Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bolagisera folktandvården

Annons

Ser vi vad som händer runt omkring oss så befinner sig den svenska sjukvården i förvandling. Från en centralstyrd, hierarkisk organisation till mindre enheter som kan drivas antingen privat, offentligt eller kooperativt. Mångfald och konkurrens är honnörsord i många, även s-styrda, landsting. Utvecklingen går mot allt flera privata alternativ och alla hoppas att detta ska leda till att vården blir både bättre och effektivare. Allt för att vi ska få mera vård för skattepengarna.

Men det är viktigt att komma ihåg att all form av privatisering, bolagsbildningar och kooperativ etcetera som förekommer handlar enbart om utförandet, inte finansieringen. Även om man har många alternativ så innebär det att politikerna fortfarande har ansvaret för att en god vård och omsorg ges.

Det är inte nödvändigt att landstinget själv driver all verksamhet. I stället är det en tillgång för både patienter och personal om antalet vårdgivare ökar.

Vid våra sjukhus, vårdcentraler och tandvårdskliniker finns ett engagemang för att utveckla verksamheten, ett engagemang som skulle kunna tas till vara genom att låta personalen få ta ansvar och överta driften av sin verksamhet.

Andra utförare än landstingen måste ha möjlighet att överta driften av en större verksamhet, exempelvis ett helt sjukhus men också delar av ett sjukhus i form av ett enskilt centrum eller en enskild klinik.

Likaså bör folktandvården bolagiseras och avknoppas. Då vårt mål är att öka mångfalden är det viktigt att man vid en försäljning inte medverkar till att skapa ett privat monopol.

Landstinget ska stödja den personal som vill ta av över sin verksamhet och driva den i alternativ driftsform. En policy för hur avknoppningar till alternativa driftsformer och privatiseringar inom landstinget måste därför omgående tas fram, för att underlätta tillskapandet av fler alternativa vårdgivare.

Den verksamhetsplan som en majoritet i landstingsfullmäktige antog i förra veckan är inte på något sätt tilltalande, vare sig för oss moderater eller för befolkningen i Dalarna.

Samtidigt som man höjer skatten så läggs besparingar på sjukvården. Men, socialdemokraterna och vänstern lägger inte en krona i besparing på alla de kringverksamheter som Landstinget Dalarna är med och driver eller betalar till.

När ska de våga skära ned på all kringverksamhet och våga prioritera kärnverksamheten i landstinget?

Sammanfattar man verksamhetsplanen för 2004-07 så ger den ett intryck av att majoriteten har gett upp och någon framtidsoptimism kan inte skönjas.

Vi är övertygade om att Landstinget Dalarna behöver ett nytt ledarskap.

Vi ifrågasätter om ledarskapet inom verksamheterna har möjlighet att kunna driva dessa så att intäkter och utgifter kan komma i balans. Vi moderater har tagit del av Södra hälso- och sjukvårdsområdets verksamhet, där har man på kort tid kunnat få balans i verksamheten.

För att komma till rätta med de stora ekonomiska problem som finns, så anser vi att detta ledarskap snabbt bör genomsyra hela Landstinget Dalarna sjukvårdsorganisation.

När det gäller prognosen för 2003 visar den på ett underskott som är klart mycket större än det budgeterade och att Landstinget Dalarnas ekonomi är i dag i fritt fall.

För att få balans i ekonomin krävs snabba och kraftfulla insatser redan nu. Landstingsledningens styrning av verksamheter måste stramas upp. En mycket strängare budgetdisciplin måste omgående gälla landstingets verksamhet och på alla nivåer.

JAN WIKLUND

Mer läsning

Annons