att undersöka hur väl kraftverksdammen skulle stå emot vattenmassor av den omfattning som vållade svåra skador längs Oreälven 1985.

Undersökningen av dammens hållfasthet och möjlighet att kontrollerat släppa förbi vatten har pågått sedan 1999 och nuvarande ägaren Fortum avser att vidta de åtgärder som konsulten föreslår.

Ombyggnaden är planerad att ske under 2004 och innefattar ökad kapacitet för att släppa förbi vatten i utskoven, höjning av dammkrönet och förbättrade erosionsskydd samt förstärkning av nedströmsslänten.

Nivån på Vässinkoskis vattenyta kan variera med 16,5 meter mellan lägsta och högsta nivå vilket gör att vågor och is sliter hårt på jorddammen, vars erosionsskydd inte är tillräckligt.

Konsulten föreslår därför att detta förstärks med med betydligt grövre sten.

Det förekommer också erosion inne i dammkroppen, varför nedströmsslänten måste förstärkas. Konsulten konstaterar att felet är allvarligt, eftersom det är svårt att upptäcka och kan vålla dammbrott om det får pågå under flera år.

För att undvika överspolning av dammen föreslås att krönet höjs och för att kunna släppa förbi tillräckligt med vatten, för att undvika att dammen brister vid hög tillrinning, föreslås att ett tredje utskov byggs intill de båda tidigare.

Någon risk för att ravinen Trollgrav inte ska kunna svälja vattenmängden från också ett tredje utskov befarar man inte.

Att de sprickiga bergväggarna kan erodera är utredarna införstådda med. Men den stenen förs med vattenmassorna utan att hindra dess framfart.

Ombyggnaden av Vässinkoski väntas inte bli störande för omgivningen, annat än det buller som arbetande maskiner åstadkommer.

LARS-ERIK KLOCKAR

Mer läsning

Annons