Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Cykelväg till Sunnansjö?

Annons

Stensbo-Sunnansjö är en sträcka på cirka 2,5 kilometer och kostnaden beräknas till ungefär 3,5 miljoner kronor.

Cykelvägen avses att byggas mellan Väsman och länsväg 247. I projektet ingår en ny bro.

- Vid platsen för den tidigare landsvägen mot Grangärde finns de gamla brofundamenten kvar. Tanken är att anlägga en ny enklare bro över noret mellan Väsman och Björken. Det blir en bro med järnbalkar och trädäck och den kostar kanske 250 000 - 500 000 kronor, säger Christer Lindberg.

Han uppger att kommunen genom olika kanaler tagit emot flera önskemål om att cykelvägen till Stensbo bör byggas vidare mot Sunnansjö och så småningom runt Väsman.

Orsaken till att Stensbo-Sunnansjö kan komma att få högre kommunal prioritet än Grangärde-Nyhammar, är enligt Lindberg att Vägverket har med Grangärdevägen i sin flerårsplan. Däremot har Vägverket inte visat intresse för utbyggd cykelväg från Stensbo.

-Men man vet aldrig vad som händer. Det kan ju mycket väl bli så att Grangärde-Nyhammar byggs först, understryker Lindberg.

Han betonar att tjänstemannaförslagen under sensommaren ska rangordnas av tekniska nämndens politiker och därefter manglas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. "Stensbobanan" har varit på förslag tidigare år och strukits av politikerna.

Samma förhållande gäller för delen Björnhyttan-Saxdalen, en sträcka på knappt två kilometer och kostnadsberäknad till 2,1 miljoner.

I en första etapp under 2006 kan det göras i ordning en grusad cykelväg till en kostnad av omkring 1,6 miljoner. I en andra etapp 2007 kan nya cykelbanan asfalteras vilket förmodas kosta cirka 500 000.

Om båda dessa cykelbanor förverkligas skulle det sedan "bara" återstå delen mellan Saxdalen och Sunnansjö innan drömmen om cykelväg runt Väsman är uppfylld.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons