Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bilda kommunförbundet Siljan - nu!

Annons

Föreningen Siljanskommunerna är en ideell förening med de fem kommunalråden som styrelse för framför allt samordning och samverkan kring tillväxtfrågor i vår region.

Samma kommunalråd utgör styrelse för SUAB som ska verka framför allt för att stärka möjligheterna till högskoleutbildning och kompetensutveckling för våra invånare, för näringsliv och organisationer.

Jag går i det här sammanhanget inte in på alla detaljer i förslaget. Jag och många med mig kan bara konstatera, att kommunalråden vill att vi ska ta principbeslut först och sedan återkomma till detaljerna, när vi tagit principbesluten. Det är att köpa grisen i säcken!

Ingen vet således vilken organisationsform den nya enheten ska ha, ingen vet någonting om budget, personalstab, uppgifter och avgränsning mot det kommunala utbildningsväsendet, där framför allt den kommunala och den samlade vuxenutbildningen i varje kommun kan känna sig starkt hotad av den nya enheten.

Underlaget som tillställts oss ute i kommunernas fullmäktigeförsamlingar är på många punkter bristfälligt.

Därför måste i fortsättningen en klar och tydlig renodling av rollerna äga rum: Vem gör vad? Någon sammanblandning av uppgifter eller otydlighet i uppdraget kommer inte att tolereras av den personal som är satt att utföra uppgifterna.

Kommer kommunerna att få tillbaka den uppdragsutbildning som de gick miste om när SUAB bildades?

En del politiker älskar kommunala bolag. Jag gör det inte. Tvärtom anser jag att vi ska avveckla så många kommunala bolag som möjligt.

Vi vet att det finns en del förespråkare för att den nya enheten ska växa fram som ett nytt stort bolag och där med liten insyn för våra invånare och med svårigheter att kontrollera verksamheten.

Kommuner ska inte leka näringsliv. Att verksamheten skulle kunna bedrivas som en ideell förening förefaller uteslutet. Återstår då kommunalförbund.

En ny sammanslagen enhet ska uppenbarligen inte bedriva kommersiell verksamhet - i varje fall inte i någon större skala.

Kommunalförbundsmodellen ligger då närmast till hands. Kommunalförbund regleras i kommunallagen och ger de fem kommunerna god insyn och kontroll i verksamheten. En förbundsordning ska tas fram och vara tydlig.

Fullmäktige i de olika medlemskommunerna väljer antingen ett förbundsfullmäktige eller en direktion. Det ska utses lika många ersättare som ledamöter. Det räcker således inte med att det bara är de fem kommunalråden som bildar direktion.

Lämpligt antal kan vara femton ledamöter i en direktion med tre ledamöter från respektive kommun och med ett arbetsutskott som arbetar mellan direktionsmötena.

En förbundsmedlem kan väcka ärenden i kommunalförbundet. Handlingar bli offentliga. Det blir insyn i verksamheten och det går då lättare att utkräva poltitiskt ansvar.

Andra fördelar som jag ser det med kommunalförbund är att de fem kommunerna i framtiden kan lägga in ytterligare uppgifter i förbundet - om man kommer överens om det. Statsmakterna trycker ju på för att vi ska samverka och samarbeta mera mellan kommunerna och mellan kommuner och landsting.

Ett kommunalförbund i Siljansregionen blir också en stark maktfaktor med cirka 60 000 invånare som en förhandlingspart gentemot bland annat statliga myndigheter men också som en inflytelserik part i den Region Dalarna, som nu är under bildande.

Kommunstyrelsen i Rättviks kommun beslöt den 5 februari enhälligt att kommunalförbundsmodellen också ska prövas i det fortsatta arbetet med detaljorganisationen.

Är vi mogna för denna samverkan i vår region? Jag hoppas det!

LARS WENNÅS

Mer läsning

Annons