Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Centern försvårar för barnlösa att adoptera

Annons

Vad gäller utredningen om homosexuellas möjligheter till adoption så är det inte så enkelt, som Kenneth Johansson gör gällande. Adoption är det enda tillfälle då staten går in och reglerar hur en familj ska se ut.

Redan i dag gäller ett antal kriterier för att man ska få adoptera och vi kristdemokrater anser att ett av dessa kriterier ska vara att barnet har tillgång till en manlig och kvinnlig könsidentitet när det växer upp. Detta är viktigt ur barnets perspektiv.

I ett kristdemokratiskt samhälle är det naturligtvis så att ingen ska diskrimineras eller särbehandlas för att man är homosexuell. Detta innebär å andra sidan inte att homosexuella ska ha en särställning och exempelvis åtnjuta positiv särbehandling.

Barn är nämligen ingen rättighet.

För ett adopterat barn innebär adoptionen att man redan en gång tidigt i livet radikalt ändrar levnadsvillkor. Att ha två olikheter, att vara adopterad och ha homosexuella föräldrar, innebär en större risk för sociala störningar i tonåren.

Ett antal undersökningar visar att barn till homosexuella inte påverkas negativt av sin bakgrund. Dessa undersökningar är dock gjorda på biologiska barn till homosexuella. Det betyder att de till största delen har haft kontakten med båda sina biologiska föräldrar, ungefär som skilsmässo-barn har.

Det är fortfarande inte vanligt med barn som kommit till genom insemination. Slutsatserna man kan dra av dessa undersökningar är alltså begränsade. Den nya lagen strider dessutom mot 1993 års Haagkonvention och innebär att Sverige måste frånträda den europeiska konventionen om adoptioner från 1967.

Vidare har Sverige undertecknat FN:s barnkonvention, av vilken det framgår att det är barnets rättigheter som ska beaktas vid en adoption.

Att lagstifta om adoptioner utifrån ett resonemang om vuxnas rättigheter är alltså inte förenligt med barnkonventionen.

Att som centerriksdagsmannen Kenneth Johansson då tala om att homosexuellas prövning som adoptivföräldrar inte ska diskuteras mer, eftersom beslutet redan är taget i Sveriges riksdag, visar på en märklig syn på demokrati och dess möjlighet att påverka värderingar.

Möt mig gärna med motargument och låt läsaren själv bedöma. Jag är i gott sällskap med samtliga adoptionsorganisationer, socialstyrelsen, Sveriges psykologförbund, svenska läkarsällskapet, barnombudsmannen, Rädda Barnen, Bris (Barnens Rätt i samhället) med flera.

Inget av de länder varifrån det nu kommer barn till Sverige för adoption accepterar partners av samma kön som adoptivföräldrar. Detta kan leda till att alla adoptioner till Sverige stoppas.

Därmed berövas många barn möjligheten till ett bättre liv.

BIRGITTA SACRÉDEUS

Mer läsning

Annons