Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg om med förnuft!

Annons

Att åter öppna Stationsgatan för biltrafik uppfattas av många butiksägare som en möjlighet att öka allmänheten tillgängligheten till centrum och få ett ökat kundunderlag.

Idén om biltrafikens välsignelser för handeln har dock fått sig en rejäl törn genom den konsultutredning som nu presenteras av WSP samhällsbyggnad.

I utredningen konstateras bland annat att Stationsgatans öppning för biltrafik skulle innebära fler olyckor, högre bullernivåer och högre luftföroreningar. För gående, bussresenärer samt för kollektivtrafiken innebär idéförslaget att framkomligheten försämras.

Tillgängligheten för funktionshindrade blir totalt sett sämre genom smalare gångbanor, oseparerad cykelbana och mer fordonstrafik. Ur tillgänglighetssynpunkt är förbättringen för biltrafikanter liten, då inga nya parkeringsplatser tillkommer. Möjligheter till uteserveringar och evenemang försämras.

Efter denna negativa professionella bedömning av idéförslaget, borde tanken på att öppna Stationsgatan för biltrafik vara död. De psykologiska låsningarna ska dock inte underskattas.

Fastighetsägarna har gett löften om investeringar i lägenheter och butikslokaler. Men löftena villkoras av något så kontraproduktivt som biltrafik på Stationsgatan.

Inställningen är ett exempel på klassisk tragisk ironi. Ett förverkligande av förslaget, allt annat lika, skulle med stor sannolikhet innebära ytterligare försämringar i handelns kundunderlag.

Miljön efter Stationsgatan behöver dock förbättras för att skapa ett mer attraktivt stadsrum. Sådana förändringar liksom förbättrad trafikskyltning in mot centrum skulle också ha en positiv effekt på handeln.

En ytterligare förbättring vore att anlägga en ny, mer närbelägen, tågplattform med gångtunnel till Liljanhuset. Både det psykologiska och det fysiska avståndet till Kupolen kan också minskas genom förbättrad kommunikation.

Utveckling i dessa riktningar skulle ge centrum nya förutsättningar för anpassning till de nya yttre förhållanden som föreligger.

I den möjliga framtiden ligger ett centrum med stark attraktionskraft genom en intressant blandning av kultur, underhållning, bostäder och olika former av marknadshandel. Men också en handel i övrigt som är lyhörd för att hitta nya verksamhetsformer.

En sådan handel måste göra en realistisk omvärldsanalys och arbeta i samklang med ett modernt samhälles miljöambitioner. Ett sådant självklart mål utesluter förlegade tankar på biltransport av kunderna inne i stadskärnan och ända fram till butiksdörrarna.

En stark majoritet av Borlängebor vill behålla Stationsgatan bilfri. Det utredda (och sönderskjutna) idéförslaget går på tvärs mot Borlänges ambitioner som miljökommun. Särintressen och rent oförstånd kan inte få styra den nödvändiga utvecklingen av centrum.

NILS GOSSAS (MP)

Mer läsning

Annons