Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Boende kräver industripolitik med miljöprofil

Annons

Tidigare har jordbrukaren Martin Moraeus klagat hos kommunledningen över att han inte fick vetskap om fabriksbygget förrän han läste om det i tidningen. De närboende familjerna accepterar inte att byggplanerna fastställts utan några som helst samråd.

I ett brev till kommunalrådet konstaterar de att industrilokaliseringarna i Orsa visar en splittrad och ogenomtänkt bild. Det framhålls att industrierna ligger planlöst utspridda i eller nära centrum, nära människors hem.

- Hade nuvarande miljöbalk gällt vid tidpunkten för etableringarna, skulle förmodligen många av de befintliga industrierna inte ligga där de ligger.

De närboende säger att de inte ser någon förändring nu när ett nytt företag avser att etablera sig i kommunen.

- Den föråldrade stadsplanen får råda över ett långsiktigt miljötänkande. Bör man göra på det sättet? Borde inte en framsynt kommunal industripolitik bygga på miljöbalken och leda till att områden avsätts som lever upp till miljöbalkens krav?

De förklaringar som kommunen gett att vare sig jordbrukaren Martin Moraeus eller de närboende fått vetskap om byggplanerna, är att träföretaget ville hålla allt hemligt. Förklaringar som "det måste gå fort" eller "det fanns inte tid" är något som de närboende inte accepterar.

Själva har de läst sig till, i miljöbalken, kapitel 6 paragraf 4, att ett företag som avser att uppföra en anläggning "ska samråda med enskilda som kan antas bli särskilt berörda och göra det i god tid och i behövlig omfattning".

Om det inte gäller ett tillstånds-ärende är det inget lagbrott av kommun eller företag att förbigå denna paragraf. Däremot har de närboende, vid en förfrågan hos länsstyrelsens miljöenhet, fått svaret "att företag som avser att operera i ett område, aldrig bör försumma att rådgöra med särskilt berörda. Finns allvarliga invändningar gentemot placeringen av en anläggning, ska man söka andra lösningar".

- Det är alltså ytterst olämpligt att negligera den nämnda paragrafen i miljöbalken, vilket både kommunen och företaget gjort. Eller är det så att de har rätt att välja bort de miljökrav som är "obekväma" i en viss situation, undrar de närboende.

I brevet tas också upp att Orsa kommun avser att skapa attraktiva bostäder för människor som skulle kunna tänkas vilja flytta hit.

- I och med placeringen av den nya fabriken försämras samtidigt boendet och livsmiljön för en grupp människor som redan bor i kommunen. Vi vill ha en förklaring till den tankegången.

- Vi är också intresserade av att få veta vad kommunalrådet, Ann Beskow, avser när hon ofta använder ordet utveckling. Vad är det för utveckling som avses? Vi vill ha en klar och uttömmande definition, och vi är tacksamma för att få veta vilka metoder/medel som ses tillåtna/lämpliga för att uppnå en sådan "utveckling".

BÖRJE LINDH

Mer läsning

Annons