Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Budget sprack direkt

Annons

Budgeten för nästa år är mer än stram. Fritidsstyrelsen, kulturnämnden, miljönämnden och gatu- och parkstyrelsen får inte ens uppräkning av sin budget för löne- och kostnadsökningar. Dessa måste klaras inom samma ramar som nämnderna och styrelserna har i år. Det innebär i praktiken att de tvingas till besparingar nästa år.

Kommunstyrelsen och dess förvaltningar tvingas spara 2,5 procent på sina ramar.

De enda som får lite mer att röra sig med är skolan och socialnämnden.

Skolan får 18,4 miljoner kronor till. Men det är i praktiken de så kallade Wärnerssonpengarna som nu ges som ett generellt statsbidrag. De kan dock inte användas till mycket annat än att behålla lärartätheten. Sker inte det kan inte Falun ansöka om att få nya Wärnerssonpengar och dessa är något som majoriteten värnar om att få behålla.

Socialnämnden hade begärt att få en förstärkning nästa år med 40,6 miljoner kronor. Men man får bara tre extra miljoner som är öronmärkta till individ- och familjeomsorgen. Detta bland annat för att klara ökningen av institutionsvård för barn och ungdomar och socialbidragskostnaderna som åter börjar stiga.

Med denna strama budget hoppas majoriteten att nästa år få ett överskott på 30,8 miljoner kronor. Dessa pengar behövs för att balansera förra årets och årets underskott vilket kommunen är skyldig att göra.

Men det förutsätter att årets underskott inte blir högre än 43 miljoner kronor. Blir det högre spricker budgeten.

Och risken finns att den gör det. För på kommunstyrelsens bord i går låg förutom budgetförslaget även prognosen för i år. Den visar på minus 75,9 miljoner kronor vilket är en ökning mot tidigare prognos.

Orsaken är förutom kommunens eget kostnadsöverskridande även minskade skatteintäkter och statsbidrag på 29 miljoner kronor. Kommunen förlorar också 10,4 miljoner kronor på den förändrade beskattningen av pensionerna. Den får också fem miljoner kronor mindre än beräknat från sitt bolag Falu Energi och Vatten.

- Om de här siffrorna står sig får inte kommunen balans i sin budget nästa år heller, säger ekonomichefen Jan Malmberg.

Men Jonny Gahnshag är ändå stillsamt optimistisk att det stora befarade underskottet ska kunna pressas ner och nästa års budget hålla. Den är betydligt tuffare än de budgetar majoriteten lagt de senaste åren.

- Vi har lärt oss och vi har fått en viss skepsis mot hur konjunkturen rör sig. Nästa år är väldigt svårt att sia om men kostadspressen måste fortsätta och vi har börjat minska kostnaderna redan i år, säger han.

En konsekvens av detta är att antalet anställda kommer att minska. Och det gäller inte bara inom den sociala sektorn där det redan aviserats om en kraftig neddragning på omkring 80 tjänster.

- Att den är nödvändig är socialnämndens ordförande och jag ense om. Men det är oundvikligt att personalstatusen måste minskas på andra håll också men det är inga dramatiska förändringar det handlar om, säger Jonny Gahnshag.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons