Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Besvären togs tillbaka

Annons

- Men vi vill fortfarande att de skogligt ansvariga för förrättningen förklarar några värderingsmässiga tveksamheter för oss, säger Peter.

Ägarna till två fastigheter överklagade fastighetsbildningsbeslutet. Ägarna till en av fastigheterna har tidigare återtagit sitt överklagande och nu har även bröderna Gustafsson dragit tillbaka sitt besvär.

- Enligt äganderättsbeviset skulle ett av våra gamla skiften vara 8,4 hektar, men i de handlingar vi fick från lantmäteriet bedömdes det vara 5,3. Nu har det skett en justering som vi accepterat, förklarar Peter, som tillägger att han inte har fått någon officiell bekräftelse på saken.

Fortfarande är han dock missnöjd med värderingen av några bestånd på såväl det gamla som det nya innehavet. Fastigheten, som tidigare omfattade 41 skiften, varav en del samägda, består nu av två skogsskiften och ett åkerskifte med en total areal som minskat med cirka 13 hektar.

- Vi har anlitat skoglig expertis för att kontrollera några bestånd som vi bedömde ha fått för höga respektive för låga värden. Experten höll med oss om att i förhållande till andra jämförbara bestånd har några av våra nya och gamla bestånd fått felaktiga värden, berättar Peter, som anser att han och brodern fått släppa timmerträdsbestånd till massavedspriser.

Han konstaterar att det tagit tid att kolla upp värdena och att han är medveten om att önskemålen om förändringar lämnats in sent.

- Det jag är mest besviken över är bemötandet från de skogligt ansvariga. Det har genomgående varit svårt att få svar på även preciserade värderingsfrågor och när vi har fått svar har de ofta varit schablonmässiga. Fortfarande väntar vi på att någon tjänsteman ska ta sig tid med oss och våra frågeställningar och anmärkningar. Om de kan visa att deras beräkningar stämmer är vi självklart beredda att acceptera dem. Men att inte få svar är frustrerande. Tyvärr får jag en känsla av att de helst ser att bestånden med ifrågasatta värden avverkas innan vi får möjlighet att tillsammans kontrollera värdena, säger Peter Gustafsson.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons