Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brister på Djuråsskolan

Annons

Syftet med inspektionen var att granska elevskyddsombudens möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet och därmed kunna påverka sin och sina kamraters arbetsmiljö.

I Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande kan man läsa att Djuråsskolan framstår som en lugn och trivsam skola där de flesta elever trivs, även om en del elever kan känna utanförskap. Mobbning, hot och våld upplevs inte som något stort problem.

Vid inspektionen framkom det att man på skolan saknar en gemensam värdegrund. Konsekvensen blir att eleverna upplever möjligheterna att på informella vägar, direkt hos enskilda lärare, påverka sin arbetssituation olika mycket.

Vissa lärare är mycket tillmötesgående och tar elevers problem på allvar och försöker att hitta lösningar om det är praktiskt möjligt, medan andra lärare upplevs som ovilliga att ens lyssna. Som elev står man alltid i en viss beroendeställning och därför behöver man någon som för ens talan utan att prata i egen sak, någon som framför uppfattningar i en roll inte som person.

Elevernas inflytande utgörs i dag av klassråd och elevråd. Elevskyddsombud finns men inte i tillräcklig utsträckning, dessutom har elevskyddsombudens roll varit oklar och de har inte haft någon meningsfull uppgift. Elevskyddsombuden måste utbildas och deras roll och arbetsuppgifter diskuteras på ett djupgående sätt bland personal och elever, och de ska utföra sitt uppdrag utan att känna dåligt samvete för sina studier.

Periodvis upplevs stress och hög arbetsbelastning av eleverna framför allt då det gäller prov och andra redovisningar. Det finns ett skrivschema där lärare för in sina planerade prov. Meningen med skrivschemat är att begränsa antalet prov per vecka. Tyvärr fungerar det inte, utan en del lärare kringgår på olika sätt syftet med skrivschemat och därmed blir antalet prov ibland stort.

Man säger från Arbetsmiljöverket att skrivschemat borde kunna utvecklas, att det läggs fasta tydliga regler för hur skrivschemat ska användas och att lärarna inser att arbetsbelastningen för eleverna är ett problem.

Ett krav från Arbetsmiljöverket är att Djurås skola ska organisera verksamheten så att elevskyddsombuden ges möjlighet att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och att man redovisar sina åtgärder med anledning av ovanstående brister senast den fjärde november 2002.

STEFAN HAMRÉUS 0241-105 80

Mer läsning

Annons