Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bymiljöerna hotas

Annons

I de flesta av det stora antalet byar i kommunen finns bland annat lador och uthus som i många fall far illa och som aldrig kommer att ersättas om de rivs.

Läckande tak och gräs som tilllåts växa upp mot de nedre delarna av väggarna gör att träbyggnaderna relativt fort förstörs.

Det finns stor risk för att byarnas utseende inom bara några årtionden radikalt förändras när och om de gamla kulturbyggnaderna försvinner. Varje år rivs ett antal lador och uthus och fler är på gång att antingen rasa samman eller att rivas.

För ett drygt år sedan uppdrog därför fullmäktige till miljö- och byggnadsnämnden att ta fram regler och taxor som skulle stimulera ägarna att tillvarata de gamla byggnaderna.

Nämnden kom dock fram till att det inte går att genom olika taxor särbehandla fastigheter.

Den fick tillbaka ärendet för en ny prövning och ledamöterna ser tre möjligheter att stimulera ägare att tillvarata sina gamla byggnader:

4 Genom att informera om de äldre byggnadernas värde.

4 Genom att informera om hur de kan renoveras.

4 Genom att ta fram områdesbestämmelser för områden och byggnader som anses vara särskilt skyddsvärda.

Den som äger ett gammalt uthus kan riva det när han eller hon så vill.

Eftersom de allra flesta av byarna ligger utanför planlagda områden, behövs inga rivningslov. Det räcker med att lämna en rivningsanmälan till byggnadskontoret.

- Vi har gjort försök att stoppa vissa rivningar, men det har inte gått att förhindra dem, säger byggnadsinspektör Björn Dahlgren.

Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslog vid sitt senaste sammanträde att kommunstyrelsen ska besluta om att frågan om tillvaratagande av gamla byggnader i första hand ska omfatta följande byar: Arvslindan, By, Djurås by, Flen, Gagnefsbyn, Gräv, Hovänget, Kyrkbyn (i Dala-Floda), Holsåker, Lövsjön, Risholmen, Syrholn och Västerfors.

De tolv byarna har i en kulturhistorisk miljöanalys som upprättats av Dalarnas museum klassats i något som kallas grupp A.

Miljö- och byggnadsnämnden framhåller att områdesbestämmelser kan upprättas för byarna - om kommunen vill värna om miljöerna.

GÖRAN FAGERLUND

Mer läsning

Annons