Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brobygge över länsvägen

Annons

Bron är tänkt att användas av gående och cyklister, bland annat skolbarn. Av förslaget framgår att länsvägen behöver "sänkas" med som mest tre meter. Detta för att det inte ska bli alltför branta på- och avfarter vid bron.

- För att undvika allt för stort intrång på angränsande fastigheter kan så kallade gabioner bli nödvändiga. Med gabion menas en ståltrådsbur fylld med stenmaterial, skriver stadsarkitekten Göran O. Sundell.

Genom den nya detaljplanen vill kommunen undanröja ett hinder för Vägverket att komma i gång med brobygget. Det största hindret för verket är dock ekonomin. Broprojektet beräknas kosta minst nio miljoner kronor och Vägverket har i sina planer inte angett någon preciserad tidspunkt för när bron kan bli verklighet.

I övrigt innebär planförslaget bland annat att användningsområdena ändras för vissa fastigheter. Tidigare postlokalen, som i dag ägs av byggföretagaren Anders Skoglund i Ludvika, står i gällande plan på "allmän platsmark". Detta ändras till kvartersmark, handel alternativt kontor.

Nedlagda Smaskens taverna vid länsvägen, som enligt stadsarkitekten "står öde och förfaller", får ändrad användning till kvartersmark, bostäder handel/kontor.

Brandstationen med biblioteket på övervåningen kallas i gällande plan för "allmänt ändamål". Det ändras till kvartersmark, handel, kontor, räddningstjänst.

Det område som kommer att beröras av den nya detaljplanen omfattar 9,6 hektar. Planområdet begränsas av Nyhammars Bruk (numera Nyhammars Verkstads Invest AB), torget, bostadsområdet Abäckshyttan, väster om Möbergs väg, Norrbovägen, väster om Björbovägen samt Kvarndammen.

Förutom att det blir möjligt att bygga en bro över länsvägen kan som konkreta nyheter nämnas möjligheten att anlägga en gång- och cykelväg efter Kvarnhedsvägen från torget ut till Grangärdevägen. Där ska den bindas samman med den planerade cykelvägen mellan Nyhammar och Grangärde.

I övrigt kan noteras att stadsarkitekten påpekar att det vid "Bruket" bedrivs den i kommunen enda kvarvarande verkstadsproduktionen som har anknytning till den äldre järnindustrin.

- Bruksområdet har starka symbolvärden för Nyhammarsborna, skriver Sundell som också framhåller att samhället sedan lång tid präglats av bruksrörelsen och för att belysa den historiken är det viktigt att vårda och bevara bruksmiljön.

Han noterar vidare att det i centrala Nyhammar "förekommer en rik och blandad vegetation".

- Stort skönhetsvärde har den rakväxande tallskogen mellan hyresbostäderna på Tallheden och Abäckshyttan. Inslag av skogsdungar och ungskog i bebyggelsen ger Nyhammar ett lummigt och ombonat utseende, tycker stadsarkitekten.

Byggnadsnämnden behandlade planförslaget vid mötet den 17 mars. Byggpolitikerna beslutade att planen ska ut på samråd där allmänheten får chansen att tycka till om innehållet. Enligt byggnadsnämndens ordförande Lars Helsing (s) planeras det för ett allmänt möte i Nyhammar i mitten av april. Om inget oförutsett inträffar så kommer detaljplanen att fastställas om ungefär ett år.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons