Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brandskyddskontroll och ny taxa efter nyår

Annons

Det innebär att oavsett om fastighetsägaren sotar själv eller inte uppstår en ny avgift som en konsekvens av den lag som trädde i kraft vid senaste årsskiftet - Lagen om skydd mot olyckor.

Taxan har gjort en sejour på dagordningen hos såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsens arbetsutskott.

Men utskottet lyckades inte klura ut alla frågetecknen kring taxan och passade ärendet tillbaka till miljö- och byggnämnden som nu får göra ett nytt försök att blidka de högre instanserna i kommunen.

I tisdags satte sig nämnden ner och samlades till ett nytt förslag som i grova drag innebär att brandskyddskontrollerna delas upp i två varianter.

I första fallet ingår täthetskontroll av skorstenen med tryckprovning. I det andra täthetskontroll med kamera.

I båda fallen omfattar kontrollen dessutom;

r rökgastemperatur

r avstånd till brännbar byggnadsdel

r förbränningsanordningen

r takskyddsanordningar

Till stor del följer detta föreskrifterna från Statens räddningsverk.

När det gäller taxan har Svenska kommunförbundet och Skorstensfejarmästarnas riksförbund inte lyckats enas om en standardtaxa.

Därför har heller inte kommunförbundet kunnat bistå kommunerna med rekommendationer för en taxa.

Efter att studerat hur andra kommuner tänkt sig att lägga upp en taxa har miljö- och byggnämnden för en andra gång sytt ihop ett förslag.

Avgiften vad gäller den första kontrollen har baserats på gällande timtaxa och ger en prislapp på 483 kronor för det första objektet på en fastighet. Arbetstiden har satts till 90 minuter.

Ytterligare 161 kronor kostar det om det finns fler objekt i samma fastighet. Objektstiden har satts till en halvtimme.

I de fall det behövs en uppföljande kontroll har avgiften satts till 241 kronor för det första objektet, och 80 kronor för det andra. Objektstiden föreslås vara 45 respektive 15 minuter.

Förvaltningschefen Sven Andersson och nämndens ordförande, Norbert Junker liknar brandskyddskontrollerna med bilprovningen, där man har besiktning och efterkontroll.

När det gäller intervallerna för kontrollerna nämnas vartannat år för fastbränslepannor, vart fjärde år för oljepannor och vart åttonde för en öppen spis.

HARRI KRIIKKULA

Mer läsning

Annons