Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dalarna på ny karta med fem kommuner

Annons

Förslaget om en nedskärning av antalet kommuner kommer från generaldirektör Sören Häggroth i Eskilstuna som haft uppdraget att analysera och ge förslag på den framtida ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna.

Uppdragsgivare är Ansvarskommittén, en statlig utredning som senast 2007 ska föreslå regeringen hur arbetsfördelningen mellan staten, kommunerna och landstingen ska se ut. I uppdraget ingår också att komma med förslag om eventuella förändringar när det gäller antalet län, kommuner och regioner.

Sören Häggroth är övertygad om att det behövs större kommuner om den kommunala nivån ska klara framtidens kostnader och medborgarnas behov.

- Vi går mot en utveckling där kommunerna själva måste klara finansieringen av olika åtaganden. Det innebär att alltför små kommuner riskerar att inte klara uppgiften, vilket leder till att invånarna i mindre kommuner får en sämre service än dem som bor i större, säger Sören Häggroth.

Sverige har i dag 290 kommuner, vilket är 16 fler än efter den senaste kommunindelningsreformen som genomfördes i mitten av 1970-talet. Cirka hälften av landets kommuner har färre än 15000 invånare och elva av dem har ett invånarantal som överstiger 100 000 personer.

Sören Häggroth anser att det skulle räcka om Sverige hade ett hundratal kommuner om 10-15 år. Han stärks i sin uppfattning genom studier i grannländerna.

- Vi kan titta på Danmark, där går man från 250 till 100 kommuner i en stor reform och i Finland diskuteras att gå från 430 till cirka 100 kommuner. Utvecklingen i grannländerna påminner mycket om situationen i Sverige, anser Sören Häggroth.

Sören Häggroth, till vardags generaldirektör vid Fortifikationsverket, ser inte siffran 100 som något magiskt tal för hur många kommuner landet behöver.

- Genom att ange en specifik siffra blir det dock tydligare att föra ett resonemang om den kommunala kompetensen och den roll kommunerna kan förväntas spela i framtiden.

Häggroth ser också ett alternativ till kommunsammanslagningar.

- Landets arbetsmarknadspolitik utgår från hundra olika regioncentra. I stället för att slå samman kommuner är det ju också tänkbart att flera kommuner i en region samarbetar genom kraften från respektive regioncentrum, menar Sören Häggroth.

Hur Ansvarskommittén ser på förslaget om en ny kommunreform får vi veta tidigast någon gång under nästa år.

I sin helhet ska kommitténs arbete vara avslutat först 2007.

Så tycker några politiker i Siljansregionen:
Ann Beskow, Orsa

- Kultur, tradition och stolthet över den egna kommunen betyder mycket för identiteten. Därför vill jag gärna behålla de enskilda kommunerna så länge det går.

- Även jag anser att många kommuner i sin litenhet har svårt och kommer få det än svårare, att på egen hand klara en god service med hög kvalité på alla olika områden. I de här sammanhangen är även Rättvik, Leksand och till och med Mora ganska små. Det är just därför jag brinner så starkt för det samarbete som vi har och bygger vidare på i Region Siljan.

- Min vision ser just nu ut så här: ännu mer samarbete med andra kommuner. Då kan vi behålla de egna kommunerna.

Jonny Jones, Rättvik

Att slå ihop Siljanskommunerna till en enda storkommun är inget för Rättvik.

- Det finns ingen anledning. Vi har alla en stark utvecklingspotential som enskilda småkommuner, men det är ytterst viktigt att vi samarbetar. Det gör vi också idag, säger Jonny Jones.

- Storkommun Siljan är inget för oss. Vad vi däremot kan fundera över är att anpassa storleken av den politiska ledningen i mindre kommuner. Ofta har små kommuner lika många politiker som en storkommun, säger han.

Herbert Halvarsson, Älvdalen

- Jag tycker inte om förslaget.

Det säger Älvdalens kommunalråd Herbert Halvarsson (s).

- Vi har insett faran med att vi kanske inte klarar oss själva i framtiden. Därför har vi bildat Region Siljan som kommer underifrån. Får den processen ha sin gång, tror jag att vi kommer att klara det utan att slå samman kommuner.

- En sammanlagning som dikteras uppifrån är början till en ännu större utarmning av glesbygden.

- Nej, det finns ingen anledning att börja rota i det här uppifrån nu, speciellt inte sedan Region Siljan nu har bil-dats. Det är bättre att det som nu sker underifrån, än att vi påtvingas något uppifrån.

Bengt-Åke Rehn, Mora

Kommunalrådet Lars Matsson-Frost (c) var igår, torsdag, onåbar för en kommentar så frågan gick till hans närmaste samarbetspartner, Bengt-Åke Rehn, vice kommunstyrelseordförande, (s):

- Det där är ju spekulationer som allting annat. Förr spekulerade man i region, nu spekuleras i storkommuner. Jag tror inte det blir färre kommuner i framtiden. Det handlar om möjligheterna att upprätthålla en bra samhällsservice. Det kan man göra på andra sätt än att inrätta storkommuner.

Mer läsning

Annons