Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Dåligt ledarskap i Vansbro

Annons

I en gemensam motion föreslår centern, moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet att kommunen tillsätter en kommunchef som tillsammans med två stabschefer ska bli de ledande tjänstemännen i den kommunala organisationen.

Det var för två år sedan som Vansbro kommun genomförde en ny organisation av den kommunala verksamheten. Den innebar att flera chefer fick sluta och att andra fick nya arbetsuppgifter.

Kommunchefsuppdraget ersattes med tre stabschefer, varav en av dem skulle ha samordningsansvar.

En viktig anledning till organisationsförändringen var politikernas förhoppningar om en bättre styrning, ärendehantering och ledningsstruktur.

- Men många sammanträden präglas fortfarande av dåligt förberedda ärenden och arbetet med strategiska frågor har inte lett till något resultat. Det lyser i stort sett med sin frånvaro, skriver de borgerliga motionärerna.

Dessutom konstaterar de fem borgerliga partierna att en revisionsrapport slagit fast att kommunens chefer känner sig dåligt delaktiga i kommunens mål- och budgetarbete.

I motionen till kommunfullmäktige skriver de fem partiföreträdarna också att det hela tiden har slagits fast att kommunens politiker skulle vara lyhörda på signaler från anställda och förtroendevalda över den nya organisationen.

- När vi nu får så tydliga signaler att ledarskapet är otydligt och fungerar dåligt, är det också vår skyldighet att göra förändringar.

- När den nya organisationen klubbades sades det att kommunchefsrollen skulle kunna läggas på någon av stabscheferna.

- Men det har inte skett eftersom det inte utkristalliserats något tydlig ämne för den rollen, heter det i den borgerliga fullmäktigemotionen.

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons