Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Berättigad oro för framtiden

Annons

Rubriken är hämtad ur Mora Tidning från ett uttalande av Birgitta Sacrédeus, som efter sjukdom återinträtt i tjänst som socialnämndens ordförande.

Kommunrevisionen påpekar nämligen att socialnämnden åter går mot ett underskott på 22-23 miljoner kronor. Nämndens verksamhet kostade förra året 300 miljoner och budgeten i år är 265 miljoner.

Trots våldsamma nedskärningar har nämnden gjort stora ansträngningar för att komma i balans med tilldelade medel. Birgitta erfar "att det idag är svårt att hitta ytterligare besparingsområden och vi är skyldiga att ge människor den hjälp de har rätt till".

Detta har jag länge anat och det stämmer med ett uttalande för någon tid sedan, av förvaltningschefen Lotta Svärd, att neddragningarna närmat sig, eller i vissa fall överskridit den gräns som utgör skyldighet enligt lag. Nu anser förvaltningschefen enligt MT: "Det behövs mer resurser så vi kan ge vår personal en vettig lön." I och för sig ett tänkvärt uttalande. Men är det inte så att det behövs mer pengar för att undvika uppsägningar eller för att utöka antalet anställda så de inte "går i väggen"?

Birgitta är berättigat orolig för den närmaste framtiden. Bland annat beräknas antalet män och kvinnor 85 år och äldre under de närmaste fyra åren öka från 545 till 650 eller med 18 procent. Jag är en av dem, om jag med sjukvårdens insatser, lyckas hålla mig kvar.

Birgitta "hoppas nu på en bred debatt om hur vi ska klara vården och omsorgen framöver". Jag välkomnar en debatt som är av stor vikt för att samtliga beslutsfattare blir medvetna om de stigande behov som utgör socialförvaltningens oundgängliga skyldighet att tillfredställa, förutom etiskt och moraliskt ansvar. Lycka till med detta och jag hoppas att du lyckas bättre än jag.

Via avvisade motionsförslag, intern debatt och insändare har jag av och till försökt väcka debatt sedan våren 2003. Noll resultat! Energin hos ansvariga har gått åt till problemlösningar utan offentlig debatt, värd namnet.

Socialnämndens verksamhetsplan för 2003-2005 är författad av Birgitta den 6 augusti 2003 och gäller fortfarande ännu idag eftersom den finns på kommunens hemsida. Den har den träffande rubriken "Ingen spaning - ingen aning". Den tar upp en hel del riktiga konstateranden men är nu missvisande efter allt som hänt med omorganisation och nedskärningar under författarens bortovaro".

Som ett tips att börja med: Ta bort hela den långa inaktuella textmassan och puffa för den breda debatten: Hur ska vi klara socialnämndens skyldigheter i den närmaste framtiden? Det är snart val igen och det skulle också vara en framgång om partierna även i en valrörelse hade kunskap om problem och behov. Det skulle hyfsa valdebatten och öka politikernas anseende. Eller?

Oscar Andersson, pensionär

Mer läsning

Annons