Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brist på arbetsgivare orsakar arbetslöshet

Annons

Är det inte snarare en brist på arbetsgivare? Varför är det då i så fall det? Ja, om vi skulle ställa frågan på det sättet leder det oss i en annan och bättre riktning.

Vi skulle då till exempel kunna reflektera över vilka det är som har och tar det stora sysselsättningsansvaret i vårt land. Vi vet att det inte är våra största industriföretag. De lever i en ständig rationalisering i och med hård internationell konkurrens.

Vi vet också att det inte är vår offentliga sektor. De saknar de resurser som en verklig tillväxt i den privata sektorn kan ge. Vi vet vidare att det inte är våra många enmansföretag. De har i många fall inte någon avsikt att växa utan är vad vi kan kalla för så kallade försörjningsföretag.

Med den vetskapen som grund kan vi konstatera att det är i våra många företag med mellan 1 och 250 anställda som det stora sysselsättningsansvaret tas. Om det är brist på arbete borde alltså den riktiga och långsiktigt hållbara åtgärden vara att underlätta för dessa företag att sysselsätta fler.

Vad behöver då göras? Ja, det är naturligtvis flera saker men man kan börja med några väsentliga förändringar.

Det viktigaste är att reformera sjukförsäkringssystemet. Avgränsa arbetsgivarens ekonomiska ansvar till att omfatta den sjukdom och de skador som är arbetsrelaterade. I dag tvingas arbetsgivare betala för hela ohälsan i samhället genom arbetsgivaravgiften. Dessutom överfinansieras sjukförsäkringen genom att arbetsgivarna också måste betala sjuklön. Är det konstigt att vi har brist på arbetsgivare?

En annan viktig förändring gäller ägarskatterna. I dag tvingas företag skatta bort stora delar av substansvärdet när man byter ägare. Det handlar i flera fall om cirka 30 procent av företagets värde som skattas bort. Visserligen finns nu ett förslag till ändrad arvskatt men det är bara en dellösning. Är det rimligt att en företagare ska behöva avlida för att kunna lämna över sitt företag till en yngre familjemedlem? Är det konstigt att vi har brist på arbetsgivare?

En tredje viktig förändring gäller kapitalförsörjning i mindre företag. I dag är det visserligen låg ränta. Men villkoren för lån är hårdare än på mycket länge. Banker och kreditinstitut har skärp kraven. Inte minst på grund av ändrade reglerna för förmånsrätt vid konkurser. Detta är ett mycket allvarligt hot mot tillväxten i många mindre företag och måste ändras. Är det konstigt att vi har brist på arbetsgivare?

Nej, genomför verkliga förändringar för de många små och medelstora företagen med sysselsättningsansvar. Då får vi fler riktiga jobb. Fler som förtjänar sitt uppehälle genom eget arbete och som därmed kan betala skatt på lön och konsumtion. Med andra ord, fler som i stället för att belasta vårt gemensamma välfärdssystem bidrar till att finansiera det.

Då finns det pengar till vård, omsorg och skola. Då finns det pengar till satsningar på infrastruktur och regional utveckling. Om vår offentliga sektor dessutom och samtidigt genomför verkliga effektiviseringar och rationaliseringar så får vi en turboeffekt. Då kommer det att finnas gott om pengar till vår välfärd.

Det handlar alltså inte om brist på jobb utan om brist på arbetsgivare. Vill vi ha fler i jobb måste vi se till att det blir fler som vågar anställa. Någon annan väg finns inte. Att ge AMS några miljarder till, ger inga nya jobb. Det ger visserligen fler AMS-tjänstemän en försörjning, men det var väl ändå inte avsikten, eller...?

CARL STRÖM

Mer läsning

Annons