Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dammar skonar bäcken

Annons

Lusbäcken tar emot dag- vatten från all stadsbebyggelse väster om Tunavägen-Backaviadukten-Tjärnavägen. Sedan 1995 har kommunen jobbat för att minska påverkan från dagvatten på bäcksystemet, bland annat genom att anlägga dammar.

Nu är fler dammar på gång vid Lusmyren. Detta för att förbättra reningen av dagvattnet från Södra Backa industriområde. Dessutom för att ta hand om dagvattnet från det nya industriområdet som planeras i Rågåker.

-Vi har byggt ett antal dammar tidigare, nu blir det fler, säger Agne Göras vid Borlänge Energi.

Lusbäcken betraktas som ett känsligt vattendrag, som får ta emot stora mängder förorenat dagvatten. Dagvatten är det vatten som efter nederbörd rinner från exempelvis asfalterade ytor, via diken och ledningar, till vattendrag.

Genom att bygga fler dammar ska vattenkvalitén i Lusbäcken förbättras. I dammarna hålls det förorenade vattnet kvar, föroreningarna sjunker, innan vattnet släpps vidare ut i bäcken. På Lusmyren är tanken att ta hand om inkommande dagvatten från bangårdsområdet i en ny damm. Ytterligare en liten damm skapas för västra bangårdsområdet.

En långsträckt damm ska ta hand om dagvattnet från delar av Södra Backa och Rågåker. Nya bäckfåror ska också skapas. I projektet ingår även ett promenadstråk från Bangårdsgatan och söderut mot Lusberget.

Senare i januari genomför Borlänge Energi ett allmänt möte om planerna. Agne Göras tror att projekteringen kan komma igång i år och byggandet under 2008. Kostnaden uppskattas till ett antal miljoner kronor.

-Det är för Lusbäckens skull vi gör det här.

JERRY BRODIN

Mer läsning

Annons