Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Biblisk tro kontra vetenskap

Annons

Svenska skolor måste ovillkorligen stå på naturvetenskapens grund i faktafrågor! Detta är fortfarande inte självklart för alla. Nyss avslöjades att vissa kristna friskolor prioriterar Bibelns skapelsemyt och förkastar naturvetenskapens nuvarande teorier om jordens sannolika uppkomst. Även islamska fundamentalister är emellanåt ute i ungefär samma ärende.

Åtminstone utomlands förekommer även judisk fundamentalism med likartad i riktning.

Naturvetenskapens forskningsrön och biblisk bokstavstro tenderade att bli oförenliga redan under upplysningstiden på 1700-talet. Bibelns vackra skapelselegend har därefter förlorat forskarnas tilltro, ju mer naturvetenskapen utvecklats.

Merparten av kristenheten inklusive katolska kyrkan har i dag insett det lönlösa i att av fundamentalistiska skäl förkasta och/eller förtiga varje forskningsresultat och varje vetenskaplig teori, som inte stämmer med biblisk mytologi.

Bara en sådan föreställning, som att jorden skulle ha skapats för 6 000, högst 10 000 år sedan, framstår i dag som helstollig. Forskningens upptäckter - inklusive fossilfynd - har hela tiden medfört att jordens sannolika ålder omvärderats - bort från Bibelns utsagor. I dag räknar man med att jordklotet är många miljarder år gammalt.

I ett brev till ledarsidan härunder försöker Jimmy Ljungdahl, Falun göra gällande att naturvetenskapen också skulle vara ett slags "fundamentalism" och att striden behändigt skulle handla om en banal konkurrens mellan två olika trosläror. Det är naturligtvis nys.

Naturvetenskapens världsbild utvecklas hela tiden, allteftersom nya upptäckter påverkar teoribildningen. Åtskilligt har hänt sedan den förkättrade Darwin. Dock mera sällan till Bibelns fromma. Skapelsemyten blir inte automatiskt sann, därför att senare forskning konstaterat vissa förenklingar och ofullkomligheter i Darwins utvecklingslära.

Bibelns skapelseversion däremot står och stampar på samma fläck som då Skriften sattes på pränt för några tusental år sedan. För dem som då skrev samman boken tedde sig skapelseversionen i första Mosebok säkert helt rimlig.

Utvecklingen har sannerligen inte ökat Bibelns trovärdighet som naturvetenskaplig kunskapskälla. Fossil efter jätteödlor, mammutar och andra utdöda varelser (förövrigt icke omnämnda i Bibeln) blir väldigt svåra att förklara, om planetens ålder fixeras till högst 10 000 år.

Förklaringen att landhöjningen på norra halvklotet skulle bero på att vattnet fortfarande höll på att sjunka tillbaka efter Syndafloden, torde fundamentalisterna numera ha övergivit. Fordomdags var det deras gängse ståndpunkt.

I brevet till ledarsidan härunder påstås temperamentsfullt:

"Det märkliga är att den kristna trons lära och etik som var grundstenar i den allmänna skolan för ett halvt sekel sedan, nu kan klassas som extrema fundamentala stolligheter", för att citera ledaren i FK".

De stolligheter lördagsledaren påtalade var just befängda fundamentalistiska teorier om att jordklotet skulle vara högst 10 000 år gammalt. Sådant predikades definitivt inte i svenska skolor för ett halvt sekel sedan, såsom påstås i brevet till ledarsidan.

Avslutningsvis:

Även friskolornas undervisning måste stå på vetenskaplig grund. Vilket också stadgas i lagen. Bibelns skapelseberättelse hör hemma i religions-, möjligen även i litteraturämnet. I naturvetenskapliga ämnen måste vetenskapens nuvarande ståndpunkt vara normgivande. Där duger inte mångtusenåriga myter.

Med denna dualitet mellan religion och vetande måste vi leva.

Mer läsning

Annons