Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bommar på väg bort

Annons

Två av korsningarna, vid Timmervägen och Faluvägen, försvinner när Timmervägens sträckning ändras och leds via en viadukt under järnvägen till den planerade trafikplatsen vid riksvägen strax norr om Hjultorget. Om planerna går i lås kan arbetet vara i gång redan hösten 2004.

Men nu talar mycket för att även järnvägskorsningen längs Insjövägen försvinner. Banverket planerar att stänga korsningen helt och ersätta den med en tunnel under järnvägen för gång- och cykeltrafikanter.

- Vi har nyss startat jobbet och inte hunnit konkretisera oss. Men planen är att bygga en tunnel någonstans vid stationsområdet, säger banområdeschef Roland Olsson vid Banverkets mellersta banregion.

Tanken är att biltrafiken ska styras om till de två viadukterna, den redan befintliga på Knippboheden och den kommande vid Timmervägen.Därmed höjs trafiksäkerheten i byn och den barriär som järnvägen utgjort i alla år försvinner.

I dag förekommer en hel del "spring" över bangården samtidigt som tågtrafiken ökat genom samhället. Banan trafikeras av 20 persontåg och ett 10-tal godståg per dygn, vilket innebär att bommarna skär av samhället över en timme per dygn.

X2000 får passera samhället i 130 km/h, vanliga persontåg i 115 km/h och godstågen i 100 km/h.

- Så visst finns det anledning att se över säkerheten både på väg och järnväg i Insjön, säger Olsson.

Banverket avser att forcera sin utredning under hösten och vintern för att kunna presentera ett förslag till våren. Givetvis ska Insjöborna få chansen att säga sitt.

MAGNUS ROLANDS

Mer läsning

Annons