Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Centralmakt utmanas av federalismen

Annons

DDiskussionen om federalismen är en välkommen debatt därför att den ger oss anledning att gå på djupet med frågeställningar om maktdelning, lokalt självstyre och lika villkor både i Sverige och EU.

Att vi nu tydligt deklarerar ett ställningstagande i konstitutionella frågor utmanar också andra partier att tala klarspråk.

Federationers konstitutioner bygger på att självständiga enheter/stater sluter sig samman och kommer överens om vad man ska göra gemensamt. Man avstår en del av sitt oberoende för att uppnå gemensamma mål, samtidigt som man värnar den inre självständigheten.

I den svenska debatten har federalism hittills enbart handlat om centralisering av beslut och byggande av en statsbildning på Europanivå.

Centerpartiet använder sig av den mera gängse uttolkningen i Europa, det vill säga tydlig maktdelning och att bygga underifrån. Centerstämmorna i Umeå gav en bra ideologisk debatt och ledde oss fram till beslut om hur vi vill använda oss av ett antal federalistiska principer:

3 Ickecentralisering. Beslut ska fattas så nära dem som berörs som möjligt.

3 En skriven konstitution. Det ska finnas tydliga regler för maktdelning, beslutsnivåers kompetens och till skydd för individuella fri- och rättigheter.

3 Självstyrande enheter. De underliggande nivåerna ska ha hela

beslutsmakten inom de områden som inte lagts på en högre nivå.

3 Beslutsmakt ska motsvaras av beskattningsrätt för de egna angelägenheterna.

3 Det ska för varje beslutsnivå finnas direkta band mellan medborgarna och lagstiftarna. Det bör alltså förekomma direkta val till någon politisk instans på varje nivå.

3 Samarbete mellan självstyrande enheter, liksom samarbete mellan olika nivåer på frivillig grund, ska underlättas.

Vart fjärde år är det val till kommuner och landsting. Med den sittande regeringens politik blir valen alltmer meningslösa eftersom staten ständigt strävar efter att avgränsa det lokala och regionala självstyret. I grund och botten handlar Centerpartiets beslut om federalismen om att respektera självstyret. För oss är det alldeles självklart att väljarna i Dalarna, lika väl som väljarna i Västra Götaland eller Skåne har rätt att styra sig själva.

Vi vill nu ta steget och utmana den svenska enhetsstaten underifrån. Varför ska medborgare, kommuner och regioner i dagens Sverige vackert stå med mössan i hand och tigga om den socialdemokratiska regeringens gunst?

Vi som bor i Sverige är mer välutbildade än någonsin förr. Men regeringen misstror oss alla möjligheter att kunna bestämma själva. Det är vår förhoppning att den debatt som nu inletts också ska tydliggöra vilka

partier som står på självstyrets och människornas sida och vilka som vill fortsätta centrera all makt till Rosenbad.

KENNETH JOHANSSON

Mer läsning

Annons