Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dålig luft i Stockholm och Göteborg

Annons

Det är ovanligt dålig luft i Stockholm och Göteborg just nu. Halterna av partiklar och kvävedioxid är mycket höga, särskilt i Stockholm.

På gatunivå i Stockholm låg partikelhalten på 400 mikrogram per kubikmeter under morgontimmarna på tisdagen, åtta gånger över dygnsgränsvärdet 50 mikrogram per kubikmeter. Partiklarna består bland annat av sådant som dubbdäcken river upp ur asfalten. Kvävedioxid i gatunivå, ett resultat av bilavgaser i kombination med markozon, uppmättes av Stockholms miljöförvaltning till 150 mikrogram per kubikmeter, tre gånger över dygnsgränsvärdet.

Även i Göteborg är halterna höga, meddelar miljöutredare Jan Brandberg, med 140 mikrogram kvävedioxid och nästan lika mycket partiklar i gatunivån.

På båda håll är orsaken så kallad inversion. Kalla vindstilla nätter gör att värmen från marken strålar bort. När solen sedan värmer luften högre upp under morgontimmarna bildas ett lock över staden.

I Stockholms innerstad kunde fenomenet skådas med blotta ögat, ett smogliknande brunt lager över kyrkspirorna.

Nivåerna är sådana att känsliga personer kan känna obehag redan nu, men inte så höga att akuta luftvägsproblem väntas uppstå.

Ändringen till sommartid gör sitt till problemet. I förhållande till solen startar vårt aktiva dygn en timme tidigare, medan kylan i marken och inversionslocket består.

Det finns också en hel del intransport av luftföroreningar från de svenska storstädernas europeiska grannar. Partikelnivån utanför Stockholm är 40 mikrogram, mot normalt under 10.

Den nordostliga vindriktningen i Göteborg ger Brandberg läge för straffspark. "Det kommer från Stockholm" säger han småskrattande om bakgrundsnivåerna i staden.

Den dåliga luften är något av ett vårfenomen, åtminstone för Stockholm del, säger Johansson som å sin sida varnar för intransport av dålig rysk luft vad det lider.

TT

Mer läsning

Annons