Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dålig framförhållning

Annons

Barn- och skolnämndens brist på långtidsplaner för barnomsorgen, kom åter i dagen, när Mariann Nordlöf och Kenneth Persson nu går in och bestämmer att en ny beställning på tolv platser inom barn- omsorgen ska placeras på Forssagården från och med 1 januari över skolledningens och personalens huvuden. Men skolledningen för området hade redan placerat två förskoleklasser tillsammans på Forssagården, där det också finns en förskoleavdelning för 1-3 åringar. Hela den pedagogiska samplaneringen av hela skolans fritidsverksamhet, musikundervisning med meraför vårterminen är lagd. Det hör till saken, att barn- och skol-nämnden tidigare lagt en beställning av de tolv platserna. Dessa hade personalen i samförstånd spridit ut på befintliga förskolor i området och anvisat personalförstärkningar. Föräldrarna är mycket upprörda och undrar om politiker får gå in och detaljstyra verksamhet med så kort varsel utan att lyssna på personal och brukare. Ett lika klumpigt ingripande gjorde ledningen för barn- och skolnämnden för två år sedan. För att försöka lösa den stora efterfrågan på förskoleplatser uppmanades skolledningarna att hjälpa till att finna lösningar. Ansvariga på Tjärnaskolan såg en möjlighet att hjälpa till och trollade fram både lokal och personal. Politikerna hade inget emot förslaget. Skolledningen kallade till föräldramöte för att glädja barn och föräldrar. Men när föräldrarna dök upp, hade rektor inget att berätta. Politikerna hade plötsligt stoppat förslaget. Besvikelsen blev enorm. Arbetsglädjen var körd i botten Jag ställde då en interpellation i kommunfullmäktige till ordföranden i barn- och skolnämnden och krävde en föklaring. Kommunens budget har varit och är fort-farande mycket skör. Behovet av nya skattekronor är avgörande för utveckling av bland annat barnomsorg, skola och äldreomsorg. I kampen om nya inflyttare är det för barnfamiljer avgörande att de garanteras barnomsorgsplatser inom laglig tid. Jag träffade en nyinflyttad mamma i val-stugan i september som kände sig starkt lurad. Hon hade blivit lovad plats för sitt barn inom föreskriven tid och planerade in att börja arbeta igen. Men ännu efter åtta månader hade hon inte fått någon barnplats! Den bilden av Borlänge sprider sig och inflyttarna väljer andra kommuner. Vi i folkpartiet har vid ett flertal tillfällen påtalat vikten av framförhållning för tillgången av platser inom barnomsorgen. Bland annat har vi föreslagit att skapa luft i systemet, det vill säga att på flertalet barn-stugor skapa extra platser som beredskap för inflyttare eller föräldrar som tänker börja jobba igen. Ett annat alternativ är tomma skollokaler. I 2007 års budgetförslag hittar man inte en rad om vikten av en god beredskap inom barnomsorgen i de inledande kapitlen: Vision för Borlänge, Verksamhetsinriktning 2007-2010 och Borlänge satsar för framtiden. I inriktningsmålen för barn- och skol-nämnden läser man: "Plats inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen ska erbjudas inom en tidsperiod av 3-4 månader efter det att behovet av plats är anmäld". Fan trot sa bofinken.

BRUNO BLOMQUIST OPPOSITIONSRÅD, FOLKPARTIET

Mer läsning

Annons