Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Damm läcker metaller

Annons

Faluprojektet är namnet på det saneringsarbete som sedan drygt sex år pågår på det gamla fabriksområdet väster om Hanröleden. Där tvättas metallinnehåll ur de så kallade kisbränderna som fortfarande ligger kvar i marken sedan svavelsyrafabrikens stora dagar.

- Man brände svavelkis och fick svavelsyra. Resterna kallas kisbränder och innehåller lösliga metaller. Dessa metaller gick förut rakt ut i Faluån, säger Per Broman, miljöchef på Stora Enso Research, som ligger på andra sidan Hanröleden.

Faluprojektets uppgift är att ta hand om vattnet och rena det innan det går ut i ån. Tvättvattnet går under Hanröleden, till de uppsamlingsanläggningar som ligger intill Stora Enso Research.

Där renas vattnet på kemisk väg innan det släpps ut i ån.

- Hittills har det gått mycket bra, säger Per Broman.

Men strax före midsommar inträffade läckaget som fick tvättvattnet att ta andra vägar, och förstöra vägen.

- Materialet som bygger upp deponin innehåller även skikt där rivningsmaterial från industrin har lagts, till exempel tegel. Då vatten kommer i kontakt med ett sånt skikt så söker det sig den vägen ut, i stället för att långsamt gå genom kisbränderna.

När det metalltunga vattnet okontrollerat strömmade under Hanröleden tog det troligtvis med sig material i den överliggande delen av vägen och orsakade därmed den kännbara sättningen i vägbanan.

Enligt Per Broman ska dock metallerna ha fångats upp och inte påverkat miljön negativt.

- Vi kunde omhänderta vattnet i fångstdikena på andra sidan vägen. Jag kan i och för sig inte svara på hur provtagningarna i ån har sett ut den senaste tiden. Men det skulle förvåna mig om det var förhöjda värden, säger han.

Efter läckaget har Faluprojektet bytt metod för att tvätta kisbränderna närmast Hanröleden. I stället för bassängmetoden sprinklar man tvättvattnet över kisbränderna.

Vägverket beräknar att svackan i vägen kan återställas helt efter semestrarna. Även kablarna till trafikljusen påverkades av läckaget, därav de blinkande gula ljusen.

KARIN WALLÉN

Mer läsning

Annons