Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Borlänge borde kunna bättre!

Annons

Friskolornas roll debatteras dock stundtals flitigt. Den socialistiska majoriteten i Borlänge har bestämt sig för att vara stora motståndare. I Falun har man däremot friskolor både på grundskole- och gymnasienivå.

Några av de vanligaste argumenten mot friskolorna är att de undergräver den kommunala skolbudgeten och att friskolorna inte skulle vara till för alla.

Kommunens roll som fördelare av budgetmedlen innebär inte med automatik att kommunen också ska vara utförare av alla tjänster.

Friskolorna får inte mer pengar av våra skattemedel än våra kommunala skolor och kostar alltså inte mer. Däremot blir det en ökad kostnad om den kommunala skolan som i Borlänge väljer att inte anpassa kostymen och dra ner när elever väljer utbildning på frigymnasiet i Falun.

De fristående skolorna finansieras med skattemedel och är öppna för alla.

Jag ser friskolorna som en motor som ska hjälpa utvecklingen av skolan. I sig är driftformen ointressant utan föräldrar och elever torde vara intresserade av resultat.

Den kommunala skolan har inte lyckats, man når inte de resultat som är önskvärda. Min uppgift som politiker är att se till att ge förutsättningarna för en skola där eleverna når goda resultat efter var och ens förutsättningar och därför kan jag självklart inte vara motståndare till alternativ till den kommunala skolan.

För mig är det märkligt att den socialdemokratiska ledningen tillsammans med vänstern avvisar friskolealternativen samtidigt som den kommunala skolan inte klarat av att ta steget ut till en förnyelse.

Friskolorna är den driftform som utvärderats mest. I de kommuner som har friskolor så bidrar friskolorna till att även de kommunala skolorna blir bättre. Framväxten av friskolor, och konkurrensen om elever mellan friskolor och de kommunala skolorna, gynnar alla elever, även eleverna i de kommunala skolorna.

Mål för eleverna ska sättas individuellt. Barn är olika och presterar också olika. Når en skola inte upp till den kvalitet och de mål som krävs så ska man få en varning. Vi har inte skolor för att lärare ska få jobb eller politiker ska ha något att bestämma om.

Vi moderater vill se varje skola som en självständig enhet där rektor och lärare samt övrig personal har stora förutsättningar att själva utforma skolan efter elevernas behov.

Politikerstyrda driftstyrelser har vi moderater inget till övers för. Driften ska professionen sköta själva utan politikerinblandning.

Flera skolor kan med fördel inrymmas under samma tak. Skolor kan med fördel vara små och ska inte vara efter samma modell.

Vid ett besök på Falu Fri fick jag en inblick i fördelen med mindre skolenheter. Där kan besluten tas nära elever, föräldrar och lärare och möjligheten att påverka sin studiegång och ge den ett meningsfullt innehåll ökar.

Det är mitt mål att vi inom en treårsperiod ska ha minst en grundskola och en gymnasieskola som drivs av annan huvudman än kommunen.

ULLA OLSSON

Mer läsning

Annons