Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Cykelväg vid Siljan - en genialisk världsattraktion

Annons

Att skapa en cykel- och promenadväg kring Siljan skulle i första hand vara en tillgång för den befintliga befolkningen i regionen. Många saknar möjlighet att nå vattnet på attraktiva punkter dit man kan ta sig på ett bekvämt sätt. Det gäller såväl människor som är beroende av bil och rullstol såväl som vana naturstigsvandrare. För människor utifrån är naturen i denna del av landskapet en total kontrast till cykelledernas slättland och enahanda landskap i stora delar av Cent-raleuropa.

Siljans strandområden har den fördelen att de inte är exploaterade med bebyggelse och industrianläggningar annat än mycket punktvis. Det skulle antagligen inte vara vare sig dyrt eller praktiskt svårt att skapa bra lösningar vid de hinder för fri gång och cykling som föreligger.

En bra början finns i de fyra kommunernas närområden, där bland annat Leksand i sommar kommer att bygga ut sin "Solvända" från stora bron i centrum ända till Orsandbaden. På andra sidan Dalälven, på Åkerösidan, har ett byalag lagt grunden till en första etapp på västra sidan fram till Siljansnäs. Rättvik tänker i samma banor och i Mora och Orsa finns liknande intressen.

En cykel- och gångbana kring sjön skulle givetvis kompletteras med övernattningsstugor, enkla väderskydd, säkra eldstäder av den typ som finns efter Dalslands kanal, ett och annat litet café och kanske några ställen för uthyrning av kanoter och cyklar. Det skulle vara helt suveränt om byalagen och intresseföreningarna närmast sjön skötte hela verksamheten och fick ansvaret för att utforma och förverkliga gång- och cykelvägen. Det bör ske efter samma principer som FramtidsUtsikt Siljan underlättat ett öppet natur- och kulturlandskap i Nedansiljan.

Det är svårt att säga vad en attraktiv gång- och cykelväg runt Siljan skulle kosta i kronor och ören men mycket talar för att pengarna skulle komma tillbaka på mindre än tio år i en sådan långsiktig framtidsinvestering. Om den kombineras med utvecklingstankarna kring, Farled Dalarna, med ett centrum i Gagnef är succén given. Jämfört med i princip alla andra framtidsinvesteringar inom upplevelsesektorn i Dalarna är en gång- och cykelväg förverkligad enligt nämnda recept säkert mycket lönsam samtidigt som den stödjer alla andra projekt med samma mål inom hela sjöregionen.

Det kommer naturligtvis att finnas ett visst motstånd, åtminstone i början, mot såväl denna som andra storslagna tankar, från markägare, tomtägare, båthusägare, bryggägare och andra. Om man emellertid ger alla dessa en chans att vara med och påverka, ja till och med få sätta sin prägel på vissa avsnitt av denna Siljans nya infrastruktur, är jag övertygad om att alla berörda efter ett tag ser sig som vinnare, och medlemmar i samma segrande lag.

Till en början kanske detta "tillväxtförslag" från Siljansregionens första och gemensamma program för områdets framtid inte är lika spektakulärt som satsningar på högskolan, rv 70, dalajärnvägen och ny IT-industri men ibland kan det enkla och opretentiösa vara det mest geniala och framgångsrika.

RONNY SVENSSON

Mer läsning

Annons