Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dagismaten får ingen kontroll

Annons

Sju av nio dagiskök i Kalmar blev underkända när livsmedelsinspektörerna utförde sin årliga kontroll i juli i år. Man kontrollerade då hur maten blev hanterad under förvaring, nedkylning, varmhållning, återuppvarmning, rengöring med mera.

Inspektörerna noterade att på de flesta dagisköken förvarades färdigmat och råvaror i samma frys, vilket ses som en allvarlig avvikelse från reglerna, eftersom det ökar risken för bakterieöverföring.

Personalens egna kontroller blev underkända i de flesta fallen, bland annat för att det inte fanns några journaler över utförda kontroller.

I Kalmar kontrollerar man dagiskök en gång om året, eftersom man anser att det är speciellt viktigt med dagis och äldreomsorg, enligt livsmedelsinspektören Bo Olsson.

Han tycker att regelbundna besök från livsmedelsinspektörer har viktiga psykologiska effekter:

- Kökspersonalen ringer oss ofta och frågar om hur de ska göra för att bli godkända.

Miljökontoret i Falun har tillsyn över daghem, men har inte gjort någon kontroll på över tio år, utan man har valt att förlita sig endast på kökspersonalens kontroller.

- På grund av bristande resurser väljer vi att koncentrera oss på de kök som vi vet sköts sämre. I dag har vi inte dagis i vår verksamhetsplan, säger Kristina Harsbo, chef på Miljökontoret.

- Vi har inte tid att kontrollera dagiskök, det är helt upp till kökschefen. Det är sällan vi gör oanmälda inspektioner eller tar initiativet själva om vi inte fått något klagomål, säger Tina Bergman, livsmedelsinspektör på Miljökontoret i Falun.

Kökspersonalen på dagisen i Falun gör även själva bakterieprov en gång om året.

På Skolförvaltningen, som ansvarar för barnomsorgen i Falun, litar man på att kökspersonalen utför kontrollerna på rätt sätt.

Vid den senaste kontrollen i Kalmar blev sju av nio dagiskök underkända. Varför tror du att de fungerar bättre i Falun?

- Hittills har det fungerat bra. Vi har inte fått några klagomål eller haft bakterier i våra kök, säger Britt Söderman, kostsamordnare på Skolförvaltningen. Vi litar på att vår personal gör ett bra jobb, men man kan självklart aldrig vara helt säker.

- Kökspersonalen har utbildning och vet hur man handskas med maten. Det blir inte bättre om Miljökontoret gör kontroller, säger Svante Hanses, chef på Skolförvaltningen.

Vore det inte bra med någon utomstående som kontrollerar kökspersonalen?

- Hinner inte Miljökontoret med det, har inte vi några resurser eller möjligheter att göra det själva, säger Svante Hanses.

MIRA MICIC

Mer läsning

Annons