Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bro över länsvägen vore bra

Annons

Förslaget innebär bland annat att det ges möjlighet för Vägverket att bygga en gång- och cykelvägsbro över länsväg 247, strax ovanför brandstationen.

Ett projekt som varit på gång i flera år men hittills stupat på kostnaderna som enligt Vägverket uppgår till minst nio miljoner kronor.

Om allt går enligt planerna kan den nya detaljplanen fastställas runt årsskiftet. Därmed skulle en väsentlig del av den byråkratiska processen kring ett brobygge vara överstökad och bygget snabbt kunna starta när Vägverket väl tar beslutet.

-Detaljplanen innebär inte att Vägverket är tvingat att bygga bron inom ett visst antal år. Men planen ger Vägverket möjlighet att göra det, framhåller stadsarkitekten Göran O. Sundell.

Sundell, planeringsingenjör Hjördis Staffas, markingenjör Jan Persson, projekteringschef Christer Lindberg och byggnadsnämndens ordförande Lars Helsing (s) representerade kommunen vid mötet i Folkets hus i Nyhammar.

-Utöver oss från kommunen deltog 22 personer i mötet. Ofta kommer det relativt mycket folk när vi åker ut i de mindre samhällena för att prata om nya planer, säger en nöjd Sundell.

Kommunfolket fick en del frågor kring den planerade gång- och cykelvägen efter Kvarnhedsvägen, som ska dras från centrum ut till länsvägen.

I flera inlägg förespråkades att cykelvägen bör få en något annorlunda sträckning närmast centrum.

-Vi tar till oss synpunkterna och tittar närmare på det nu när vi går vidare med planarbetet, lovar stadsarkitekten.

NLT har tidigare ingående redogjort för innehållet i planförslaget. Förutom bro över länsvägen och cykelväg efter Kvarnhedsvägen innebär det i korthet att ett antal fastigheter får annan beteckning när det gäller användningsområdet.

Exempelvis kommer fastigheten med före detta posthuset att ändras till kvartersmark, handel alternativt kontor.

Nedlagda Smaskens taverna vid länsvägen får ändrad användning till kvartersmark, bostäder handel/kontor.

Brandstationen med biblioteket på övervåningen kallas i gällande plan för "allmänt ändamål". Det ändras till kvartersmark, handel, kontor, räddningstjänst.

Det område som berörs av den nya detaljplanen omfattar 9,6 hektar. Planområdet begränsas av Nyhammars Bruk (numera Nyhammars Verkstads Invest AB), torget, bostadsområdet Abäckshyttan, väster om Möbergs väg, Norrbovägen, väster om Björbovägen samt Kvarndammen.

Efter samrådsmötet i Nyhammar väntar en remisstid på fyra veckor. Fram till den 14 maj tar stadsarkitektkontoret i Ludvika emot synpunkter på planförslaget.

Därefter sammanställs synpunkterna varefter det eventuellt görs vissa ändringar i förslaget. Sedan ställs förslaget ut till allmänt beskådande och i slutet av året eller början av 2005 fastställs detaljplanen av kommunfullmäktige.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons