Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Byggnadsnämnden får JO-kritik

Annons

Inspektionen gjordes den 26 maj och vid granskningen uppmärksammades att i vissa ärenden hade handlingar som kommit in till eller skickats från kommunen inte registrerats. Det gällde till exempel i ett ärende en skrivelse från en enskild och ett e-brev från förvaltningen och i ett annat ärende ett läkarintyg.

JO påpekar i sammanhanget att det i sekretesslagen finns grundläggande bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar samt om vad register ska innehålla. Bestämmelsernas syfte är bland annat att garantera allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar.

JO fann vidare att i flera akter fanns handskrivna anteckningar som inte var daterade eller signerade. I några fall var anteckningarna gjorda i blyerts. Det förekom att anteckningar gjorts på klisterpapper. Någon dokumentation om muntliga fullmakter från den enskilde till kommunen påträffades inte i ärenden där kommunen skött kontakter med entreprenörer.

Vidare noterades att ett intyg från en arbetsterapeut kom in till kommunen den 30 januari 2002. Enligt tjänsteanteckning den 25 mars 2002 skulle sökanden komma in med kostnadsuppgift. Sedan hade ingenting hänt i ärendet.

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag hade gjorts den 13 maj 2002. Efter att förvaltningen gjort ett hembesök hos sökanden väntade kommunen på ett intyg från en arbetsterapeut eller sjukgymnast. Några ytterligare åtgärder hade inte vidtagits i ärendet.

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag gjordes den 19 augusti 2002. Samma dag beställde kommunen av en entreprenör att arbeten skulle utföras. Därefter hade, så vitt framgick, inte vidtagits några åtgärder i ärendet.

JO noterar här att varje ärende där någon enskild är part ska enligt sjunde paragrafen i förvaltningslagen handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Det är av stor vikt att en myndighet driver sina ärenden fram mot ett avgörande.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons