Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Budgeten klubbades

Annons

Någon riktig mangling av budgetförslagen blev det inte mellan den styrande alliansen och oppositionen.

Den i många år stora och tunga frågan har varit socialnämndens ständiga underskott. Där har alliansen nu skjutit till 16,6 miljoner kronor vilket också oppositionen är nöjd med.

Frågan om en mansjour luftades. Renée Andersson (s) tyckte att majoritetens avsatta 25 000 kronor i budget till en mansjour är för lite, speciellt i jämförelse med kvinnojouren som får 900000 kronor per år.

- Ska det inte vara jämställt åt alla håll, undrarde hon.

- BRÅ har beslutat att anslå 25 000 kronor. Det handlar om att börja i liten skala, följa upp och senare anslå mer pengar, svarar Dan Westerberg (c).

Dock blev det en lång debatt med många inlägg när skolnämndens budget skulle avhandlas. Oppositionen var inte tillfreds med alliansens förslag att skolnämnden ska ansvara för bidragen till friskolorna.

Alliansen tycker att den frågan ska ligga där kompetensen finns och inte som nu hos kommun-styrelsens ekonomienhet.

- Majoriteten önskar göra skolnämnden till konkurrent och beslutsfattare, med visst tillsynsan-svar, i samma fråga. Vart ställer det tredje part som är friskolorna, säger Ragnar Kroona (s), ord- förande i skolnämnden under den gångna mandatperioden.

Karl-Erik Pettersson yrkade på att ansvaret ska ligga på kommun-styrelsen. Efter votering beslutade fullmäktige att återremittera frågan till kommunstyrelsen.

Presidiet var också eniga om att satsa på att möta skolornas stora renoveringsbehov samt att göra en översyn över grundskolans organisation.

- Vi måste nyttja lokaler och personal på ett så effektivt sätt vi kan, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rosén (m).

MATS NILSSON

Mer läsning

Annons