Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bildt kommer lindrigt undan i KU

Annons

Utrikesminister Carl Bildt klarar sig undan kritik i konstitutionsutskottets granskning.

Majoriteten anser att hans många engagemang är "berikande för det politiska arbetet".

Däremot kritiseras Laila Freivalds.

Bara på en punkt tycker den borgerliga majoriteten att Bildt kunde ha skött sig bättre. Det var när han inte redovisade hela sitt innehav av optioner i det amerikanska företaget Legg Mason. Men det höll Bildt själv med om när han frågades ut av KU.

Oppositionen är missnöjd med att de borgerliga är så undfallande gentemot Carl Bildt. I en gemensam reservation av socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet riktar de hård kritik mot honom.

Tre KU-anmälningar handlar om Bildts ekonomiska intressen, bland annat huruvida de aktier och optioner som han haft i Vostok Nafta gjort honom jävig. Vostok Naftas tillgångar består nästan enbart av aktier i ryska Gazprom.

Oppositionen anser, i motsats till de borgerliga, att Bildt var jävig när han i fjol deltog i ett regeringsbeslut, som gav Gazproms dotterbolag Peter Gaz förlängt tillstånd att göra undersökningar inför bygget av den rysk-tyska gasledningen i Östersjön.

Då ägde Bildt fortfarande optioner i Vostok Nafta, som han senare löste in för 4,8 miljoner kronor.

Det är "fullständigt klart att det förelegat så kallad delikatessjäv", som är "ägnad att rubba förtroendet till Carl Bildts opartiskhet", skriver de. Hans trovärdighet skadas också av att han inte genast sålde aktierna i Lundin Petroleum när han utsågs till utrikesminister. Det skadar Sveriges möjligheter att verka för en positiv utveckling av situationen i Sudan.

De tycker också att Bildt borde göra sig av med eller avstå från optionerna som han har kvar i Legg Mason. De värderas till närmare 10 miljoner kronor.

Sex av de sju partierna i KU har enats i kritik mot Bildts företrädare Laila Freivalds.

Hon har granskats för sin roll när en hemsida med Muhammedkarikatyrer stängdes, efter det att en UD-tjänsteman tagit kontakt.

KU anser att kontakten kan ha uppfattats som en påtryckning, även om det inte var avsikten. Det säkerhetsavstånd som en myndighet bör hålla överträddes, enligt KU.

Folkpartiet ville gå hårdare fram mot Freivalds och har en egen reservation.

"I praktiken har Laila Freivalds genom sitt agerande kringgått det grundlagsstadgade censurförbudet", skriver KU-ledamoten Mauricio Rojas (fp) i ett pressmeddelande.

Den förre kulturministern Leif Pagrotsky får en mycket mild tillrättavisning för att han inte höll sig bättre informerad om EU:s granskning av presstödet. Oppositionen, i motsats till de borgerliga, vill också kritisera efterträdaren Cecilia Stegö Chiló för hennes handläggning. Hon satte sig över riksdagens beslut och "överskred sin konstitutionella befogenhet som statsråd", anser s-v-mp.

De tre är också ensamma om att kritisera statsminister Fredrik Reinfeldt för hur han utsåg sina statsråd och för hur regeringen berett olika ärenden till exempel försämringen i a-kassan.

TT

Mer läsning

Annons