Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Borlänges politiker chattade med läsarna

/

Annons

olle: Vet ni Vad Demokrati är ni politiker?
John Thornander (FP): Ja vi är politiker och vet vad demokrati är, folkstyre och det ska vi vara glada för att vi har i Sverige!

olle: Vet ni Vad Demokrati är ni politiker?
Ulla Olsson (M): jag kämpar för demokratin i Borlänge. Socialdemokraterna blandar ihop kommunen med partiapparaten. Det är helt fel. Demokrati är att företräda sina väljare/kommuninvånarna på bästa sätt. Omvänt så har Borlängeborna valt sina företrädare då måste man lita på dem.

Roger: Hur kan ni politiker sitta med dalkurds styrelse tänker närmast på kenneth P å på Svensson.
Kenneth och Doris (S): Jag sitter inte med i Dalkurds styrelse, men jag har fått ett uppdrag att leda deras valberedningsarbete, detta uppdrag fick jag av årsmötet.

olle: Vet ni Vad Demokrati är ni politiker?
Lena Reyier-Ingman (C): Att alla människor är delaktiga i samhället

Mamma: Fråga till er alla, vad skiljer just ert parti från alla andra när det gäller satsningar på barn och unga vad gäller barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter OBS, inte sport utan ungdomsgårdar och liknande??
Nils Gossas (MP): MP har socialt hållbart samhälle som en grundvärdering. Det betyder att vi särskilt prioriterar framtidsfrågorna. Barn och ungdomars bästa hör dit. Skola, förskola och fritid är därför viktigt. Ett starkt föräldrastöd är också prioriterat för utan tillräckligt bra föräldrar mår inte barnen bra och riskerar att hamna i kriminalitet och drogmissbruk.

Alicia: Jag undrar om en röst på Socialdemokraterna i Borlänge även blir en röst på alliansen då ni styrt tillsammans och haft flera samarbeten i viktiga frågor i vår kommun? Hur ser ni på ett samarbete med allianspartier här i Borlänge efter valet?
Kenneth och Doris (S): Nej en röst på S är en röst på S och inget annat . Däremot så kommer vi att fortsätta samarbetet med Mp förhoppningsvis så når vi majoritet till sammans !

Birgitta: Hur tänker Ni agera för oss funktionshindrade som ej kommer in på arbetsmarknaden och ej har 100% arbetsförmåga. Vi erhåller ej praktikplatser heller eftersom det tycks förekomma något slags urval på AF. Då vi också blir utförsäkrade från FK och dessutom blir utan försörjning i 3 mån. Är det bara försörjningsstöd som räknas. Vi är en stor grupp som diskrimineras på arbetsmarknaden. Det får ju ej förekomma diskrimineringar i Sverige. VAD TÄNKER NI GÖRA ÅT PROBLEMET! VARFÖR SKALL VI STRAFFAS, en som varit arbetslös i 8 år!!!
Ulla Olsson (M): Ingen ska vara diskriminerad på arbetsmarknaden. Jag har ju ingen kunskap om just dig och kan därför bara yttra mig generellt. Sedan förstår jag att det är svårt att få in en fot. Idag handlar mycket om kontakter. Mitt parti för ju fram arbetslinjen och det innebär att alla ska få en chans efter sin förmåga. Det är ju inte politikerna som fixar jobben utan förutsättningarna. Det finns mer att göra för gruppen som Du tillhör det är helt klart.

Lars Bengtsson: Vad ska ni göra för att förbättra integrationen i Borlänge?
Lena Reyier-Ingman (C): Alla ska erbjudas praktikplatser och varva med språkträning direkt när de kommer hit. Yrkesinriktad utbildning och mer samarbete med näringslivet för att skapa fler praktikplatser. Med hjälp av föreningslivet kan vi skapa mötesplatser mellan Borlängeborna och personliga kontakter och nätverk utvecklas.

Lars Bengtsson: Vad ska ni göra för att förbättra integrationen i Borlänge?
Marie Edenhager (SD): Vi har tagit emot väldigt många invandrare på kort tid, framförallt måste vi få en ansvarsfull invandringspolitik som innebär att vi kommer på samma nivå som ex Danmark och Finland. Detta är ett måste för att på så vis även kunna få en integrering av de som redan är i Sverige. Vi vill återgå till en assimileringspolitik, där invandrarna anpassar sig till Svenska förhållanden och inte tvärt om. Svenska språket är ett måste för att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Ingen diskriminering på arbetsmarknaden. Alla ska söka jobb på lika villkor. Svenska språket ska även råda i skolan för att på bästa sätt komma in, från start. Ett delat ansvar från samhället och den egna individen för att på så vis bli en del av samhället. Satsningar på utbildning och Svenska språket är A & O

olle: Vet ni Vad Demokrati är ni politiker?
Marie Edenhager (SD): Vi inom Sverigedemokraterna undrar ofta över detta, vad som hänt med vår Demokrati? Som jag ser det lever vi idag i mångt och mycket i en "skendemokrati" Det vill vi ändra på.

Johanna: Vad gör ni för studenter som behöver en bostad ?
John Thornander (FP): I år verkar det vara problem och jag hoppas verkligen man löser det, jag hoppas att personer i villa kan tänka sig hyra ut en del till studenter. Det vore fruktansvärt om en del som fått plats i Borlänge inte kan börja plugga här pga bostadsbrist...

Vetgirig: Såg på Uppdrag Granskning om inlåsningen av dementa. Kommer Borlänge fortsätta att låsa in demenssjuka?
Ulla Olsson (M): Det där är en balansgång. Äldreboenden ska ha personal på natten i byggnaden. Lås på ytterdörrarna måste finnas annars kan otäcka saker hända. Men personal nattetid är självklart.

Mamma: Fråga till er alla, vad skiljer just ert parti från alla andra när det gäller satsningar på barn och unga vad gäller barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter OBS, inte sport utan ungdomsgårdar och liknande??
John Thornander (FP): "Framtiden börjar i klassrummet" skriver FP på sina valaffischer och vi tycker ungas uppväxtvillkor är kanske den allra viktigaste frågan i valet, jag går inte in på innehållet i skolan, dvs rikspolitik här men i Borlänge vill FP tillsammans med de andra allianspartierna satsas på alternativa utförare, dvs köpa tjänster av både företag och kooperativ mm. Gärna fler friskolor men även alternativ inom barnomsorgen. Borlänge satsar mer skattepengar än jämförbara kommuner på kultur och fritid och en viss besparing ahr vi varit med att besluta om förra året då ekonomin var besvärlig i hela Sverige. Men inom den budgeten tycker jag att fritidsgårdar bör bevaras och istället tror jag idrottsföreningar får ta större ansvar för att sköta sportfält etc

Mats Magnusson: Vad händer med lastbilsjobben när järnvägen byggs ut till 2 filig väg? och de transporteras via järnväg. Inför miljövänliga lastbilar i länet?
Nils Gossas (MP): Det är MP:s ambition att minska ned behovet av lastbilstransporter av klimatskäl. Det är dock främst de vägtransporter som går prallellt med järnvägen som vi vill ha bort genom en kilometerskatt. Övriga lastbilstransporter ska inte belastas ekonomiskt. "Miljövänliga lastbilar" finns tyvärr inte inom överblickbar tid.

Marie: Vad vill ditt parti göra för att det ska bli trevligare miljöer i Borlänge skolor?
Tommy Meijer (V): För att skapa trevligare miljöer i Borlänges skolor behöver vi till att börja med fler lärare och mindre skolklasser, sen behöver vi satsa mer pengar på våra befintliga skollokaler och skolkök. Jag är helt övertygad om att finns det fler personal och klasserna blir mindre så kommer bara det leda till ett annat lugn på skolorna och tillsammans med en upprustning av lokalerna som i sin tur kommer göra miljöerna både trevligare och roligare att vara i.

Mamma: Fråga till er alla, vad skiljer just ert parti från alla andra när det gäller satsningar på barn och unga vad gäller barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter OBS, inte sport utan ungdomsgårdar och liknande??
Lena Reyier-Ingman (C): Barnomsorg, där tycker vi det är viktigt att få barnomsorg i det skoluppptagningsområde som barnet tillhör. Skolan, vi vill ha mer självstyrande skolor (Kommunal friskola)med lokala skolråd för att skapa mötesplats mellan föräldrar, elever och personal. Skolan måste organiseras och ledas så att varje elev blir sedd bekräftad och att personalen känner sig engagerad.Mer hälsofrämjande arbete i skolan, vi vill ha livskunskap på schemat! Ungdomsgårdar, på Gylle skola arbetar man med "Skolan mitt i byn" samverkan mellan ungdomsgård och skolan är viktigt. Vi tycker också det är viktigt att ungdomarna själva har möjlighet att driva olika aktiviteter, en ungdomspeng som de kan söka bör införas för idéer de vill genomföra.

Mamma: Fråga till er alla, vad skiljer just ert parti från alla andra när det gäller satsningar på barn och unga vad gäller barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter OBS, inte sport utan ungdomsgårdar och liknande??
Jonas Hillerström (KD): Hej Mamma, tack för din fråga. Vi kristdemokrater är tydliga med att vi tycker det är dags för en översyn av ungdomspolitiken i Borlänge. Cozmoz och fritidsgårdar är bra, men vi behöver ett sammalt grepp för att få ordning på skolan och de ungas liv. En sak idag som är ett problem är att vi lägger mer pengar på lokaler och administration än andra jämförbara kommuner. Då blir lärare och läromedel lidande. Det tappar eleverna på. Vad gäller fritidsfrågan är vi som parti på riksplanet drivande i frågan om avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar. Dem reformen skulle öka de privata donationerna och sponsringen till olika former av aktiviteter. Det har vi sett utomlands att det fungerar och är bra för kreativiteten, det kan ske även här. Det finns många diskussioner om vad fritidsgårdarna skall innehålla, vilken musik som skall spelas på cozmoz osv. vi tycker ungdomarna skall styra den verksamheten ännu mer än idag. sist; barnomsorgen är för kristdemokraterna en av valets viktigaste frågor. Vi vet att föräldrar vet bättre än politiker vilken barnomsorg de vill ha. Vi vill tillämpa barnomsorgspengen i Borlänge så att föräldrar själva kan välja vilken barnomsorg de vill ha. Vårdnadsbidrag, familjedaghem och dagbarnvårdare, med egna barn i kvoten är förslag på lösningar som är lika viktiga som förskolan och vi vill se alla de formerna i Borlänge för familjernas skull.

Marie: Vad vill ditt parti göra för att det ska bli trevligare miljöer i Borlänge skolor?
John Thornander (FP): Jag tror att det är mer en fråga för de som arbetar i skolan eller elever och föräldrar som kanske måste hjälpa till att rusta upp själva. När resultaten i skolan sjunker tycker jag vi ska satsa pengar på att förbättra detta och inte på vare sig yttre eller inre miljön i skolorna

Sara22: Jag skulle vilja veta hur ni ställer er till att Borlänge har brist på lägenheter och få jobb. Studenter får bo i tält och det är kö för att få socialbidrag. När bestäms det att Borlänge inte kan ta emot fler invånare? Utan att man kan utnyttja bidraget kommunen får att be(hjälpa) familjer flytta till en annan kommun?
Lena Reyier-Ingman (C): Bostadsbyggandet måste få högre prioritet i kommunen, vi behöver ha fler som bor i Borlänge och bidrar till välfärden i framtiden. När IKEA kommer blir det många nya arbetstillfällen där, och troligtvis blir det ändå fler företag som etablerar sig i stan och med dem fler jobb.

bernt eriksson: Till dom som sitter i kommunstyrelsen hur kan ni borga till Dalkurd på 8 miljoner. Samtidigt hade ni inga pengar driva Tunet vidare och jag såg på så kallade debatten på blg när tv revisorn gick in varna om ekonomin. Och hur kan de få bygga på Sportfältet Pransesgården. Etablerade partier lycka till söndag HA HA HA Ironi om ni begripper det
Kenneth och Doris (S): Borgen togs i total politisk enighet . Dalkurd har haft en extern revision dessutom hr vår egen chefsekonom gått igenom deras ekonomi och den är i balans och dessutom mycket god !

Birgitta Forsbe: Hur tänker Ni agera för oss funktionshindrade som ej kommer in på arbetsmarknaden och ej har 100% arbetsförmåga. Vi erhåller ej praktikplatser heller eftersom det tycks förekomma något slags urval på AF. Då vi också blir utförsäkrade från FK och dessutom blir utan försöjrning i 3 mån. är det bara försörjningsstöd som räknas. Vi är en stor grupp som diskrimineras på arbetsmarknaden. Det får ju ej förekomma diskrimineringar i Sverige. VAD TÄNKER NI GÖRA ÅT PROBLEMET! VARFÖR SKALL VI STRAFFAS, en som varit arbetslös i 8 år!!!
John Thornander (FP): Jag har uppfattat att debatten om sjukskrivna och den sk "utförsäkringen" gäller de som är sjukskrivna och där ska det inte vara någon skillnad om man har funktionshinder eller inte, dessutom väljer vi i alliansen att kalla det "omförsäkring" när man prövar arbetsförmågan hos AF. För funktionshindrade som har svårt att få ordinarie arbeten bör lönebidrag vara en lösning och jag vet att summan som arbetsgivaren får i bidrag är ganska låg och vet inte vad mitt parti och alliansen lovar , detta är ju en riksfråga och hoppas du kan söka svar via rikspartiernas hemsidor och där ställa frågan till bla Folkpartiet

bernt eriksson: Till dom som sitter i kommunstyrelsen hur kan ni borga till dalkurd på 8milj.Samtidigt hade ni inga pengar driva tunet vidare och jag såg på så kallade debatten på blg när tv revisorn gick in varna om ekonomin.Och hur kan dom få bygga på Sportfältett pransgården.etablerade partier lycka till söndag HA HA HA Ironi om ni begripper det
Nils Gossas (MP): Dalkurd får inte bygga på sportfältet utan på en sedan länge existerande tomt. Ladan vid Pransesgården är rutten och måste i vilket fall rivas. Borgen är inte en kostnad för kommunen utan en garanti som förhoppningsvis inte behöver lösas in. Tunet drivs vidare inom ramen för Maserhallen AB.

bernt eriksson: Till Nils Gossas Jag har väljarförakt mot dig. Precis så som du sa om oss föra valet till dom som rösta SD.men sossar mp m fp v kd. Den här utvecklingen rår ni för själva. SD kommer att få många mandet i BLG. Å du Nils Persson du måste ta hit mera Somalier så att dom kan rösta på S i kommunvalet. Lars Erik Skoglund stå på dig en som gillar dig Fd elev klacken
Nils Gossas (MP): Hoppas du har fel om SD. Det är inte främlingsfientlighet som Borlänge behöver mest utan tolerans, solidaritet och empati med utsatta människor oberoende av etnisk bakgrund.

Mats Magnusson: Vad händer med lastbilsjobben när järnvägen byggs ut till 2 filig väg? och dom transporteras via järnväg. Inför miljövänliga lastbilar i länet?
John Thornander (FP): Miljövänliga lastbilar har jag inte hört talas om... Järnväg är mer miljövänligt och jag tror inte det skulle leda till arbetslösa förare, antalet transporter växer för varje år. Tyvärr ligger dubbelspår Falun-Borlänge en bit fram i tiden och alla partier vill ha både tidigare och större utbyggnad av järnvägarna i Dalarna!

Borlängebo: Borlänge har en av landets högsta kommunalskatter. Ändå är färre elever som går ut årskurs 9 behöriga till gymnasiet än riksgenomsnittet, 28% har ej uppnått målen i ett eller flera ämnen (24% i hela landet), enl. SCB 2009. Var spenderar egentligen ni styrande socialdemokrater pengarna? Är det inte meningen att ni ska värna om skola och omsorg i kommunen? Jag vill gärna få svar från alla partier vad ni tänker göra för att förbättra skolan i Borlänge.
Kenneth och Doris (S): Det är inte så konstigt att många inte är behöriga till gymnasiet. Många av de flykting ungdomar som kommer hit har inte grundskola över huvud taget, och det är inte möjligt för dessa att läsa in grundskolan på ett par år. Vi värnar om skola och omsorg och föregående års budget var det endast skolan som fick extra pengar. Kommande budget kommer att satsas extra endast på vård och omsorg samt på skolan När det gäller skolan kommer vi att förbättra lärartätheten. Vi tycker att det är viktigt med fler vuxna i skolan. När det gäller Vård och Omsorg så titta i vårat valprogram där finns mycket godbitar.

Jan W: Borlänge kommun vill gärna framställa sig som friskvards och miljökommun. Som friksvard och miljövard är cykling ngt som framhalles starkt . Ni skall veta att vi är manga som nyttjar cykeln inte bara som fortskaffning utan även som träningsredskap. När har Blge kommun för avsikt att iorningställa ex.Runn runt för cykel med asfaltering längs hela sträckan? Givetvis tillsammans med Falu kommun! Samarbete! Se hur Ludvika kommun gjort med Väsman runt! Dit aker vi numera för att cykla bra och trafiksäkert! Fler enskilda cykelbanor, inte bara i tätorten, för trafiksäker framfart! Gör studiebesök i cykelstäder och främja cykelns möjligheter i Borlänge! Lägg inte allt krut pa rondeller och cityombyggnad! Vi vill kunna cykla, ni vill att vi cyklar, satsa pa trafiksäkra cykelrundor. Utmärkt med gamla faluvägen! Kanske Falu kommun?
Nils Gossas (MP): Cykelmöjligheter runt Runn planeras gemensamt av Falun/Borlänge.

bernt eriksson: Till dom som sitter i kommunstyrelsen hur kan ni borga till dalkurd på 8milj.Samtidigt hade ni inga pengar driva tunet vidare och jag såg på så kallade debatten på blg när tv revisorn gick in varna om ekonomin.Och hur kan dom få bygga på Sportfältett pransgården.etablerade partier lycka till söndag HA HA HA Ironi om ni begripper det
John Thornander (FP): Att borga kostar ju faktiskt ingenting, om inte det uppstår ekonomiska problem och jag tycker man ska se positivt på att Dalkurd har samlat ihop så mycket pengar själva! Sen tycker FP att de inte ska få bygga så nära Pransesgården att det stör verksamheten för de dementa, vi vill att de ska bygga vid Tennishallen som var ett tidigare förslag på plats.

.: Varför tar vi emot så många invandrare? får ni mycket betalt för dem?
Ulla Olsson (M): Borlänge kommun tar emot 30 invandrare enligt avtal. Resten kommer själva och det finns inget lagstöd för att ändra på det. Vad gäller Borlänge så skulle vi behöva ha ett stopp för att hinna arbeta med att få ut de som finns här på arbetsmarknaden. Moderaterna vill koppla bidrag till en arbetsinsats mycket striktare än nu. Dvs. alla ska läsa svenska och arbeta halvtid om man är i arbetsför ålder och frisk. Arbetslinjen gäller naturligtvis också svenskar som får bidrag. Borlänge kommer att ha arbetsbrist inom många yrken. Omsorgen är ett exempel där våra nya svenskar kommer att behövas. Jag har under sista veckorna knackat dörr och pratat en hel del med invandrare som är mycket intresserade av att få ett jobb. Jag vill få chansen att föra en politik i Borlänge där fler får möjlighet att bidra till välfärden. De pengar som kommunen erhåller för en flykting räcker till uppehälle och svenskundervisning ungefär i två år sedan är det kommunalt försörjningsstöd som träder in.

Jan W: Borlänge kommun vill gärna framställa sig som friskvards och miljökommun. Som friksvard och miljövard är cykling ngt som framhalles starkt . Ni skall veta att vi är manga som nyttjar cykeln inte bara som fortskaffning utan även som träningsredskap. När har Blge kommun för avsikt att iorningställa ex.Runn runt för cykel med asfaltering längs hela sträckan? Givetvis tillsammans med Falu kommun! Samarbete! Se hur Ludvika kommun gjort med Väsman runt! Dit aker vi numera för att cykla bra och trafiksäkert! Fler enskilda cykelbanor, inte bara i tätorten, för trafiksäker framfart! Gör studiebesök i cykelstäder och främja cykelns möjligheter i Borlänge! Lägg inte allt krut pa rondeller och cityombyggnad! Vi vill kunna cykla, ni vill att vi cyklar, satsa pa trafiksäkra cykelrundor. Utmärkt med gamla faluvägen! Kanske Falu kommun?
John Thornander (FP): Håller helt med dig och jag trodde att vi har detta på gång... Har läst i media om just detta och tycker det är en riktig satsning!

Sara22: Jag skulle vilja veta hur ni ställer er till att Borlänge har brist på lägenheter och få jobb. Studenter får bo i tält och det är kö för att få socialbidrag. När bestäms det att Borlänge inte kan ta emot fler invånare? Utan att man kan utnyttja bidraget kommunen får att be(hjälpa) familjer flytta till en annan kommun?
Kenneth och Doris (S): Tunabyggen planerar nya bostäder och ett sådant område kommer snart att byggas strax bortom Kupolen och i närheten utav högskolan . Vi vill expandera ytterligare i Borlänge därför behöver vi fler Borlängebor . Dessutom har vi i dag Dalarnas yngsta befolkning och det är positivt i den stora generationsväxlingen som vi står inför !

Linda 20år: Politiker i Borlänge.Varför ska jag som student dra på mej dyra skulder genom CSN när ja ser en stor invandring från andra världs delar och förstår att dom då ej behöver låna .utan får hyra betald och 13 tusen i månaden för att finnas här? Vem och vart har bestämt detta?? Ska dom inte tillbaka hem när det lugnat ner sej i hemlandet? Som jag o mina kompisar ser det så är SD det enda parti man kan tänka sej som första gångs väljare.Vill ha svar...Linda
Marie Edenhager (SD): Linda. jag förstår hur du känner det. Det som politiker idag hänger sig åt med denna ansvarslösa invandrarpolitik är det ingen som blivit tillfrågad om. Du har rätt. Det enda alternativet i dagsläget för en förändring är en röst på Sverigedemokraterna.

bernt eriksson: Till dom som sitter i kommunstyrelsen hur kan ni borga till dalkurd på 8milj.Samtidigt hade ni inga pengar driva tunet vidare och jag såg på så kallade debatten på blg när tv revisorn gick in varna om ekonomin.Och hur kan dom få bygga på Sportfältett pransgården.etablerade partier lycka till söndag HA HA HA Ironi om ni begripper det
Jonas Hillerström (KD): Alla var inte överens om Tunet, och alla var inte överens om Borgen. Idag skrev mitt parti ett öppet brev om ett nytt och bättre förslag för Dalkurds klubblokal.

Mikael: Ska det satsas nåt på skoterleder inom Borlänge med omnejd??.
Marie Edenhager (SD): Inget jag känner till. dock har vi inte full insyn ännu i Kommunen. Efter valet blir det annat.

Ulla Olsson: Varör skall ni riva cykeltunneln under Ovanbro gatan vid Järnvägsstationen.
John Thornander (FP): Det ingår i en plan för att göra om hela stationen och den planen ser bra ut men jag har funderat på samma sak, det blir ju ännu mer cyklar sen IKEA och fler företag etablerar sig bredvid Kupolen och då är det dumt att man ska korsa biltrafiken i samma plan vid stationen, jag lovar som cyklande folkpartist att bevaka frågan!

AG: Vilka åtgärder förordar ditt parti för att förbättra integrationen av nya svenskar i Borlänge? Idag finns det spänningar i stan kring den här frågan, hur gör man det mindre laddat?
Lena Reyier-Ingman (C): Att komma ut i jobb och delta i samhället är viktigt, prioriterat är språkträning och praktik direkt när de nya svenskarna kommer hit. Yrkesinriktade utbildningar och mer samarbete med lokala näringslivet. Fler mötesplatser där personliga kontakter kan knytas, önskar att fler Borlängebor kunde bli "faddrar" för en familj. Föreningslivet har också en viktig roll för nätverk utvecklas mellan oss.

Johanna: Vad gör ni för studenter som behöver en bostad ?
Ulla Olsson (M): Borlänge har fått bostadsbrist. Det är i sig ett angenämt problem men bökigt för dem som drabbas. Det behövs byggas små lägenheter i Borlänge och jag tycker att socialdemokraterna alltid blir tagna på sängen. Planer finns men det hjälper ju inte er som behöver bostad nu? Om mitt parti skulle ha ett stort inflytande så skulle vi planera bättre

Birgitta Forsbe: Hur tänker Ni agera för oss funktionshindrade som ej kommer in på arbetsmarknaden och ej har 100% arbetsförmåga. Vi erhåller ej praktikplatser heller eftersom det tycks förekomma något slags urval på AF. Då vi också blir utförsäkrade från FK och dessutom blir utan försöjrning i 3 mån. är det bara försörjningsstöd som räknas. Vi är en stor grupp som diskrimineras på arbetsmarknaden. Det får ju ej förekomma diskrimineringar i Sverige. VAD TÄNKER NI GÖRA ÅT PROBLEMET! VARFÖR SKALL VI STRAFFAS, en som varit arbetslös i 8 år!!!
Tommy Meijer (V): Vi i vänsterpartiet anser inte att det ska förekomma någon skillnad eller urval på AF , att du som funktionshindrad ska ha rätt till en praktikplats efter din förmåga ser vi som en självklarhet. Regeringens utförsäkrings regel är en orättvis och straffande regel som måste tas bort, det finns ingen som blir friskare av att slängas ut sjuk och oförsäkrad i en hård och tuff arbetsmarknad där sjuka ska konkurrera mot friska arbetslösa. Är du sjuk ska du få tillfriskna och är du funktionshindrad så ska du få en praktik där dina behov ses och där du kan arbeta efter egen förmåga. Diskriminering av vare sig funktionshindrade, psykiskt sjuka, pensionärer, unga, invandrare eller kvinnor skall finnas eller accepteras i vårt samhälle och det kan tyckas tragiskt att sådant förekommer än idag då vi ändå kommit en bit in på 2000-talet.

Mats Magnusson: Vad händer med lastbilsjobben när järnvägen byggs ut till 2 filig väg? och dom transporteras via järnväg. Inför miljövänliga lastbilar i länet?
Kenneth och Doris (S): Inget problem järnvägstransporterna är till för den tunga industrin i första hand . När det gäller handeln i stan så kommer vi att behöva mer transporter in och ut !

Lars Bengtsson: Vad ska ni göra för att förbättra integrationen i Borlänge?
John Thornander (FP): Mer satsning på praktikplatser, vi vill att alla ska få praktik och inte få socialbidrag utan motkrav. Satsning på språket, gärna bonus till de som klarar SFI inom en viss tid.

Frida: En fråga till Marie Edenhager. År 2008-06-25 skrev Sverigedemokraten Dragan Klaric detta på sin blogg. "Jag undrar bara hur många fler barn och ungdomar i Sverige ska behöva bli våldtagna och få sitt liv förstört av en utlänning innan socialdemokraterna och de etablerade politiska partierna inser att det multikulturella Sverige de vill ha är ett fiasko"? Hur ställer du dig Marie, till detta uttalande av en Sverigedemokrat? Vad är dina åsikter om detta uttalande? Tycker du att de multikulturella Sverige är ett fiasko?
Marie Edenhager (SD): Det mångkulturella samhället som många politiker vurmar idag. är inte rakt igenom lyckat, det kan vi se konsekvensen av på många orter i landet och i övrigt i Europa. Enskilda uttalanden som du anger här, ställer jag mig inte bakom. Man ska inte generalisera det vill jag påpeka. Däremot vet vi idag att det finns överrepresenterade grupper i våldtäkts statistiken, det måste vi våga tala om för att finna på lösningar.

Jan W: Borlänge kommun vill gärna framställa sig som friskvards och miljökommun. Som friksvard och miljövard är cykling ngt som framhalles starkt . Ni skall veta att vi är manga som nyttjar cykeln inte bara som fortskaffning utan även som träningsredskap. När har Blge kommun för avsikt att iorningställa ex.Runn runt för cykel med asfaltering längs hela sträckan? Givetvis tillsammans med Falu kommun! Samarbete! Se hur Ludvika kommun gjort med Väsman runt! Dit aker vi numera för att cykla bra och trafiksäkert! Fler enskilda cykelbanor, inte bara i tätorten, för trafiksäker framfart! Gör studiebesök i cykelstäder och främja cykelns möjligheter i Borlänge! Lägg inte allt krut pa rondeller och cityombyggnad! Vi vill kunna cykla, ni vill att vi cyklar, satsa pa trafiksäkra cykelrundor. Utmärkt med gamla faluvägen! Kanske Falu kommun?
Lena Reyier-Ingman (C): Håller med om att vi behöver fler cykelvägar, bra för folkhälsan och miljön! I det Runn-projekt som finns så tittar man på olika lösningar för bra cykelvägar.

Sara22: Jag skulle vilja veta hur ni ställer er till att Borlänge har brist på lägenheter och få jobb. Studenter får bo i tält och det är kö för att få socialbidrag. När bestäms det att Borlänge inte kan ta emot fler invånare? Utan att man kan utnyttja bidraget kommunen får att be(hjälpa) familjer flytta till en annan kommun?
John Thornander (FP): Man har enligt lag rätt att bosätta sig där man vill efter att man fått uppehållstillstånd i Sverige och vi välkomnar både flyktingar och svenskar till Borlänge men självklart blir det belastning om det kommer för många på en kort tid och kommunen har projekt för att hjälpa de som vill att flytta till andra kommuner. Alla partier i Borlänge är eniga om att vi ska försöka få ökade statsbidrag för de kostnader vi har med utbildning i svenska språket etc

Mikael: Ska det satsas mera på skoterlederna I och runt Borlänge???
Lena Reyier-Ingman (C): Har inte hört något om det nu, men har du en idé så kanske det ryms inom Leader projektet, landsbygdsutveckling. Hör av dig till kontoret för Hållbar utveckling!

Linda 20år: Politiker i Borlänge.Varför ska jag som student dra på mej dyra skulder genom CSN när ja ser en stor invandring från andra världs delar och förstår att dom då ej behöver låna .utan får hyra betald och 13 tusen i månaden för att finnas här? Vem och vart har bestämt detta?? Ska dom inte tillbaka hem när det lugnat ner sej i hemlandet? Som jag o mina kompisar ser det så är SD det enda parti man kan tänka sej som första gångs väljare.Vill ha svar...Linda
John Thornander (FP): 13000 i månaden måste gälla en väldigt stor familj... Det är en myt att socialbidragen är höga... De invandrar som väljer studera vidare får ta lån (och bidrag) från CSN på samma sätt som svenskar. Dom som beviljas uppehållstillstånd och senare svenskt medborgarskap får självklart bo kvar men väldigt många flyttar tillbaks till sina hemländer

.: Vad ska ni göra för att förbättra integrationen i Borlänge?
Ulla Olsson (M): Koppla det stöd som flyktingar får till praktikarbete och svenskundervisning från första dagen de kommer hit. Arbete är det viktigaste näst språket för att få en bra integration. För de nya svenskarna är det viktigt att få ett jobb. Vara noga med att erbjuda flera skolalternativ så att inte bara invandrarbarn går i samma klass. Det är viktigt för språkinlärning och att barnen får svenska kamrater.

Lars: Hur ser ditt på etableringen av ett muslimskt center i Borlänge. Varför inte låta borlängeborna rösta om det?
John Thornander (FP): Jag vet inte avd du menar med "muslimsk center" men vi har inget emot att man bygger en moské i Borlänge!

karin: Varför tar vi emot så många invandrare? får ni mycket betalt för dem?
Marie Edenhager (SD): Det är en bra fråga, det är en ohållbar situation som pågår om vi ska kunna återupprätta vår välfärd. En röst på Sverigedemokraterna gör skillnad. Vi måste också kunna se till att de som är här kommer i arbete och egen försörjning liksom alla andra arbetslösa.

Mats Magnusson: Vilket parti värnar mest om fordonshobbyn i Borlänge kommun? Vad tänker ni göra för att säkerställa att historiska fordon vid kontroll och registreringsbesiktning ges en korrekt behandling?Gult landstingskort billigare till förtidspensionärer och pensionärer med låg ersättning iställe för Socialbyrån? 25% 50% högre ersättning från kommun eller regering vid omprövning av sjukersättning till arbete eller studier iställe för Socialbidrag ?
Nils Gossas (MP): jag förutsätter att regelverket runt kontroll av historiska fordon fungerar. Det är inte en kommunal fråga.

Linda 20år: Politiker i Borlänge.Varför ska jag som student dra på mej dyra skulder genom CSN när ja ser en stor invandring från andra världs delar och förstår att dom då ej behöver låna .utan får hyra betald och 13 tusen i månaden för att finnas här? Vem och vart har bestämt detta?? Ska dom inte tillbaka hem när det lugnat ner sej i hemlandet? Som jag o mina kompisar ser det så är SD det enda parti man kan tänka sej som första gångs väljare.Vill ha svar...Linda
Nils Gossas (MP): Utländska studenter studerar i Sverige och Borlänge på samma villkor som svenskar. De med uppehållstillstånd men utan arbete får ersättning motsvarande försörjningsstöd. Sverige behöver invandring eftersom det kommer att bli brist på arbetskraft. Fördelningen över landet kunde dock vara bättre eftersom integrationen då skulle bli bättre och främlingsfientligheten mindre. Det är idag fri bosättning för de med uppehållstillstånd och kommunen kan inte styra till andra kommuner.

olle: Vet ni Vad Demokrati är ni politiker?
Nils Gossas (MP): Mycket! Vad vet du själv?

Mamma: Fråga till er alla, vad skiljer just ert parti från alla andra när det gäller satsningar på barn och unga vad gäller barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter OBS, inte sport utan ungdomsgårdar och liknande??
Kenneth och Doris (S): Vi i Socialdemokraterna värnar om fritidsgårdarna och har trots dåliga tider lyckats behålla alla. Vi har även länets bästa musikskola och Boom Town dessutom har vi ungdomens Hus som är unikt. Det är viktigt för oss att barn och ungdom har goda fritidsaktiviteter.

Mats Magnusson: Vad händer med lastbilsjobben när järnvägen byggs ut till 2 filig väg? och dom transporteras via järnväg. Inför miljövänliga lastbilar i länet?
Jonas Hillerström (KD): Hejsan Mats, spännande fråga. Jag tror de blir fler. Transporter ökar ständigt. Mitt parti har ställt sig mot den vansinniga kilometerbeskattningen som egentligen bara är en skatt på avstånd istället för på utsläpp. Kombiterminalen för omlastning mellan väg och järnväg i Borlänge är en viktig framtidssatsning. I slutändan är det som vore bäst för transportsektorn om vi marknadsförde våra svenska och nordiska transportsystem, 24,25meter mot eurostorleken på 18 meter skulle tjäna in var femte lastbil i Europa, och i Örnsköldsvik jobbas det med syntetiskt framställd diesel. det är framtiden, och transporter kommer vi alltid att behöva.

Gunnar: Vad får vårdvalet för konsekvenser för oss äldre. Finns det risk att vissa vårdcentraler läggs ner?
Lena Reyier-Ingman (C): Risk kan finnas, men de vårdcentraler som gör ett bra jobb och människor väljer att gå dit kommer att finnas kvar. Jag hoppas det blir fler vårdcentraler och filialer att välja på i hela kommunen och länet

Carina: Vilken är den viktigaste utmaningen för Borlänge inom de närmaste 5 åren. Kan vi vara trygga med handelsetableringarna, KP och SSAB? Vad tror ni om framtidens Borlänge?
John Thornander (FP): Jag är positiv, Kp:s framtid hänger dock på att de får tillgång till el som inte är så dyr att Stora Enso flyttar verksamheten till andra länder, därför behövs en alliansregering efter valet och inte en rödgrön som ska avveckla kärnkraften!

Carina: Vilken är den viktigaste utmaningen för Borlänge inom de närmaste 5 åren. Kan vi vara trygga med handelsetableringarna, KP och SSAB? Vad tror ni om framtidens Borlänge?
Kenneth och Doris (S): Handels etableringen och alla andra arbetsplatser kommer inom den närmast 10 års perioden att kräva en hel del personal, och det blir den stora utmaningen, Vi har ju fyrtitalisterna som har börjat gå i pension och det behövs många för att ersätta dessa.

Lars Bengtsson: Vad ska ni göra för att förbättra integrationen i Borlänge?
Tommy Meijer (V): Vi vill först och främst se över EBO (Eget Boende) som finns för nyanlända invandrare, som den tillämpas idag får de oftast flytta till släktingar och vänner och sammanbo med dem istället för att få ett eget boende. Vi vill även att fler hyresrätter byggs så inte bara invandrare men även unga kan skaffa eget boende på andra områden än de som finns idag, ska man lyckas med integration så måste man se till helheten. Det är inte lätt för invandrare att integrera sig i vårt samhälle då det än idag finns många föreställningar om att denna grupp ej vill integreras, det är tyvärr svårt för många med utländsk bakgrund och namn att komma in på arbetsmarknaden, och det är via arbetet man lättast integreras, därför vill vi se en SFI med yrkesinriktning där du får lära dig språket samtidigt som du kan få en utbildning och få in en fot på arbetsmarknaden. Även inom skolan är det viktigt med integrationen, att få mer jämnt fördelade klasser är en bra väg att gå för att lyckas med integrationen.

Maria: vad gör ni för barn med särskilda behov i skolan ?
Marie Edenhager (SD): Vi vill satsa mer på elevvårdande insatser i skolan. Speciallärare kan vara ett av detta- Viktigt att barn med särskilda behov får det. Det är också viktigt med lugn och ro i skolan så att arbetsro får råda så man kan tillgodogöra sig undervisningen.

karin: Varför tar vi emot så många invandrare? får ni mycket betalt för dem?
Kenneth och Doris (S): Vi har stor invandring beroende på att vi har en politik som gör att många kommuner inte behöver ta emot invandrare . Men med en rödgrön regering vill vi att fördelningen skall vara jämt fördelat i förhållande till storlek på kommun och dess förutsättning. Det skulle betyda att Borlänge inte skulle behöva ta emot fler flyktingar på många år !!

Sara22: Jag skulle vilja veta hur ni ställer er till att Borlänge har brist på lägenheter och få jobb. Studenter får bo i tält och det är kö för att få socialbidrag. När bestäms det att Borlänge inte kan ta emot fler invånare? Utan att man kan utnyttja bidraget kommunen får att be(hjälpa) familjer flytta till en annan kommun?
Nils Gossas (MP): Många nya lägenheter kommer att färdigställas inom kort. Ett problem är den höga byggkostnaden som ger höga hyror. De rödgröna planerar dock att utvidga rotavdraget till att också gälla hyreslägenheter vid majoritet i riksdagen. Byggherrarna tvekar att bygga om de inte ser att det finns hyresgäster/köpare till husen. Det är vår ambition i MP/S att intensifiera planeringsarbetet för nya bostadsområden.

Jan W: Borlänge kommun vill gärna framställa sig som friskvards och miljökommun. Som friksvard och miljövard är cykling ngt som framhalles starkt . Ni skall veta att vi är manga som nyttjar cykeln inte bara som fortskaffning utan även som träningsredskap. När har Blge kommun för avsikt att iorningställa ex.Runn runt för cykel med asfaltering längs hela sträckan? Givetvis tillsammans med Falu kommun! Samarbete! Se hur Ludvika kommun gjort med Väsman runt! Dit aker vi numera för att cykla bra och trafiksäkert! Fler enskilda cykelbanor, inte bara i tätorten, för trafiksäker framfart! Gör studiebesök i cykelstäder och främja cykelns möjligheter i Borlänge! Lägg inte allt krut pa rondeller och cityombyggnad! Vi vill kunna cykla, ni vill att vi cyklar, satsa pa trafiksäkra cykelrundor. Utmärkt med gamla faluvägen! Kanske Falu kommun?
Jonas Hillerström (KD): Vi Kristdemokrater är helt med dig, tillsammans med Falun är det möjligt att göra "Runn runt" till en helasfalterad upplevelse för fler än idag då det bitvis är rena crosscountry slingan vid Liljan. Det finns förslag och vore en kanonsatsning på folkhälsan och för hurtiga arbetspendlare.

Mats Magnusson: Vilket parti värnar mest om fordonshobbyn i Borlänge kommun? Vad tänker ni göra för att säkerställa att historiska fordon vid kontroll och registreringsbesiktning ges en korrekt behandling?Gult landstingskort billigare till förtidspensionärer och pensionärer med låg ersättning iställe för Socialbyrån? 25% 50% högre ersättning från kommun eller regering vid omprövning av sjukersättning till arbete eller studier iställe för Socialbidrag ?
John Thornander (FP): Vi har ingen åsikt tyvärr om fordonshobbyn. Frikort inom vården beslutas av landstinget och inte av kommunen men det är redan "billigt" så vi lovar i landstinget ingen sänkning av beloppet.

Borlängebo: Borlänge har en av landets högsta kommunalskatter. Ändå är färre elever som går ut årskurs 9 behöriga till gymnasiet än riksgenomsnittet, 28% har ej uppnått målen i ett eller flera ämnen (24% i hela landet), enl. SCB 2009. Var spenderar egentligen ni styrande socialdemokrater pengarna? Är det inte meningen att ni ska värna om skola och omsorg i kommunen? Jag vill gärna få svar från alla partier vad ni tänker göra för att förbättra skolan i Borlänge.
Jonas Hillerström (KD): Alliansen i Borlänge går till val gemensamt för att ta tag i enorma strukturproblem i skolan. Kristdemokraterna har sett två saker som kostar pengar men inte ger någon kvalitetshöjning på skolan, det är lokaler och administration. Det läggs för lite pengar på elevernas undervisning, vi vill helt enkelt disponera om där. Från kvadratmeter och flera olika dyra programlicenser som egentligen kan göra samma funktioner till lärare och läromedel.

karin: Varför tar vi emot så många invandrare? får ni mycket betalt för dem?
John Thornander (FP): Man får flytta till vilken ort man vill när man fått uppehållstillstånd i Sverige och vi får bidrag per person, däremot tycker vi alla partier i Borlänge att vi ska få mer i bidrag för de som har dålig skolgång med sig från sitt hemland, dvs ersättningen ska baseras på behovet.

Lars: Hur ser ditt på etableringen av ett muslimskt center i Borlänge. Varför inte låta borlängeborna rösta om det?
Ulla Olsson (M): Folkomröstning? Vi politiker har inte mandatet menar Du? Det finns redan idag en moské i Borlänge men den är för liten. Principiellt har jag ingenting emot att människor får en möjlighet att utöva sin religion. Det har inte mitt parti heller. Jag var igår inbjuden till en fest som Somalier hade i Maserskolans aula. Det var mycket trevligt och välorganiserat. Det är fler likheter än skillnader mellan människor från olika kulturer. Det behövs en bättre integration men den uppnår vi knappast genom att motarbeta möjligheten att fritt få utöva sin religion. Sedan måste moskébygget någorlunda passa in i vår stadsbild.

Mats: Nostalgitält iställe för öl och restaurang tält har lämnats som förslag till några Falu poliker vid alkoholdebatten förra måndagen vid gamla elverket?
John Thornander (FP): Det är ju inte kommunen som driver öltälten men vi tycker att de restauranger som vill ska kunna få ha öltält vid festivaler etc om de sköter regler som finns. Man löser inte problem med alkoholmissbruk genom att förbjuda öltält. Nostalgitält vet jag inte riktigt vad det är men vi har ju nostalgidagarna i Borlänge.

Borlängebo: Borlänge har en av landets högsta kommunalskatter. Ändå är färre elever som går ut årskurs 9 behöriga till gymnasiet än riksgenomsnittet, 28% har ej uppnått målen i ett eller flera ämnen (24% i hela landet), enl. SCB 2009. Var spenderar egentligen ni styrande socialdemokrater pengarna? Är det inte meningen att ni ska värna om skola och omsorg i kommunen? Jag vill gärna få svar från alla partier vad ni tänker göra för att förbättra skolan i Borlänge.
Marie Edenhager (SD): Det är definitivt till välfärden som skola och omsorg som skattepengar ska gå till och Borlänges höga skattetryck kontra dåliga resultat i både skola och i viss mån omsorg, talar sitt tydliga språk. Vi i Borlänge har tagit emot alldeles för många invandrare som ej har en egen försörjning. som alltså i dags läge är en kostnad. Resurserna räcker alltså inte till. Det måste till en förändring.

Jan W: Borlänge kommun vill gärna framställa sig som friskvards och miljökommun. Som friksvard och miljövard är cykling ngt som framhalles starkt . Ni skall veta att vi är manga som nyttjar cykeln inte bara som fortskaffning utan även som träningsredskap. När har Blge kommun för avsikt att iorningställa ex.Runn runt för cykel med asfaltering längs hela sträckan? Givetvis tillsammans med Falu kommun! Samarbete! Se hur Ludvika kommun gjort med Väsman runt! Dit aker vi numera för att cykla bra och trafiksäkert! Fler enskilda cykelbanor, inte bara i tätorten, för trafiksäker framfart! Gör studiebesök i cykelstäder och främja cykelns möjligheter i Borlänge! Lägg inte allt krut pa rondeller och cityombyggnad! Vi vill kunna cykla, ni vill att vi cyklar, satsa pa trafiksäkra cykelrundor. Utmärkt med gamla faluvägen! Kanske Falu kommun?
Kenneth och Doris (S): Diskussioner har funnits, och om det blir ett socialdemokratiskt styre i både Borlänge kommer samarbetet att utvecklas ytterligare.

Mikael: Kommer det att satsas nåt på att bygga ut järnvägen ända upp till Sälen?,så man slipper alla dessa 08:or på väg upp dit.
Nils Gossas (MP): Detta är inte en kommunal fråga, men utbyggnad till Sälen har nog ingen hög prioritet i trafikverkets planering.

Lars Bengtsson: Vad ska ni göra för att förbättra integrationen i Borlänge?
Kenneth och Doris (S): Genom att satsa på de unga invandrarna när det gäller utbildning och arbete , sommarjobb åt alla ungdomar i gymnasiet ( inklusive invandr, ungdomar är ett S löfte ) De äldre invandrarna skall vi ge en meningsfull tillvaro med focus på ungdomarna ! Så skall vi förbättra integrationen !

Marie: Vad vill ditt parti göra för att det ska bli lättare att hitta bostad i Borlänge?
John Thornander (FP): Bygga fler bostäder, både kommunala Tunabyggen och hjälpa privata föreatg att hitta lämplig mark att bygga på, gärna fler bostadsrätter såsom tex HSB:s bygge vid Industrigatan. Ta fram fler attraktiva tomter för villabyggande. Genom att Borlänge blir en "het" ort genom IKEA kommer det att locka fler att bygga i Borlänge. Vi kan tänka oss sälja några av Tunabyggens lägenheter för att få loss pengar till nybyggnation

Lars Bengtsson: Vad ska ni göra för att förbättra integrationen i Borlänge?
Jonas Hillerström (KD): Hejsan Bengt. I en mening; Från bidrag till jobb. Det är det enda som kan bryta utanförskapet och bidragsberoendet som en del av invandrarna fastnar i. Det skall löna sig att arbeta, så instegsjobb som en extra hand i den kommunala verksamheten från parkförvaltning och äldreomsorg via pappersjobb på kontoren som motprestation för att få försörjningsstöd är ett skarpt förslag som vi vill utreda. Sen har vi sedan tidigare ett förslag om att nyttja de frivilliga krafterna och föreningarna i Borlänge som faddrar, det får vi återkomma till när vi vunnit valet.

Lars: Hur ser ditt på etableringen av ett muslimskt center i Borlänge. Varför inte låta borlängeborna rösta om det?
Marie Edenhager (SD): Vi i Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger absolut Nej till ett Islamskt center i Borlänge. Religionsfrihet är en annan sak. Ett Islamskt Center bygger på motsättningar och bidrar på ett negativt sätt med motsättningar och sämre assimilering in i det svenska samhället. Folkomröstning, hade varit önskvärt.

Mikael: Kommer det att satsas nåt på att bygga ut järnvägen ända upp till Sälen?,så man slipper alla dessa 08:or på väg upp dit.
Jonas Hillerström (KD): Järnväg är viktigt, men Borlänge kan inte ta kostnaden för en järnväg till Sälen. 08orna kommer fortsätta vallfärda till Dalarna och Borlänge, Dalarna är ett av Sveriges största turistområden, prova att prata med en, de är inte farliga 08orna.. :-)

Lars: Hur ser ditt på etableringen av ett muslimskt center i Borlänge. Varför inte låta borlängeborna rösta om det?
Tommy Meijer (V): Då vi har religionsfrihet i vårt land så ser vi inga problem med en etablering av en moské i Borlänge, lika lite som det skulle vara ett problem att etablera t.ex. en synagoga. Det har växt fram en rädsla och oro mot muslimer sedan 9/11 attacken och den lever än idag trotts att den största majoriteten av muslimer fördömer all terrorist aktivitet som pågår i världen. En omröstning för eller emot en moské känns för mig onödig då vi som sagt har religionsfrihet och rättigheter att utöva den.

Vetgirig: Såg på Uppdrag Granskning om inlåsningen av dementa. Kommer Borlänge fortsätta att låsa in demenssjuka?
Kenneth och Doris (S): Vi låser inte in demente i ordets mening, man har kodlås, så man låser inte in någon med nyckel. Detta görs för att många av de dementa smiter för att gå hem till sin mamma eller pappa som har varit borta i 20-30 år, de vet inte heller var de befinner sig, och de anhöriga kan vara lugna när de veta att det finns personal som håller uppsyn över maken eller makan. Vi vill så långt det är möjligt skydda den demenssjuke från att råka illa ut. Under hösten kommer en lag på hur man skall lösa den här problematiken så bra som möjligt för både den dementa och den anhörige.

Mikael: Kommer det att satsas nåt på att bygga ut järnvägen ända upp till Sälen?,så man slipper alla dessa 08:or på väg upp dit.
Ulla Olsson (M): Själv inflyttad 08. Jag har bott i Borlänge i 32 år. Att turister passerar Borlänge är bra för företagen. Restauranger, hotell och affärer får inkomster av detta. Så jag delar inte Din åsikt. Jag var i Sälen i vintras och har svårt att se hur barnfamiljer ska kunna ta sig med allt pick och pack till backen och ta sig mellan backar och stuga utan bil?

Sara22: Jag skulle vilja veta hur ni ställer er till att Borlänge har brist på lägenheter och få jobb. Studenter får bo i tält och det är kö för att få socialbidrag. När bestäms det att Borlänge inte kan ta emot fler invånare? Utan att man kan utnyttja bidraget kommunen får att be(hjälpa) familjer flytta till en annan kommun?
Marie Edenhager (SD): SD vill öka bidraget till de som väljer och har möjlighet att åka tillbaka till sitt hemland. Vi anser också att det på något sätt måste ändras reglerna för boendet för ny tillkomna utlandsfödda. Alla kan inte bo i Borlänge, det är svårt att styra var folk ska bo med tvång, men situationen är orimlig. Anhöriga som kommer hit efter en redan inflyttad, bör kunna garanteras försörjning av sin familj, om ej flykting skäl finns.

Roger: Jonas Hillerström hur ställer du å ditt parti till Homosexuella? Vad jag har hört i debatter så är ju ditt parti imot Bögar å Lesbiska
Jonas Hillerström (KD): Kristdemokraterna omges av mycket fördomar och okunskap. Detta är en av de vanligaste. Vår ideologi gör inte skillnad på sexuell läggning, inte heller du funktionsgrad i samhället eller vad du tror på. Det unika och okränkbara människovärdet är generellt och går inte att ändra på. Naturrätt, syskonskap och förvaltarskapstanken lika så.

Vetgirig: Såg på Uppdrag Granskning om inlåsningen av dementa. Kommer Borlänge fortsätta att låsa in demenssjuka?
Lena Reyier-Ingman (C): Såg inte programmet, men vet att det diskuteras i omsorgsnämnden för att hitta en bra och trygg lösning för de dementa.

moderator: Nu är chatten slut. Tack för alla frågor till Borlänges politiker.

Vetgirig: Såg på Uppdrag Granskning om inlåsningen av dementa. Kommer Borlänge fortsätta att låsa in demenssjuka?
Nils Gossas (MP): Nej! Inte med MP:s hjälp.

Borlängebo: Borlänge har en av landets högsta kommunalskatter. Ändå är färre elever som går ut årskurs 9 behöriga till gymnasiet än riksgenomsnittet, 28% har ej uppnått målen i ett eller flera ämnen (24% i hela landet), enl. SCB 2009. Var spenderar egentligen ni styrande socialdemokrater pengarna? Är det inte meningen att ni ska värna om skola och omsorg i kommunen? Jag vill gärna få svar från alla partier vad ni tänker göra för att förbättra skolan i Borlänge.
John Thornander (FP): Du har helt rätt och detta är huvudproblemet i Borlänge, högst skatt men inte bästa resultaten i vare sig skola eller vård. Vi vill stimulera till fler utförare, gärna fler friskolor men också skolor som drivs som "intraprenad", dvs inom kommunen men som självstyrande enhet. Vi måste också se över alla andra kostnader utöver skola och vård, där ligger Borlänge dyrare än jämförbara kommuner.

Marie: Vad vill ditt parti göra för att det ska bli trevligare miljöer i Borlänge skolor?
Lena Reyier-Ingman (C): Vi har länge drivit frågan om att underhållet på skolorna ska bli bättre. Nu äntligen höjs underhållsbudgeten för att renovera och förbättra skolorna men det behövs göras mera. Bra omklädningsrum, toaletter, trevlig och lugn matsal och kul skolgård är viktigt. För att det ska bli bra ska eleverna vara med i jobbet och göra skolan som de vill ha den.

Mikael: Kommer det att satsas nåt på att bygga ut järnvägen ända upp till Sälen?,så man slipper alla dessa 08:or på väg upp dit.
John Thornander (FP): Tänk om 08-orna åker tåg? Skämt o sido, vi ska vara glada för 08-orna som åker till Sälen och visst är det problem med alla bilar. Vi tror inte man har råd att bygga ut järnvägen till Sälen på många år men gärna satsa på tåg till Mora eller Malung direkt från Stockholm och sen buss sista sträckan för att få ned bilresorna.

Mikael: Ska det satsas nåt på skoterleder inom Borlänge med omnejd??.
John Thornander (FP): Gärna, jag har själv skoter ! Men jag tycker inte det är något för kommunen att betala utan hoppas att det sköts av skoterföreningar

Birgitta Forsbe: Hur tänker Ni agera för oss funktionshindrade som ej kommer in på arbetsmarknaden och ej har 100% arbetsförmåga. Vi erhåller ej praktikplatser heller eftersom det tycks förekomma något slags urval på AF. Då vi också blir utförsäkrade från FK och dessutom blir utan försöjrning i 3 mån. är det bara försörjningsstöd som räknas. Vi är en stor grupp som diskrimineras på arbetsmarknaden. Det får ju ej förekomma diskrimineringar i Sverige. VAD TÄNKER NI GÖRA ÅT PROBLEMET! VARFÖR SKALL VI STRAFFAS, en som varit arbetslös i 8 år!!!
Kenneth och Doris (S): Hela arbetsmarknadspolitiken behöver ändras och ges mer resurser . AF styrs direkt från regeringen via sk. regleringsbrev , så man kan säga att det är den nuvarande regeringen som rår för detta . Detta vill vi absolut ändra på i en rödgrön regering ! Vi vill alltså återupprätta en mänsklig arbetsmarknadspolitik !

Mamma: Fråga till er alla, vad skiljer just ert parti från alla andra när det gäller satsningar på barn och unga vad gäller barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter OBS, inte sport utan ungdomsgårdar och liknande??
Marie Edenhager (SD): Jag tycker det är mycket viktigt att satsa på barn och ungdom. Vi måste få lugn och ordning i skolan. Vi vill satsa mer pengar på fler vuxna i skolan och på insatser som stärker elevhälsan. Fritidsgårdar och ungdoms verksamheten är viktig. Barnomsorg, ska vara tillgänglig när föräldrarna behöver denna. Större personaltäthet.

Johanna: Vad gör ni för studenter som behöver en bostad ?
Kenneth och Doris (S): Det finns redan planer på att bygga fler studentlägenheter i Borlänge, vissa kommer att hinna färdigställas under 2011.

Vetgirig: Såg på Uppdrag Granskning om inlåsningen av dementa. Kommer Borlänge fortsätta att låsa in demenssjuka?
John Thornander (FP): Svår fråga, som jag har förstått så är en del patienter så dementa att de antingen måste låsas in eller ha passning hela tiden. Självklart ska Borlänge följa lagen men jag hoppas praxis kan utvisa var gränsen går. Med många fler gamla framöver blir jag orolig hur vi ska klara att anställa ännu fler för de mest dementa...

Maria: Vilket stöd ger ni barn med särskilda behov i skolan ?
John Thornander (FP): Vi har speciallärare och en ganska väl utbyggd skolhälsovård jämfört med andra kommuner vad jag förstår men som liberaler är vill vi värna de med särskilda behov så detta är en viktig fråga för oss i FP

Marie: Vad vill ditt parti göra för att det ska bli trevligare miljöer i Borlänge skolor?
Ulla Olsson (M): Underhållet på skolorna i Borlänge släpar efter. Det beror på att socialdemokraterna under åren avsatt för lite pengar till underhåll. Det vill vi moderater ändra på. En långsiktig plan ska tas fram för underhåll av kommunens byggnader. Några skolor är ju nybyggda och renoverade som t.ex Kvarnsvedens skola, Domnarvets skola och Kyrkskolan. När ett gäller gymnasieskolorna så har ju Hagagymnasiet fått en rejäl om- och nybyggnation men mycket återstår.

AG: Vilka åtgärder förordar ditt parti för att förbättra integrationen av nya svenskar i Borlänge? Idag finns det spänningar i stan kring den här frågan, hur gör man det mindre laddat?
John Thornander (FP): Genom att satsa på mer praktikplatser kommer man både hjälpa de nya svenskarna att få jobb och man ökar samtidigt kontakten mellan invandrarna och de som idag har arbete i stan

Lars Bengtsson: Vad ska ni göra för att förbättra integrationen i Borlänge?
Nils Gossas (MP): Statens stöd till integration behöver öka för att kommunen ska få täckning för initialkostnaderna i samband med studier, praktik och väntan på jobb. Konkret i Borlänge vill vi 1. Utveckla alternativa utvecklingsvägar inom utbildningssystemet 2. Skapa en persopnalpolicy inom kommunen som värderar upp kunskaper i de vanligaste invandrarspråken och kulturerna. 3.Utveckla kommunens hemsida så att info ges på de olika invandrarspråken. 4. Ge ge motsvarande info på när-TV och närradio. 5.Rikta föreningsstöd särskilt till föreningar som driver mångfaldsprojekt. 6. Inrätta en mångkulturell personalpool med invandrare som har hög utbildning för att de ska få in en fot på kommunens egen interna arbetsmarknad. 7. Anställa fler lärare med hemspråksbehörighet för stöd i egna språken och studiestöd till nyanlända barn. En röd-grön regering vill satsa 100 miljoner extra på att effektivisera SFI.

Mikael: Ska det satsas nåt på skoterleder inom Borlänge med omnejd??.
Ulla Olsson (M): Det är inte en fråga som idag står högt på dagordningen för mig och moderaterna. Vi har en mängd skolor, barnstugor och äldreboenden som behöver fräschas upp först. Dessutom måste vi fokusera på kärnverksamheterna som barnomsorg, skola och äldreomsorg och få en högre kvalitet där.

magnus: hur ser ni på invandringen i sverige??
John Thornander (FP): positivt, Sverige behöver fler som kan arbeta när 40-talisterna går i pension. Men vi har inte lyckats med integrationen och vill satsa mer på praktikplatser och att de som inte får jobb ska få praktik även den tid de har socialbidrag

Annki: Vad vill ditt parti göra för att minska segregationen i skolan?
Marie Edenhager (SD): Svenska språket ska talas i skolan för att man ska känna gemenskap till varandra. Ökad satsning på Svenska språket. Hemspråksundervisning ska tas bort på skoltid. Språket är A&O.

karin: Varför tar vi emot så många invandrare? får ni mycket betalt för dem?
Nils Gossas (MP): Sverige har skrivit på FN:s flyktingkonvention. Den fria bosättningen inom landet gör att många valt Borlänge. Det är inte politiskt styrt av kommunpolitiker. Kommunen får ersättning de första två åren motsvarande uppehälle och sedan skatteutjämning på ca 40 000 kr per år och person. Det senare är samma som för en svenskfödd person. Det statliga stödet skulle dock behöva ökas, något som kommunen arbetar på.

Maria: vad gör ni för barn med särskilda behov i skolan ?
John Thornander (FP): Fortsatt satsning på speciallärare och här har regeringen ändrat utbildningen av speciallärare. Vi ska inte spara på denna grupp inom skolan !

Annki: Vad vill ditt parti göra för att minska segregationen i skolan?
John Thornander (FP): Genom att uppmuntra alla föräldrar att man kan välja skola och stimulera fler profilklasser, inte bara i idrott och även i andra ämnen. Vi i FP och alliansen vill också att de som är berättigade till busskort pga avstånd till närmsta skola ska få behålla det om man väljer en annan skola, på så sätt ska det inte bli dyrare för en elev som väljer annan skola än den närmsta

Maria: vad gör ni för barn med särskilda behov i skolan ?
Lena Reyier-Ingman (C): I årets budget går det mer pengar till skolan men det kommer att behöva prioriteras mer till kommande år. I den nya organisationen som Borlänge antagit så hoppas jag den frågan blir än mer uppmärksammad!

Annki: Vad vill ditt parti göra för att minska segregationen i skolan?
Ulla Olsson (M): Jag tycker att skolorna ska marknadsföras bättre så att våra nya svensksar kan välja olika skolor för sina barn så att det blir en bättre blandning i skolan. Eventuellt får man fundera över skolskjutssystemet.

Mats Magnusson: Vad händer med lastbilsjobben när järnvägen byggs ut till 2 filig väg? och dom transporteras via järnväg. Inför miljövänliga lastbilar i länet?
Lena Reyier-Ingman (C): Det är viktigt att bygga ut järnvägen för miljövänligare och snabbare transporter av varor och människor. Men lastbilen kommer att behövas för att distribuera ut varorna i länet, så lastbilar som drivs av nya bränslen kommer också att behövas!

Borlängebo: Borlänge har en av landets högsta kommunalskatter. Ändå är färre elever som går ut årskurs 9 behöriga till gymnasiet än riksgenomsnittet, 28% har ej uppnått målen i ett eller flera ämnen (24% i hela landet), enl. SCB 2009. Var spenderar egentligen ni styrande socialdemokrater pengarna? Är det inte meningen att ni ska värna om skola och omsorg i kommunen? Jag vill gärna få svar från alla partier vad ni tänker göra för att förbättra skolan i Borlänge.
Nils Gossas (MP): Siffrorna känns besvärande. En förklaring kan vara att även skolan drabbades hårt av neddragningar p.g.a. den ekonomiska krisen. Borlänge har också en relativt hög andel barn med annan etnisk bakgrund vilket naturligtvis gör det svårare att ligga högt i statistiken. Det är dock MP:s politiska ambition att prioritera skolan med mer personal eftersom en bra skola är en förutsättning för välanpassade barn som platsar på arbetsmarknad eller i högskolan. Konkret vill vi öka stödet mest till skolor med social problematik, höja matkvalitetén, bygga om skolköken för tillagning på platsen, höja personaltätheten i förskolan och satsa på öppna förskolor och föräldrastöd. En röd-grön regering skulle underlätta genom att ge ca 7,6 Miljarder mer över mandatperioden till skolan.

Mikael: Ska det satsas mera på skoterlederna I och runt Borlänge???
Jonas Hillerström (KD): Det är upp till föreningarna att äska och motivera, nämnden har ett ansvar för alla fritidsverksamheter. Skoter är kul, men dyrt. Kritdemokraterna vill göra det billigare för dem som vill sponsra t.ex skoterklubben med leder eller material genom ett avdrag för gåvor till ideella föreningar, men vi kommer aldrig ta av välfärdens kärna så som skolan, vården eller omsorgen för att göda fritidssektorn.

Johanna: Vad gör ni för studenter som behöver en bostad ?
Marie Edenhager (SD): Det måste satsas på bostadsbyggandet, samt lägenheter för studenter. Det har varit ett hårt tryck på Borlänge senaste åren då många invandrare kommit hit, därav nu brist på lägenheter. Jag förstår problemet. De ansvariga politikerna har nog inte full koll på läget tyvärr.

Gunnar: Vad får vårdvalet för konsekvenser för oss äldre. Finns det risk att vissa vårdcentraler läggs ner?
Kenneth och Doris (S): Det finns alltid risk för att det blir en överetablering när fler vårdcentraler startas. Man har tidigare räknat på 3 vårdcentralen för Borlänges befolkning, och nu är man fyra, Ett problem är också att alla invånare kan välja om månad för månad, och det kan då bli en svår uppgift för vårdcentralerna att ha rätt bemanning om det visar sej att patienterna byter väldigt ofta.

magnus: hur ser ni på invandringen i sverige??
Marie Edenhager (SD): Vi måste få tillstånd en ansvarsfull invandringspolitik. Sverige har tagit emot alldeles för många invandrare på för kort tid förhållande till vårt lands storlek. Det är en mycket problematisk situation som råder över hela landet. Vi måste återhämta oss. Vi Sverigedemokrater vill ligga på samma nivå som Danmark vilket innebär en minskning med 95%. Vi kan inte bara ta emot utan att ha arbeten osv att erbjuda.

Carina: Vilken är den viktigaste utmaningen för Borlänge inom de närmaste 5 åren. Kan vi vara trygga med handelsetableringarna, KP och SSAB? Vad tror ni om framtidens Borlänge?
Jonas Hillerström (KD): framtidens Borlänge hänger på hur länge vi fortsätter köpa papperstidningar för KP’s skull, om de får till en ny ugn nere på SSAB. Runt dessa jättearbetsplatser finns massor av imponerande och innovativa små och medelstora företag som är ryggraden i vårt näringsliv, men turism, transporter och handel växer fort och innovationscenter framtidsdalen tillsammans med Högskolan garanterar fler ben att stå på. Jag tror att framtidens Borlänge är en trygg, stark och säker kommun som är navet i Dalarna tillsammans med grannkommunerna och det kommer jag jobba för.

Anders: Socialdemokraterna.Vad händ med ungdomsgården i Idkeberget hur många dagar har Ola Brossberg varit där som han lovade. Ska skatten sänkas där ingen service finns.
John Thornander (FP): Jag svarar fast jag inte är sosse. Sossarna vill inte sänka skatten men på sikt vill vi i alliansen det och då tvingas vi ibland spara. Jag har dock hört att det blivit bra i Idkerberget sedan föräldrarna själva tagit över, stämmer inte det ?

Mamma: Fråga till er alla, vad skiljer just ert parti från alla andra när det gäller satsningar på barn och unga vad gäller barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter OBS, inte sport utan ungdomsgårdar och liknande??
Tommy Meijer (V): Vi vill få in fler lärare inom barnomsorg och skola, en riktlinje vi har är t.ex 5 barn på en förskolelärare, när det kommer till fritidsaktiviteter vill vi satsa mer på att få fler ungdomsgårdar och rusta upp de vi har, vi inser att inte alla är intresserade av sport och vill genom fritidsgårdar och dess aktiviteter ge även dessa ungdomar en meningsfull fritid.

Mikael: Ska det satsas mera på skoterlederna I och runt Borlänge???
John Thornander (FP): Gärna, jag har själv skoter ! Men kommunen ska inte betala, jag hoppas skoterklubbarna kan hjälpa till med detta

Vetgirig: Såg på Uppdrag Granskning om inlåsningen av dementa. Kommer Borlänge fortsätta att låsa in demenssjuka?
Marie Edenhager (SD): Det är fruktansvärt, så som vi i Sverige behandlar gamla och dementa. Jag var väldigt upprörd då jag också såg programmet. Har även en bakgrund inom vården. Det är helt oacceptabelt att ersätta lås och larm mot personal. SD vill satsa på fler trygghetsboenden.

Helen: Kenneth varför tar migrationsverket alla lägenheter på komunala tunabyggen,de fins ju inte en chans att få lägenhet ju
Kenneth och Doris (S): Vi har faktiskt endast ett avtal om 30 flyktingar per år och dessa 30 har vi åtagit oss att skaffa bostad åt inga andra . Tyvärr så har vi en sk. EBOS lag som slår sönder den planerade invandringen . Men de som kommer utöver de 30 har ett eget ansvar att ordna bostad !

Lars: Hur ser ditt på etableringen av ett muslimskt center i Borlänge. Varför inte låta borlängeborna rösta om det?
Nils Gossas (MP): I Sverige råder religionsfrihet. Muslimer har samma rätt att bygga enligt sina preferenser som kristna. Varför rösta om något som är garanterat i gällande lagstiftning och dessutom (enligt min mening) en självklarhet.

Birgitta Forsbe: Hur tänker Ni agera för oss funktionshindrade som ej kommer in på arbetsmarknaden och ej har 100% arbetsförmåga. Vi erhåller ej praktikplatser heller eftersom det tycks förekomma något slags urval på AF. Då vi också blir utförsäkrade från FK och dessutom blir utan försöjrning i 3 mån. är det bara försörjningsstöd som räknas. Vi är en stor grupp som diskrimineras på arbetsmarknaden. Det får ju ej förekomma diskrimineringar i Sverige. VAD TÄNKER NI GÖRA ÅT PROBLEMET! VARFÖR SKALL VI STRAFFAS, en som varit arbetslös i 8 år!!!
Nils Gossas (MP): Livet är till sin natur orättvist, men med en röd-grön regering ökar möjligheterna att även etablera praktik/jobbplatser för funktionshindrade. Tillgänglighetsproblemet finns med på MP:s lokala program liksom i den gemensamma avsiktsförklaringen med S.

Gunnar: Vad får vårdvalet för konsekvenser för oss äldre. Finns det risk att vissa vårdcentraler läggs ner?
John Thornander (FP): Jag tror inte det, tvärtom blir det fler, Gylle just nu och kanske på sikt fler. Men om alla är så missnöjda att man inte väljer en viss vårdcentral så är ju frågan om den verkligen ska vara kvar...

Mikael: Kommer det att satsas nåt på att bygga ut järnvägen ända upp till Sälen?,så man slipper alla dessa 08:or på väg upp dit.
Kenneth och Doris (S): Tyvärr inte inom en överskådlig tid . skulle vi däremot få exempelvis EU-medel riktat för detta så är det hela en realitet !!Men då måste det jobbas aktivt med detta . De ordinarie anslagen som jag tycker ska höjas måste i Dalarna gå till utbyggnad utav dubbelspår mellan Falun och Borlänge som exempel !

Maria: vad gör ni för barn med särskilda behov i skolan ?
Jonas Hillerström (KD): Vi vill flytta pengar från lokaler och administration till specialpedagogik, lärartäthet, läromedel och hjälpmedel. Jag har själv en bakgrund med stavningsproblem och vet att idag hänger alltför mycket på enskilda lärares goda hjärta och insatser. Inkludering och givetvis vetenskapliga metoder pedagogiskt är vår melodi. vi vill uppmuntra lärare som gör fantastiska insatser.

Mats: Nostalgitält iställe för öl och restaurang tält har lämnats som förslag till några Falu poliker vid alkoholdebatten förra måndagen vid gamla elverket?
Nils Gossas (MP): Jag har inga synpunkter på vad falupolitiker ev. vill göra.

Linda 20år: Politiker i Borlänge.Varför ska jag som student dra på mej dyra skulder genom CSN när ja ser en stor invandring från andra världs delar och förstår att dom då ej behöver låna .utan får hyra betald och 13 tusen i månaden för att finnas här? Vem och vart har bestämt detta?? Ska dom inte tillbaka hem när det lugnat ner sej i hemlandet? Som jag o mina kompisar ser det så är SD det enda parti man kan tänka sej som första gångs väljare.Vill ha svar...Linda
Tommy Meijer (V): Nu är det tyvärr så att många som kommer hit flyendes från krig ej kan återvända även om det vill. Och påståendet att de får hyran betald och 13.000 kr i månaden är en bit ifrån verkligheten. Att du som svensk eller invandrare ska ha rätt att utbilda dig är en självklarhet och ser man till det stora hela så har du efter dina studier en mycket lättare väg in i arbetslivet än det flesta invandrare oavsett om det är första, andra eller tredje generations invandrare.

Anders: Ulla Olsson Kan det inte vara så att det blir en inlåsnings effekt av att A-kassan är så låg som nu. Att du inte kan skjuta ur dig från en dålig anställning för att gå till en bättre anställning. Att du inte vågar bryta med ditt dåliga jobb?
Ulla Olsson (M): Det är min uppfattning att man måste våga ta alla chanser man får. Det är inte så att man får hur många chanser som helst. Söker man inte nytt jobb medan man har ett? För mig är det självklart. Tror att risken är högre att man kan bli kvar för länge om A-kassan är för hög.

Marie: Vad vill ditt parti göra för att det ska bli lättare att hitta bostad i Borlänge?
Nils Gossas (MP): Stimulera bostadsbyggandet med alla medel. Handlar bl.a.om planering av bostadsområden. En röd-grön regering utökar ROT-avdraget till hyreslägenheter.

olle: Vet ni Vad Demokrati är ni politiker?
Jonas Hillerström (KD): Jajamen, det handlar om ett helt okej sätt att styra riken och fatta beslut.

Gunnar: Vad får vårdvalet för konsekvenser för oss äldre. Finns det risk att vissa vårdcentraler läggs ner?
Marie Edenhager (SD): Vi vill att små vårdcentraler ska utvecklas istället för att nedläggas. Detta för att ge framförallt de äldre den trygghet de förtjänar.

Gunnar: Vad får vårdvalet för konsekvenser för oss äldre. Finns det risk att vissa vårdcentraler läggs ner?
Ulla Olsson (M): Det tror jag inte utan det kommer att bli fler. Över tid kan det bli förändringar om väldigt få väljer en vårdcentral. tillgänglighet är viktigt men kvalitet ändå viktigare.

Marie: Vad vill ditt parti göra för att det ska bli trevligare miljöer i Borlänge skolor?
Nils Gossas (MP): Bygger om och renoverar skolor i den takt som ekonomin tillåter. Renoverar skolköken för tillagning av maten på den enskilda skolan.

Johanna: Vad gör ni för studenter som behöver en bostad ?
Lena Reyier-Ingman (C): Förändrar skattereglerna för andrahandsuthyrning. Och påskyndar bostadsbyggandet i kommunen.

Sanna: Varför kan inte ni vänsterpartiet och socialdemokrater samas ? ni ska väl samarbeta det görs ju på regeringnivå.
John Thornander (FP): Knappast en fråga som jag i FP har ett bra svar på men det gör ju kommunpolitiken i Borlänge roligare i allafall !

Marie: Vad vill ditt parti göra för att det ska bli lättare att hitta bostad i Borlänge?
Tommy Meijer (V): Vi vill se fler hyresrätter i vår kommun, en större satsning på att bygga hyresrätter i stället för att satsa på bostadsrätter och villor ger ett större utbud för en större del av Borlänges invånare.

Anders: Socialdemokraterna.Vad händ med ungdomsgården i Idkeberget hur många dagar har Ola Brossberg varit där som han lovade. Ska skatten sänkas där ingen service finns.
Kenneth och Doris (S): Tyvärr så var det en fritidsgård som det hittades en sk, föreningslösning på ( i vissa fall kan det funka bra ) men eftersom du frågar så är det något som vi få ta med oss frågan inför nästa års budget . Kan inte lova nåt nu men vi får se till att fritidsnämndens ordförande hälsar på som han lovat !

Johanna: Vad gör ni för studenter som behöver en bostad ?
Jonas Hillerström (KD): Hej! Mats Odell har ordnat så att fler kan hyra ut delar av sitt hus eller sin bostad skattefritt, en större del än tidigare. det öppnar en ny marknad. Vi stödjer även uppgörelsen om en bostadsgaranti mellan kåren, högskolan och tunabyggen.

Johanna: Vad gör ni för studenter som behöver en bostad ?
Nils Gossas (MP): Driver frågan om snabbare utbyggnadstakt av Tunabyggens bostadsplaner.

Mats Magnusson: Vilket parti värnar mest om fordonshobbyn i Borlänge kommun? Vad tänker ni göra för att säkerställa att historiska fordon vid kontroll och registreringsbesiktning ges en korrekt behandling?Gult landstingskort billigare till förtidspensionärer och pensionärer med låg ersättning iställe för Socialbyrån? 25% 50% högre ersättning från kommun eller regering vid omprövning av sjukersättning till arbete eller studier iställe för Socialbidrag ?
Marie Edenhager (SD): Jag tror vi i SD har det bästa programmet, kolla på Sverigedemokraternas hemsida och SD-Motor en lokal intresse förening. Vi har intressanta förslag inom ämnet.

Sanna: Varför kan inte ni vänsterpartiet och socialdemokrater samas ? ni ska väl samarbeta det görs ju på regeringnivå.
Kenneth och Doris (S): Detta är mer en personrelaterad fråga i Borlänge och det handlar närmast om att man måste sätta sig ner och reda ut vad problemet består i !

Dalkullan: Vad kommer ni göra för att det ska vara möjligt att få ett jobb i Borlänge? Det är nästan omöjligt att få ett jobb i den här staden. Har ni någon plan för att minska arbetslösheten. Jag är undersköterska, men det är nästan omöjligt att få ett arbete inom vården i Borlänge. Funderar på att flytta till en annan stad om det fortsätter så här. Anstälda inom vården går på knäna, men samtidigt anställs heller inga fler, varför?
John Thornander (FP): Det kommer snart massa lediga jobb, håll ut... 40-talisterna går snart i pension och vi har haft den djupaste krisen sedan 1930-talet och kommunerna kan inte satsa mer just nu. Borlänge har en av sveriges högsta skatter och vi i fp vill inte höja. Arbetslösheten är inte högre i Borlänge än snittet, snarare lägre så håll ut och stanna kvar i Bor-länge !

Linda 20år: Politiker i Borlänge.Varför ska jag som student dra på mej dyra skulder genom CSN när ja ser en stor invandring från andra världs delar och förstår att dom då ej behöver låna .utan får hyra betald och 13 tusen i månaden för att finnas här? Vem och vart har bestämt detta?? Ska dom inte tillbaka hem när det lugnat ner sej i hemlandet? Som jag o mina kompisar ser det så är SD det enda parti man kan tänka sej som första gångs väljare.Vill ha svar...Linda
Jonas Hillerström (KD): För att högre studier är den bästa vägen till ett rikare liv, i många länder är det en dröm att få gå på högskola. Vi håller med om att integrationen inte är bra idag, fler måste i jobb fortare, det är nyckeln till språk och egen försörjning.

leksands if: kommer ni i alliansen att sälja borlänge-energi?
John Thornander (FP): NEJ, men vi ahr hört rykten om att elaka (s)ossar sprider detta rykte !

AG: Vilka åtgärder förordar ditt parti för att förbättra integrationen av nya svenskar i Borlänge? Idag finns det spänningar i stan kring den här frågan, hur gör man det mindre laddat?
Nils Gossas (MP): Satsa mer på SFI, (En rödgrön regering gör det) förbättra flyktingmottagandet, Rikta bidrag till föreningar som jobbar med mångfaldsprojekt, öka praktikmöjligheterna mm.

Dalkullan: Vad kommer ni göra för att det ska vara möjligt att få ett jobb i Borlänge? Det är nästan omöjligt att få ett jobb i den här staden. Har ni någon plan för att minska arbetslösheten. Jag är undersköterska, men det är nästan omöjligt att få ett arbete inom vården i Borlänge. Funderar på att flytta till en annan stad om det fortsätter så här. Anstälda inom vården går på knäna, men samtidigt anställs heller inga fler, varför?
Jonas Hillerström (KD): Med LOV, lagen om vårdval kommer fler äldreboenden att etableras i Borlänge och då ökar dina chanser att få jobba privat. det är positivt att ha fler arbetsgivare både för arbetstagaren och den som nyttjar vården.

Marie: Vad vill ditt parti göra för att det ska bli lättare att hitta bostad i Borlänge?
Lena Reyier-Ingman (C): Översiktsplanen måste göras NU så att det går att planera mer långsiktigt för bostadsbyggande. Idag är det dyrt att bygga nytt, vore bra om kommunerna kunde gå ihop och planera tillsammans, förhoppningsvis går det då att upphandla till bättre priser. Bygga på fler våningsplan på befintliga hus är också en lösning.

leksands if: kommer ni i alliansen att sälja borlänge-energi?
Lena Reyier-Ingman (C): Nej

AG: Vilka åtgärder förordar ditt parti för att förbättra integrationen av nya svenskar i Borlänge? Idag finns det spänningar i stan kring den här frågan, hur gör man det mindre laddat?
Marie Edenhager (SD): Problemen är mycket stora. Vi måste helt enkelt få en minskning på "inflödet", för att kunna få folk i arbete och sysselsättning. Borlänge står inför en gigantisk utmaning att lösa denna problematik. Språket är viktigt. Inget bygge av ett Islamskt Center, vilket ökar motsättningar. Högre krav på nyanlända, med språk och assimilering. Så tror jag personligen att Svenska folket i grund och botten skulle ha lättare att möta upp i gemenskap samt att Invandrare skulle ha lättare att komma in på arbetsmarknad och i samhället.

Willjam: Alla Partier Hur får vi folk att flytta till Borlänge eftersom folk inte vill bo i invandrartäta förorter?
Ulla Olsson (M): Borlänge har idag bostadsbrist. Det behöver byggas hyresrätter, bostadsrätter (gärna på höjden i stan), och villor/radhus. Jag har skrivit en motion angående behov av tomter i sjönära lägen. Om skolan, barnomsorgen och äldrevåren blir omtalat bra så kommer människor att vilja flytta hit. Det är ett helhetskoncept som gäller.

leksands if: kommer ni i alliansen att sälja borlänge-energi?
Jonas Hillerström (KD): Aldrig! Borlänge energi är ett välskött och medborgarnyttigt företag att vara stolt över.

magnus: hur ser ni på invandringen i sverige??
Nils Gossas (MP): Den behövs för att fylla kommande behov på arbetsmarknaden. Humanitära skäl är också viktiga.

Sanna: Vad gör ni för oss unga arbetslösa ? som lever på våra föäldrar ?
John Thornander (FP): Vi deltar i Region dalarnas projekt "unga i arbete" men visst är ungdomsarbetslösheten ett problem som beror på ovanligt stora "ungdomskullar" samtidigt som vi hamnade i lågkonjunkturen... Men snart går 40-talisterna i pension och då kommer det att saknas folk till alla jobb, så håll ut !

Sanna: Varför kan inte ni vänsterpartiet och socialdemokrater samas ? ni ska väl samarbeta det görs ju på regeringnivå.
Tommy Meijer (V): Tyvärr har jag inget bra svar på det, men som situationen sett ut de senaste tre åren då socialdemokraterna valde att bryta med Borlänge vänstern och istället samarbeta med allianspartier som centern så har vi lite svårt att se ett seriöst samarbete i vår kommun. Vi har sagt som så att vi koncentrerar oss på vårat val och kommer inte att diskutera vare sig inom partiet eller med andra partier förs en vi kommit förbi valdagen.

Hasse: Kenneth och Doris,Nils?Den stora generationsväxlingen!Tror ni fortfarande att det kommer att svämma över med lediga jobb,eftersom det tas hit 1000-tals invandrare som ska ersätta 40-talisterna?Tror att dom flesta har genomskådat den bluffen
Kenneth och Doris (S): Det är ingen bluff, fyrtitalisterna är en väldigt stor grupp som nu har börjat gå i pension, och den största gruppen kommer om ett par tre år, och de måste ersättas med andra, vi etablerar ju fler företag i Borlänge så det behövs ytterligare anställda. Antalet anställda i dag är inte statiskt utan självklart så kommer många utav våra nya svenskar att starta nya företag vilket redan sker . Inte bara pizzabagare om nu någon tror det !!!

the kommandoran: vargen ska det skjutas mer
Marie Edenhager (SD): Djurskyddsfrågor är Viktiga för mig personligen. Inklusive Vargen. Vi inom Sverigedemokraterna sa Ja till licens jakt, med lägsta nivå för en genetiskt skyddad stam. Jag tycker dock att så som det gick till senaste jakten var helt oacceptabelt.

magnus: hur ser ni på invandringen i sverige??
Jonas Hillerström (KD): Som nödvändig och nyttig, men inte komplett. det behövs mer praktik, snabbare vägar till jobb. det är vägen till en lyckad integration.

Willjam: Alla Partier Hur får vi folk att flytta till Borlänge eftersom folk inte vill bo i invandrartäta förorter?
John Thornander (FP): Menar du att Borlänge har problem med invandrartäta förorter? Jag vet inte om jag håller med och det flyttar ju många till Borlänge.. Vi deltar också i kampanjen "Flytta till Dalarna".

Sanna: Vad gör ni för oss unga arbetslösa ? som lever på våra föäldrar ?
Ulla Olsson (M): Ni måste få en möjlighet att försörja er. utbildning eller praktikjobb. Hör med arbetsförmedlingen. Ikea kommer att innebära många nya arbetstillfällen. Det gäller för er att utbilda er så att ni kan söka de jobben.

the kommandoran: vargen ska det skjutas mer
John Thornander (FP): nej, men både avskjutning och kanske även inplantering så att vi får en frisk vargstam på ca 200 vargar i Sverige

Annki: Vad vill ditt parti göra för att minska segregationen i skolan?
Nils Gossas (MP): Satsa mer på skolor med särskild problematik. Öka antalet hemspråkslärare. Ge förutsättningar för jobb åt fler så att fler så minskar koncentrationen till vissa områden.

Dalkullan: Vad kommer ni göra för att det ska vara möjligt att få ett jobb i Borlänge? Det är nästan omöjligt att få ett jobb i den här staden. Har ni någon plan för att minska arbetslösheten. Jag är undersköterska, men det är nästan omöjligt att få ett arbete inom vården i Borlänge. Funderar på att flytta till en annan stad om det fortsätter så här. Anstälda inom vården går på knäna, men samtidigt anställs heller inga fler, varför?
Marie Edenhager (SD): Vi måste satsa på små företagare insatser, det är där jobben finns. Ny anställningsform för lärlingar. Förlängning av starta eget bidrag till 12 månader. Fler undantag från turordningsregeln.

the kommandoran: vargen ska det skjutas mer
Ulla Olsson (M): ja. vi tycker att det räcker med 125 vargar i dalarna.

Sanna: Vad gör ni för oss unga arbetslösa ? som lever på våra föäldrar ?
Lena Reyier-Ingman (C): Har kvar den halverade arbetsgivaravgiften för unga, finns bra projekt i Dalarna som arbetar med utbildningar/praktik för unga. Har kvar RUT och inför halverad restaurangmoms, många unga har sitt första arbete inom restaurangbranschen.

Anhörig: Ska ni öppna upp Bergeby växelvård igen den saknas ‘?
Jonas Hillerström (KD): Öppna blir svårt då det är annan verksamhet där, men ersätta och finna nya vägar för att stödja anhörigvårdarna är en del av vårt valmanifest som kommer i din brevlåda på torsdag eller fredag.

Sanna: Vad gör ni för oss unga arbetslösa ? som lever på våra föäldrar ?
Kenneth och Doris (S): När Socialdemokraterna har vunnit valet kommer det att satsas på arbete för unga. I valmanifestet kan man läsa mycket mer om detta, bla kommer man att ta bort arbetsgivaravgiften för de arbetsgivare som anställer unga människor.

Willjam: Alla Partier Hur får vi folk att flytta till Borlänge eftersom folk inte vill bo i invandrartäta förorter?
Nils Gossas (MP): Borlänge har nu en hög inflyttning. Snart etableras IKEA och följdinvesteringar kommer. Ditt påstående stämmer inte.

Anhörig: Ska ni öppna upp Bergeby växelvård igen den saknas ‘?
Lena Reyier-Ingman (C): Vi behöver ha fler platser för växelvård i framtiden!

Willjam: Alla Partier Hur får vi folk att flytta till Borlänge eftersom folk inte vill bo i invandrartäta förorter?
Marie Edenhager (SD): Det är svårt som du säger att locka folk till boende i Borlänge med detta höga skattetryck och en sådan kommun som är så belastad. Vi behöver åtgärder för att göra det attraktivt igen att bo i Borlänge.

magnus: hur ser ni på invandringen i sverige??
Kenneth och Doris (S): Vi följer den strikta politiken som EU har bestämt e denna fråga . Problemet är att för få kommuner delar på ansvaret !

Dalkullan: Vad kommer ni göra för att det ska vara möjligt att få ett jobb i Borlänge? Det är nästan omöjligt att få ett jobb i den här staden. Har ni någon plan för att minska arbetslösheten. Jag är undersköterska, men det är nästan omöjligt att få ett arbete inom vården i Borlänge. Funderar på att flytta till en annan stad om det fortsätter så här. Anstälda inom vården går på knäna, men samtidigt anställs heller inga fler, varför?
Ulla Olsson (M): Tror att det kommer att bli arbetstillfällen framöver inom omsorgen och vården men om det inte finns något nu så är det kanske inte fel att söka på annan ort.

Annki: Vad vill ditt parti göra för att minska segregationen i skolan?
Jonas Hillerström (KD): vi vill öppna upp bostadsmarknaden så att fler kan bo på fler olika ställen, idag är vår stad för segregerad bostadsmässigt och det ger avtryck i skolorna som inte är bra..

the kommandoran: vilket av er svara på det här?? Under denna mandatperiod har, i mina ögon, skandalerna duggat tätt inom Alliansens led. Det har varit skattebrott, nyttjande av svart arbetskraft, sexköp, mutbrott, misstanke om brott mot folkrätten, undanhållande av tv-avgift m.m. Allt detta har setts på med en axelryckning, ( förutom Littorin ty det var en av Alliansens medlemmar som ville skicka ut färgglada kuvert till MISSTÄNKTA sexköpare, Littorin affären var befogad), ty det värsta brott i svensk politiks historia, enligt Alliansens sätt att se det, är: köp av toblerone med fel kreditkort.. Ska det se ut så här? Fyra ministrar har tvingats avgå under pga Mandatperiod. Vilket aldrig har hänt tidigare i Svensk Politik.
John Thornander (FP): Håller inte med, 4 har inte tvingats avgå och jag känner inte igen alla de brott du beskriver, har du glömt alla skandaler inom tidigare (S) regerinagr med lägenhetsaffärer och allt vad det var... Inget bevis om sexköp och det där om folkrätten är väl bara någon som vill reta Carl Bildt. Men det är bra att media granskar politiker, oavsett "färg"...

leksands if: kommer ni i alliansen att sälja borlänge-energi?
Ulla Olsson (M): NEJ! Vi har inga sådana planr

Carina: Vilken är den viktigaste utmaningen för Borlänge inom de närmaste 5 åren. Kan vi vara trygga med handelsetableringarna, KP och SSAB? Vad tror ni om framtidens Borlänge?
Nils Gossas (MP): Borlänge är ett dynamiskt samhälle med allt fler företag som etableras. Inflyttningen ökar. Framtiden ser ljus ut även om inga garantier kanges.

Sanna: Vad gör ni för oss unga arbetslösa ? som lever på våra föäldrar ?
Marie Edenhager (SD): Ny anställnings form som Lärling, tror vi gynnar ungdomen bl,a

Sanna: Vad gör ni för oss unga arbetslösa ? som lever på våra föäldrar ?
Tommy Meijer (V): Vi vill slopa anställningsavgiften för företag som anställer arbetslösa ungdomar under 26 år, det är ett av många åtgärder som behövs idag. Vi vill även höja skatten för visstidsanställning med 5% och sänka den för tillsvidare anställning, för utan tillsvidare anställning kan du ej ta lån, skaffa lägenhet eller köpa bil. Sen ser vi att en satsning inom offentliga sektorn skapar fler jobb samt en omställning till förnybar energi som kommer skapa fler jobb och nya yrken.

Mikael: Ska det satsas nåt på skoterleder inom Borlänge med omnejd??.
Nils Gossas (MP): Det finns redan skoterleder. Om fler behövs får vi titta över detta. Varför inte skriva ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige?

Sanna: Vad gör ni för oss unga arbetslösa ? som lever på våra föäldrar ?
Jonas Hillerström (KD): Nystartsjobb, sänkta arbetsgivaravgifter och bättre möjligheter att plugga en utbildning som ger jobb är viktiga. Föräldrar får aldrig bli en långsiktig lösning. alla skall kunna bli vuxna och ta ansvar för sig själva tycker vi.

Carina: Vilken är den viktigaste utmaningen för Borlänge inom de närmaste 5 åren. Kan vi vara trygga med handelsetableringarna, KP och SSAB? Vad tror ni om framtidens Borlänge?
Lena Reyier-Ingman (C): Framtiden för Borlänge ser ljus ut, men vi kan inte förlita oss på bara stora företag. Borlänge behöver ha många arbetsgivare, hoppas det växer fram många mindre företag också!

Sjuk: Hur ser ni sjukskrivningar? Som det fungerar idag måste man vara tillbaka på sitt arbete till 100 procent efter 1 år. Därefter sker en bedömning av försäkringkassan. Man kan tvingas söka andra jobb trots att det enda man vill är att kunna komma tillbaka till sitt ursprungliga arbete. Hur vill ni att det ska vara? Ser gärna svar från samtliga partier då denna fråga är avgörande för mig. Tack!
Nils Gossas (MP): Vi vill avskaffa detta system!

Willjam: Alla Partier Hur får vi folk att flytta till Borlänge eftersom folk inte vill bo i invandrartäta förorter?
Tommy Meijer (V): Genom att skapa en större gemenskap där integration och tolerans är ledord.

Sara22: Jag skulle vilja veta hur ni ställer er till att Borlänge har brist på lägenheter och få jobb. Studenter får bo i tält och det är kö för att få socialbidrag. När bestäms det att Borlänge inte kan ta emot fler invånare? Utan att man kan utnyttja bidraget kommunen får att be(hjälpa) familjer flytta till en annan kommun?
Jonas Hillerström (KD): Den fria bosättningen gäller alla, men visst borde det locka att bo i en kommun där fler nyanlända får jobb fortare.

Carina: Vilken är den viktigaste utmaningen för Borlänge inom de närmaste 5 åren. Kan vi vara trygga med handelsetableringarna, KP och SSAB? Vad tror ni om framtidens Borlänge?
Ulla Olsson (M): Att människor arbetar och bidrar till välfärden. Att människor väljer att bosätta sig här och betala skatt i kommunen. Det är viktigt. Jag är optimistisk och tror att Borlänge ska kunna bli en framtidsstad men det innebär att alliansen måste få en chans att ta över. Det behövs så mycket nytt tänk och den förnyelsen finns inte inom socialdemokraterna.

AG: Vilka åtgärder förordar ditt parti för att förbättra integrationen av nya svenskar i Borlänge? Idag finns det spänningar i stan kring den här frågan, hur gör man det mindre laddat?
Jonas Hillerström (KD): Vi måste visa hur många invandrare det finns som redan lyckats ta sig in på arbetsmarknaden, och minska tiden i SFI, kurser och utanförskap. sen ska vi vara ärliga och säga att allt inte är bra idag, allt annat är strutspolitik. En andningspaus för intag och lära sig av kommuner i närheten som lyckats med sin integration är vårt recept.

Mer läsning

Annons