Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dålig koll på barnkonventionen

Annons

I 15 år har nu Sverige åtagit sig att följa FN:s barnkonvention.

2002, efter en lång arbetsprocess, beslutade därför kommunfullmäktige i Falun att anta en barn- och ungdomsplan. Målet är att ge barn och ungdomar bättre möjligheter att påverka de politiska besluten, att kännedomen om FN:s barnkonvention ska öka och att se till att kommunen verkligen lever upp till FN-kraven.

Den speciella barnchecklistan som är kopplad till barn- och ungdomsplanen är tänkt att fungera som ett stöd. Alla nämnder ska nu inför varje beslut ställa följande frågor:

? Berör beslutet barn?

? Sätts barn och ungdomars bästa i främsta rummet?

? Har barn och ungdomar tillfrågats om vad de tycker?

? Har beslutsfattarna verkligen ansträngt sig till det yttersta för barnens bästa?

När det första barnbokslutet någonsin genomfördes visade det sig att bara tre av 14 förvaltningar använde barnchecklistan, sedan dess har det blivit lite bättre. Under förra året använde hälften av samtliga nämnder och förvaltningar barnchecklistan.

Däremot har politikerna inte fått någon utbildning i FN:s barnkonvention och det finns heller ingen som har ansvar för att samordna och genomföra intentionerna i barn- och ungdomsplanen. Det här är brister som påtalats i samtliga tre barnbokslut.

"Det finns en frustration och trötthet i organisationen på att mer och mer uppgifter ska sammanställas och rapporteras in. Ofta beror frustrationen på mängden uppgifter som begärs in samt att uppgifterna ses som en pappersprodukt som inte återkopplas till verkligheten," skriver man i barnboksslutet.

I barnbokslutet konstaterar man att för att få fart på arbetet med barn- och ungdomsplanen behövs ett tydligare intresse från politiker och ledning för frågorna. Pengar måste också avsättas för genomförande, och en plan som talar om exakt hur man ska jobba behöver arbetas fram, en plan som har tydliga mätbara mål som kan följas upp.

ANN-SOFIE MASTH

Mer läsning

Annons