Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dalaungdomar mår bra

Annons

Hälsa och levnadsvanor bland niondeklassare i Dalarna höstterminen 2002 heter enkätundersökningen gjord av Landstinget Dalarna. 3 763 niondeklassare födda år 1987 kom med i undersökningen och 3 283 svarade, vilket betraktas som en mycket god uppslutning. Mats Granvik är epidemiolog på Landstinget och är utredaren bakom studien.

- En rapport om ungdomar i nian blir som ett kvitto för hur grundskolan klarat det förebyggande arbetet kring elevernas hälsa, förklarar Granvik. Och huvuduppgiften med undersökningen är att den ska kunna ligga till grund för diskussioner på skolorna, fortsätter han. Materialet är just nu på väg ut.

"Välbefinnandet bland niondeklassarna är sannolikt i allmänhet tämligen gott", heter det det i rapporten. Men samtidigt finns också de som faktiskt mår sämre, och ofta handlar det då om flickor. "Hela" åtta av tio flickor, men knappt varannan pojke, angav att de hade minst ett besvär - besvär som till exempel strul med skolan och problem med familjen eller kompisar.

- Det farliga är de problem som kan leda till depressioner, som i sin tur påverkar skolresultaten, menar Granvik.

- Vidare visar också studien behovet av professionell hjälp på ett naturligt sätt, fortsätter han. I dag är det inte så vanligt för ungdomar att kontakta hälsovården när man lider av en depression. I stället går man till en kompis - och det är en varning att föra fram.

Frågan om droger visar glädjande resultat.

- På det stora hela ser vi inte någon försämring, berättar Granvik. Vi är vana att se svarta rubriker om drogerna på till exempel Västra skolan i Falun, men faktum är att vi nu i stället ser en minskning i användandet av tobak, alkohol och narkotika. Speciellt rökningen har avtagit, tilllägger han. Och inom missbruket av tyngre droger är ett ganska fåtal berörda.

Undersökningen är ett nytt led i Landstinget Dalarnas hälsopolitiska program som tog sin början 1988. Svarsfrekvensen var på goda 87 procent och responsen från undersökningspersonerna har enligt Mats Granvik varit bra.

- Det har varit skoj att jobba, och jag är mycket nöjd med arbetet, säger han. För mig är resultatet helt klart: Ungdomar mår i allmänhet rätt bra!

För Mats Granvik väntar nu en ny undersökning att fullfölja, denna gång kring 20-64-åringrnas hälsa.

fakta | så mår dalaniorna

95 procent "mår bra" eller åtminstone "ganska bra" för det mesta.

Flickor mår som grupp dock något sämre än pojkar. Bland pojkar mår 2 procent "inte så bra" eller "ofta dåligt", bland flickor 10 procent.

I skolan trivs 83 procent "åtminstone ganska bra" och endast 4 procent "ganska eller mycket dåligt".

Åtta av tio flickor, men knappt varannan pojke rapporterade minst ett besvär, exempelvis "jobbiga läxor", "bråk hemma" och "strul med kompisarna".

20 procent av flickorna röker i någon omfattning. 8 procent av niondeklassarna röker under skoltid.

14 procent av pojkarna snusar varje vecka.

31 procent av pojkarna och 41 procent av flickorna har varit berusade "några" eller "många" gånger.

3-4 procent har provat narkotika.

Källa: Rapport från Landstingskansliets epidemiologiska utredningsarbete, nr 124, mars 2003

JENS NORBERG

Mer läsning

Annons