Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Budgetförslag klart

Annons

I det inlämnade budgetförslaget uppgår driftverksamheten till 87,3 miljoner. Förslaget utesluter 5 miljoner för infrastrukturella åtgärder, och innefattar inte heller VBU.

Förslaget innebär att budgetramen på 87 miljoner, vilken är samma som förra årets, har justerats 0,3 miljoner för förändring av kaptialkostnaden och internhyra.

Investeringsbudgeten uppgår till 7,1 miljoner, varav 6,8 miljoner utgörs av redan intecknade investeringar.

Av dessa är 3,8 miljoner IT-investeringar, 1 miljon personaladministration-investeringar och 2 miljoner senarelagda fastighetsinvesteringar.

För att klara ramarna har kommunledningskontoret föreslagit besparingar inom alla enheter och en minskning av personalstaben med 5,75 årsarbeten.

Minskningen sker med en person på kommunkansliet, en på ekonomienheten, en på personalenheten, två på näringslivsenheten samt 0,75 på mark- och planeringsenhet.

Minskningen på kommunkansliet sker genom att en porttelefon installeras och receptionen blir obemannad.

- De årsarbeten som ska dras ned inom komunstyrelsen står i proportion till de 60-70 personer som totalt ska dras in, kommenterar kommunalrådet Roger Stål (s).

- Jag vet inte hur stor del av detta som kommer att ske genom naturlig avgång, hur mycket som blir omplaceringar och vilka som får sägas upp.

Stål påpekar att personalminskningen inte är så drastisk som den kan se ut om varje enhet granskas för sig.

- Under senare år har visserligen antalet personer på varje enhet ofta minskat, men en helt ny enhet - IT-enheten har kommit till.

Vad gäller kollektivtrafiken innebär budgetförslaget att 578 000 kronor sparas in.

Det sker i form av att ett specialfordon på mjuka linjen tas bort.

Sommartidtabellen blir också giltig under en längre period och viss helgtrafik ersätts med beställningstrafik.

Förslaget från kommunledningen kommer att tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdag.

- Då ska det presenteras, innan det kan tas upp i kommunstyrelsen, avslutar Stål.

Mer läsning

Annons