Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Billigt kan bli dyrt utan konsumentstöd

Annons

Vi är en yrkesgrupp som tilldelats många uppgifter och mål, men som främst prioriterar den enskilde skattebetalaren och lägger huvuddelen av vår arbetstid på kostnadsfri konsumentrådgivning, via telefon, e-post och besök.

Konsumentverket ger ingen rådgivning till enskilda, inte heller Allmänna Reklamationsnämnden. Ska fundersam konsument gå till advokat med frågor om reklamationsrätt, modemkapning eller med en trasslig faktura?

De senaste åren har en rad politiska beslut fattats som kräver kunskap hos konsumenterna. Som konsument kan du välja telebolag och elbolag. För att hålla kostnaderna nere gäller det även att hitta bästa och billigaste bank, bil och bröd. Allt fler köper varor och tjänster över landsgränserna och via Internet, och står därmed inför många nya situationer. Klagomål på bedrägerifakturor har dominerat under 2003.

Konsumentminister Ann-Christin Nykvist anser att bluffakturor är vår tids största konsumentproblem. Trots omfattande lagstiftning är konsumenter i underläge i förhållande till näringsidkare.

Näringslivets satsningar på reklam uppgår till svindlande summor. Ibland saknar även näringsidkare kunskap i konsumenträtt och reklamationshantering. I en segdragen tvist kan en enskild konsument vara förtvivlat ensam.

Vår uppgift är att hjälpa konsumenter att sortera information, fungera som bollplank, förmedla kunskap i konsumenträtt och diskutera sätt att minska utgifterna.

Vi stöttar, informerar och handfast hjälper dem som hamnat i en tvist. Det kan handla om att skriva brev, kontakta näringsidkare, myndigheter och andra instanser. Vi stärker dem som på egen hand kämpar vidare.

Endast en mindre del av rådgivningen kan ske via Internet. Ofta krävs diskussion med sakkunnig eftersom en mängd olika förutsättningar måste vägas in i ett beslut.

Vi får ofta höra av kommuninnevånarna att vi gör ett bra jobb, men lika ofta att vissa kommuner har otillräckliga resurser. Konsumenten behöver ofta svar direkt. Vem kan vänta en vecka när omedelbar hjälp behövs?

Kommuner med kvalitativ konsumentverksamhet ser till att det finns resurser även för förebyggande konsumentarbete. En större del av konsumentrådgivarens arbete bör vara utåtriktat menar Konsumentverket.

Förebyggande konsumentarbete är en förutsättning för att de övergripande konsumentpolitiska målen (prop 2000/1:135) ska kunna uppnås. Det vill säga att stärka konsumenten när det gäller inflytande, hushållning, säkerhet, miljö och kunskap.

Konsumentverket rekommenderar en heltidsanställd konsumentrådgivare per 20 000 invånare. I Dalarna finns följande resursnivå:

Såväl enskild rådgivning som uppsökande verksamhet ökar den enskildes kunskaper. Kunskap är en förutsättning för reell valfrihet i ett marknadsekonomiskt system.

Att avstå konsumentrådgivning kan bli kostsamt. När innevånarna tappat greppet om tillvaro och ekonomi får kommunen på ett eller annat sätt betala.

Mer läsning

Annons