Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Byggnadsnämnden irriterad över "Mälarperspektiv"

Annons

Vid torsdagens sammanträde med byggnadsnämnden kunde konstateras att nämnden åter blivit överkörd i tre ärenden. Det danska företaget Twilling A/S vill i Gesunda på tre fastigheter uppföra lika många fritidshus.

Byggnadsnämnden beviljade den 8 september i fjol dispens från bestämmelserna om strandskydd. Som särskilt skäl angavs att fastigheternas lämplighet för bebyggelse hade prövats i antagen planutredning. Stängsel skulle enligt nämnden uppföras utmed den södra gränsen för att tomtplatsens utsträckning mot stranden klart skulle kunna uppfattas av allmänheten.

Beslutet överklagades av Naturvårdsverket som menade att den planerade exploateringen skulle ta mark i anspråk som idag är tillgänglig för allmänheten. De motiv som anges i beslutet anser Naturvårdsverket inte vara några särskilda skäl.

Länsstyrelsen delade verkets uppfattning och i beslut den 17 maj i år upphävdes byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens i de tre angivna fallen.

- Vi delar naturligtvis inte alls den bedömning Naturvårdsverket gör och vi menar att utvecklingen i vår bygd helt stoppas upp om man ska använda samma värderingar här som i trakterna runt Stockholm. I den här uppfattningen står vi helt eniga i byggnadsnämnden, säger Anders Bogg.

I ett annat ärende gick dock länsstyrelsen på byggnadsnämndens linje och avslog överklagandet från Naturvårdsverket. Det gäller Venjans Kurs- och Fritidscenter som av nämnden fått strandskyddsdispens för att uppföra två campingstugor. Länsstyrelsen fann här att särskilda skäl att meddela dispens förelåg då platsen redan är ianspråktagen som campingplats.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons