Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Beredd på avveckling

Annons

Stabschefen Olle Emanuelsson inledde sammanträdet med att informera om vad som hittills hänt sedan kallduschen kom om att Finnveden lägger ned Vansbrofabriken och att 130 personer mister sina arbeten.

Hur ska då kommunen hantera den uppkomna situationen?

- Först och främst gäller det att vi inte handlar i panik utan tar fram en långsiktig och hållbar handlingsplan. Det finns alltför många gamar och hyenor som kan försöka att dra nytta av sådana här situationer, säger Anders Gyllenvåg och nämner några exempel på misslyckade åtgärder i andra drabbade kommuner.

- I första hand ska vi inte vända oss till näringsdepartementet och begära en ersättningsindustri utan i stället försöka att stärka den befintliga industrin.

- Kanske kan statliga pengar genom Almi, Nutek eller Vinnova göra att företagarna får tillgång till billigt riskkapital som gör att de törs satsa på att expandera.

En arbetsgrupp, bestående av politikerna i presidiet och de tre stabscheferna, har nu utsetts för att leda arbetet vidare med kommunstyrelsen som styrgrupp.

Arbetsgruppen har i sin tur fått mandat att ta hjälp av de utomstående krafter som de anser sig behöva och de har även möjlighet att kalla till extra kommunstyrelsemöte om snabba beslut behöver tas.

- Vi måste också göra en riktig analys över vilka konsekvenser nedläggningen får. Hur drabbas handeln, kommunens verksamhet och hur drabbas de enskilda som i dag kanske har stora lån på sina bostäder?

- Vi måste också fråga oss vilka de sociala konsekvenserna blir? Får vi ökade sjukskrivningskostnader och vad händer i barnomsorgen när många plötsligt får gå hem från sina arbeten, säger Anders Gyllenvåg.

Kommunstyrelsen beslutade också att de två projekten Vansbro utvecklingscentrum och Entreprenörscentrum, som skulle slutredovisas den sista juni ska förlängas. Först och främst till årsskiftet då en ny näringslivsorganisation beräknas vara sjösatt.

Hjälp har även utlovats från många externa håll utanför kommunen. Småkom, Länsstyrelsen, Region Dalarna, ISA, Teknikdalen och även privatpersoner med ett stort kontaktnät har tagit kontakt med kommunledningen för att hjälpa till.

På måndag kommer också en första träff att hållas med representanter från Finnvedens koncernledning, länsstyrelsens näringslivsenhet och arbetsförmedlingen.

- De svar vi vill ha från företaget är hur deras tidplan ser ut, vilka de kalkylerade avvecklingskostnaderna är och hur långt de är beredda att gå i en framtida förhandling. Naturligtvis hoppas vi på en givande samverkan, säger Gunnar Magnusson.

GÖRAN DANIELSSON

Mer läsning

Annons