Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Byggärendena ökar

Annons

Tillförordnade förvaltningschefen Torbjörn Larsson och miljö- och byggnämndens ordförande Karl-Erik Pettersson (mp) konstaterar att antalet byggärenden som kommit in till förvaltningen ökat med 40 procent sedan år 2000.

Så sent som i fjol äskade miljö- och byggnämnden om att få utöka sin budget. Några ökade resurser har förvaltningen inte fått och antalet ärenden gör att trycket på stadsarkitekten Michael Bergman är stort.

- De som lämnar in ansökningar får vänta länge, säger Torbjörn Larsson.

Miljö- och byggnämnden hade tre bygglovsärenden på sitt bord vid nämndens senaste sammanträde. Två av ansökningarna gällde bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.

I dagsläget har miljö- och byggnämnden i Hedemora ingen given policy att följa när det gäller bygglovsärenden. Besluten fattas från fall till fall med miljöbalken som grund.

Nämnden beslutade bevilja bygglov och strandskyddsdispens i det ena fallet, nybyggnad av ett fritidshus vid sjön Spjuten i Norra Spjutbo.

Detta med anledning av att tomten redan är avstyckad samt att det redan finns bebyggelse i området.

Nämnden beslutade dock att ge förhandsbesked om att inte bevilja bygglov och strandskyddsdispens för uppförandet av ett fritidshus i Finnhyttan vid sjön Dormens strand.

Området är helt obebyggt och där finns inga vägar. Nämnden menar att de naturvärden som finns i den bäckravin som löper genom området, väsentligt kommer att förändras.

Nämnden beviljade bygglov till uppförandet av ett fritidshus i Mälby, under förutsättning att byggherren flyttar byggplatsen ett antal meter. Detta för att inte helt skymma utsikten över sjön Viggen för en av grannarna.

Attraktiva sjötomter skulle kunna locka fler att flytta till Hedemora kommun. I miljö- och byggnämnden har detta diskuterats.

- Vi får vara försiktiga med att ändra på reglerna för strandskydd. Vi lockar ju turister med vår natur, säger Karl-Erik Pettersson.

Naturvårdsverket håller hårt på att nuvarande regler om att bebyggelse närmare än 100 meter från strand inte ska tillåtas.

- De går in och kollar varje dispens vi ger, säger Torbjörn Larsson.

MATS NILSSON

Mer läsning

Annons