Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Blev "vårdpaket" efter fel beslut

Annons

- Hade nämnden tagit rätt beslut, hade hon sluppit bli ett vårdpaket, säger den anförvant som överklagade tillsynsärendet.

Den äldre kvinnan har med stöd av anförvanter klarat av att bo i fädernegården ända tills för ett knappt år sedan. Då drabbades hon av en mindre stroke. När hon tillfrisknat begärde hon hos socialnämnden i Orsa att få flytta till särskilt boende i Lillåhem. Begäran styrktes av läkarintyg.

Socialnämnden hänvisade till att kvinnan dittills klarat sig utan hemhjälp och erbjöd henne i stället en handikappanpassad bostad i centrum. Där hennes behov kunde tillgodoses med hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution.

Eftersom det rådde brist på trygghetslarm fick hon inget sådant. När hon åter drabbades av stroke, blev hon liggande på golvet en hel natt utan hjälp. Påfrestningen medförde att hennes allmäntillstånd försämrades och sedan dess har hon vårdats på Mora lasarett och Orsagården.

Anförvanter vände sig till Länsrätten med kritik mot hur kvinnans begäran om särskilt boende hade hanterats av socialnämnden.

Länsrätten avslog överklagandet, vilket överklagades till Kammarrätten i Sundsvall, som återvisade målet till Länsrätten för ny handläggning. Länsrätten hade inte beaktat ett läkarintyg vid handläggningen.

Den 15 januari kom den nya domen och här finner Länsrätten att den snart 90-åriga kvinnan är i behov av särskilt boende. Yrkandet ska därför bifallas av socialnämnden.

- Det är så dags nu, säger 90-åringens anförvant.

- Hon kommer aldrig att kunna få någon glädje av att överklagan fick gehör.

Han har dessutom begärt en förklaring till varför kvinnan inte fick något trygghetslarm.

Socialnämndens ordförande Matts Bäckman, tillsammans med biträdande socialchefen Anna-Karin Olsson, svarar nu att man satte in extra hemtjänst eftersom inget larm fanns att tillgå. Detta i samråd med de berörda.

- Prat, säger anförvanten, vi var övertygade om att hon skulle få trygghetslarm. Först när hon flyttat in i lägenheten fick vi veta att inget fanns.

- Påståendet motbevisas dessutom i nämndens eget yttrande till Länsrätten, där den skriver att "socialnämnden bedömer att NN:s behov kan tillgodoses med hemtjänst, trygghetslarm samt matdistribution från kommunens hemtjänst".

LARS-ERIK KLOCKAR

Mer läsning

Annons