Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bredbandet breder ut sig

Annons

En gemensam aspekt på de två bygglov som Teracom AB sökte är att inga protester har lämnats in av berörda grannar. Likaså har nämnden gett klartecken för byggena i båda fallen.

Ändå framgår det att de utpekade områdena utgörs av såväl naturreservat som strandskyddat område.

I det ena fallet handlar det om ett 30 meter högt torn som ska uppföras på fastigheten Björsjö skog 1:2.

Området är i kommunens översiktsplan rubricerat som "skogsområde med stora rekreationsvärden".

Dessutom är det ett område med riksintresse för det rörliga friluftslivet, och avsattes som naturreservat redan den 16 november 1981.

- Åtgärden utgör inget hinder för det rörliga friluftslivet och uppfyller kraven i plan- och bygglagen, deklarerar nämnden i sitt beslut.

Vad gäller den teknikbod och bredbandsantenn som Teracom vill uppföra på fastigheten Malingsbo 1:11 är läget i stort sett identiskt; stora rekreationsvärden, riksintresse och avsatt som naturreservat vid samma tidpunkt som det förstnämnda.

Dessutom råder det strandskydd och boden är tänkt att placeras nio meter från vägkanten på väg 620.

Således hamnar bygget inom de tolv meter som enligt Vägverkets regelverk betecknas som "byggfritt område".

Men inte ens detta stöter på patrull. Den enda berörda grannen hade inga invändningar att komma med.

Miljö- och byggnämnden meddelade dispens från strandskyddet, medan förvaltningschefen Sven Andersson tilldelades uppdraget att kolla med Vägverket om den tilltänkta placeringen.

Inte helt oväntat har Vägverket heller inga invändningar. Boden får byggas inom det byggfria området.

HARRI KRIIKKULA

Mer läsning

Annons