Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Borg vill få pensionärer att jobba

Annons

Finansminister Anders Borgs vårbudget som presenteras i dag ger reformutrymme. Förtidspensionärer som går tillbaka till deltidsarbete ska få 1|500-5|000 mer i månaden och den kritiserade jobbgarantin för unga införs.

Finansminister Anders Borg (m) bar budgeten under den traditionella budgetpromenaden från finansdepartementet till riksdagen i dag.

Regeringen satsar 4,1 miljarder kronor under 2008 på jobb- och utvecklingsgarantierna för långtidsarbetslösa och för unga. För 2009 satsas 3,6 miljarder och för 2010 3,1 miljarder.

Regeringen räknar också med att de arbetsmarknadspolitiska programmen kommer att behöva öka med 31|000 personer 2008 och 20|000 personer 2009, jämfört med beräknade volymer i budgetpropositionen från i höstas.

Totalt beräknas de planerade volymerna för arbetsmarknadspolitiska program till 95|000 personer 2008 och 90|000 personer 2009 och 2010.

Inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin görs också satsningar på personer med funktionshinder. För 2007 ökas anslagen till Samhall med 104 miljoner kronor till lönebidrag med 19 miljoner kronor.

Dessutom beräknar regeringen en ökning med 558 miljoner kronor 2008, vilket motsvarar drygt 2|000 lönebidragsplatser och cirka 1|000 platser i Samhall. Därmed kan den tillfälliga ökningen av antalet lönebidragsplatser 2006 och 2007 bibehållas, samt en ytterligare ökning ske 2009.

I regeringens vårproposition ska förtidspensionärer tjäna på att återgå i arbete.

Tidigare har arbete knappt lönat sig för förtidspensionärer med bostadstillägg. Marginaleffekten har varit stor då det sänkta bostadstillägget i praktiken ätit upp 80 procent av inkomstökningen.

Regeringen föreslår att avtrappningen av bostadstillägget sänks från 80 till 50 procent, skriver finansminister Anders Borg och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin på DN:s debattsida.

Det ska betyda ett tillskott på 1|500 kronor i månaden för en förtidspensionär som jobbar halvtid. En förtidspensionär som arbetar 75 procent skulle få 5|000 kronor mer i månaden i stället för 2|800 kronor.

Tillväxten i Sverige ser ljus ut och det ekonomiska läget ger utrymme till skattesänkningar och andra reformer, enligt vårpropositionens finansplan som TT tagit del av.

Tyngdpunkten i budgeten ligger på att skapa arbetstillfällen. En miljard kronor går till så kallade instegsjobb där kommunerna ska underlätta för arbetslösa invandrare att hitta jobb. Den 1 december införs en jobbgaranti för ungdomar _ ett förslag som fått skarp kritik _ och nästa år ska en ny lärlingsutbildning på gymnasiet sjösättas.

Regeringen vill ta ytterligare ett steg mot avskaffandet av reklamskatten. Samtliga periodiska publikationer, även gratisutdelade, som har karaktär av dagspress, populärpress eller fackpress ska få samma lägre beskattning och högre grundavdrag som har gällt för allmänna nyhetstidningar sedan 2006. Sänkningen gäller retroaktivt från första januari 2007.

Sedan tidigare har regeringen förklarat att den ska slopa förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. Regeringen har också lovat extra pengar, cirka en halv miljard kronor, till att förbättra miljön i Östersjön. Andra redan kända satsningar är vaccinpengarna som ska betalas ut mellan 2008 och 2010 för att stärka Sveriges skydd mot influensaepidemier. Premie för miljöbilar, extra pengar till kommunernas äldrevård och upprustning av ett antal Jas-plan är också satsningar som ministrarna redan har presenterat.

TT

Mer läsning

Annons