Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bonde får bygga nytt

Annons

Bråket kring bondgården har pågått i flera år då grannar har klagat på verksamheten.

Främst är det lukt och gödselhanteringen de har skjutit in sig på.

De har också hävdat att gödsel från bondgården har förorenat en tjärn som ligger i närheten.

Grannarna har ansett att kommunens miljöförvaltning borde förbjuda verksamheten och anmäla misstänkt miljöbrott.

Kommunens miljönämnd har, i och för sig, inte haft några allvarliga invändningar mot befintlig verksamhet. Tvärtom har de funnit att djurhållningen skötts bra och att gården sett relativt välordnad ut, men att gödselutrymmet kunde vara bättre.

Länsstyrelsen gjorde inspektion och fann i stort sett inget anmärkningsvärt med gödselhanteringen. Det fanns i alla fall inte skäl till ingripande enligt miljöbalken.

Samtidigt har bonden i Lima arbetat med att försöka utveckla och utöka sin rörelse med en ny och större ladugård i samma område, cirka 300 meter från befintlig bondgård. Dessa planer har stött på patrull från både grannar och kommunens miljönämnd.

Nämnden förbjöd nybygget med motiveringarna att det låg för nära bebyggelsen samt risken för föroreningar i en bäck och en tjärn.

Bonden överklagade då till länsstyrelsen, som ändrade den kommunala miljönämndens beslut.

Länsstyrelsen konstaterade vid sin inspektion att den aktuella byn är ett jordbruksområde och att platsen för nybygget är väl vald med hänsyn till kulturlandskapet.

Det är 200 meter till närmaste bostadshus, 50 meter till bäcken och 200 meter till tjärnen, Den granne som klagat ihärdigast har sin fastighet så långt bort, 350 meter och dessutom på andra sidan vägen, att klagomålen inte tillmäts någon större betydelse. Länsstyrelsen såg heller ingen fara för utsläpp i närliggande vattendrag.

Nu var det miljönämndens tur att överklaga. Nämnden drog ärendet till miljödomstolen för att få frågan riktigt genomlyst. Och domstolen kom till samma ståndpunkt som länsstyrelsen - bonderiet kan visst få byggas ut enligt bondens planering.

Frågan är då om miljönämnden i kommunen gick någon särskilds ärenden då man först ville stoppa utbyggnadsplanerna och sedan också fann skäl att överklaga länsstyrelsens tillåtelse?

-Det gjorde nämnden definitivt inte. Men man ville att frågan skulle prövas ingående eftersom det enligt vår tolkning av gällande bestämmelser är för nära till bostadsbebyggelse. Eftersom det varit så många klagomål i det här ärendet är det viktigt att få frågan riktigt prövad innan bygget är gjort. Vi kan inte bortse från risken att det kommer nya klagomål i framtiden och det kan leda till att bonden då råkar i problem, förklarar kommunens miljöchef Lennart Bojort.

ANDERS MOJANIS

Mer läsning

Annons