Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dalälven allt friskare - vattnet drickbart ner till Siljan

Annons

Under de senaste tio åren har Dalälven blivit friskare från år till år. Det beror dels på effektiva kommunala reningsverk, dels på nedläggningen av Falu gruva.

- Så länge gruvdriften pågick var halten av metaller, främst koppar, oerhört hög i Faluån, vilket påverkade Runn och Dalälven, berättar Jörgen Dahlin, ordförande i Vattenvårdsföreningen.

Uppströms Forshuvud i Borlänge är Dalälven - Väster- och Österdalälven inräknade - närmast att betrakta som en fjällälv med rent, klart och näringsfattigt vatten. I Vondsjön, en av källsjöarna i norra Dalarna, är vattnet i vissa avseenden renare än destillerat vatten.

- Siljan påminner om en fjällsjö med ett siktdjup på fem meter och med bottenvatten av fullt drickbar kvalitet. Siljan är mycket näringsfattig, vilket innebär att den i förhållande till storleken producerar väldigt små mängder fisk, säger Böril Jonsson, som också slår fast att djurhållningen i Västerdalarna och söder om Siljan påverkar vattenkvaliteten negativt.

Men det är alltså urlakning från Falu gruva och den pågående gruvdriften i Garpensbergsområdet som mer än något annat påverkat och påverkar Dalälven. Men åtgärder från företag och myndigheter gör att metallhalterna i vattnet minskar.

Årligen tas 1 500 vatten-, botten-, vegetations- och fiskprover vid ett 70-tal stationer längs den 55 mil lång sträckan från källorna till Eggegrunds fyr. Älvens tillstånd är viktigt eftersom en kvarts miljon människor bor kring älven.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons