Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bra utbildning är billigare

Annons

Peter Hultqvist argumenterar vidare. Först var det utbildningssektorn som hotades, i synnerhet vuxenutbildningen. Nu är tydligen hela den offentliga sektorn hotad av utplåning.

Man kan få för sig att de nedskärningar som Hultqvist räknar upp innebär stora svårigheter. Det blir 1,1 miljarder lägre i statsbidrag, 1,9 miljarder i minskade skatteintäkter och 500 miljoner i högre socialbidragskostnader dundrar han. Summa 3,5 miljarder alltså, som Peter Hultqvist presenterar det.

Men sanningen är en annan. Kommunsektorns inkomster beräknas växa med nästan 30 miljarder 2007, skatter och statsbidrag tillsammans. Det innebär att de tre miljarderna inte är några nedskärningar - det betyder bara en lite mindre ökning av resurserna.

De 500 miljonerna i ökade socialbidrag beror på omläggningen av a-kassan från långtidsförsörjning till omställningsförsäkring. Alltså införandet av den jobb- och utvecklingsgaranti som fp lovade införa. Den sköts av kommunerna, därför hamnar kostnaderna där, och för det ökar statsbidragen.

Det är inte någon "hårdare" politik som tvingar fler människor att söka hjälp - det är en politik som säger att den som är långtidsarbetslös ska få aktiv hjälp tillbaka till arbetsmarknaden av sin kommun, istället för att vara passiv bidragsmottagare. Hultqvist har tydligen inte lärt av valnederlaget utan försvarar höga kostnader för a-kassan och fortsatt arbetslöshet.

Så vuxenutbildningen. Skolans resultat har under en lång rad år fått kraftigt sämre resultat. Avhoppen utan fullständiga betyg har ökat. I den miljön har behovet av livslångt lärande självklart ökat.

I den socialdemokratiska skolan kunde var femte elev inte få det stöd som behövdes för att lära sig allt på utsatt tid. Men med en liberal skolpolitik läggs mer av resurserna där de hör hemma - i den ordinarie skolan. Arbetsron i skolan kommer att öka. Möjligheten till taktikläsning på gymnasiet stoppas och därför kommer trycket på komvux att minska.

Ska vi i stället tala om de dolda nedskärningar i utbildningsväsendet som Hultqvist med partikamrater bedrivit år efter år? Genom ökade ambitioner med samma eller lägre resurser. Det är så skolans misslyckande har grundlagts. Populistiskt har man försökt dölja detta med olika snedvridande, detaljstyrande "Wärnerssonpengar" och "Persson-pengar".

Bara i den akademiska utbildningen skulle, enligt s grandiosa planer 17500 nya utbildningsplatser - ett helt universitet - stampas fram ur jorden från ett år till ett annat. Självklart att kvaliteten sjunker då.

Dessa planer stoppades som tur är. Istället investeras i bättre kvalitet på alla nivåer. Två miljarder avsätts till fortbildning av lärare de närmaste åren, för att återhämta kunskapsmålen i den svenska grund- och gymnasieskolan.

Livslångt lärare är ett viktigt begrepp. Men det handlar inte om att vi ska behöva fler år för att tillgodogöra oss den grundläggande utbildningen. Det handlar om att fortsätta att utvecklas - nå nya mål, inte gamla.

Och därför krävs omprioriteringar. Ju fler elever som slipper gå i gymnasiet fem år istället för tre, desto mindre kommer det att kosta. Resurserna till kommuner och landsting fortsäter att öka - men med en klokare politik så behöver de inte öka i lika snabb takt. Då kan man spara in lite.

CAMILLA LINDBERG (FP)

Mer läsning

Annons