Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Carlgren och sanningen

Annons

Äldreskyddsombuden vid länsstyrelsen i Dalarna har yttrat sig angående utrymningen av särskilt boende i stugorna vid Munkbohemmet.

Enligt Södran den 18 november säger Jonas Carlgren att han "inte tycker att länsstyrelsen riktat någon direkt kritik mot omsorgsnämnden i Hedemora".

Detta är fel.

Äldreskyddsombuden framhåller nämligen i sitt skriftliga svar "att ett beslut om att lägga ner ett särskilt boende kräver en långsiktig planering. Enskildas behov ska tillgodoses och gällande lagstiftning ska följas. Ett biståndsbeslut om särskilt boende upphör inte genom ett generellt beslut av omsorgsnämnden.

Länsstyrelsens bedömning är dock att informationen inte har skett på ett bra sätt. Det är anmärkningsvärt att information lämnas så nära inpå förestående beslut om förändringar."

Slutligen summerar äldreskyddsombuden sin vidräkning med Hedemora kommuns omsorgsnämnd:

"Socialtjänstlagens intentioner om trygghet och kontinuitet ska vara vägledande när verksamhet planeras och insatser utförs. Det är av stor betydelse att insatserna utformas i samförstånd med den enskilde, även om den enskilde inte har någon ovillkorlig rätt att erhålla en viss bestämd insats.

Det är aldrig bra när enskilda till följd av förändringar i verksamheten tvingas flytta. Länsstyrelsens bedömning är att omsorgsnämnden genom sitt agerande i detta ärende har åsidosatt tryggheten för de boende i stugorna vid Munkbohemmet."

Ovanstående citat ur länsstyrelsens skriftliga beslut visar alltså att man - tvärtemot vad Jonas Carlgren säger i SDT- riktar tydlig negativ kritik mot omsorgnämndens hantering av detta ärende.

I detta sammanhang vill jag påpeka att två av mina cirka 90-åriga medboende har starkt nedsatt syn och skulle få mycket svårt att klara en flytt till en helt ny omgivning.

MAJA-STINA DUE

Mer läsning

Annons