Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Behöver vi detta landsting?

Annons

Än en gång gäller det Gylle vårdcentral. När frågan om avveckling väcktes av landstinget skrev jag till Inga-Lill Persson, verksamhetsutskottets ordförande. Mycket vänligt framhöll jag vikten av att vi i Borlänge behövde en konsekvensbeskrivning av vad nedläggningen skulle betyda ekonomiskt.

En sådan beskrivning var absolut nödvändig för att nedläggningen av Gylle vårdcentral skulle få acceptans.

I dagarna fick jag svar. Jag antog att det var konsekvensbeskrivningen, men icke. Däremot innehöll det ett långt brev som handlar om bland annat strukturella åtgärder rörande när- och primärsjukvård, geriatrik med mera. Till sist fanns ett avsnitt om Gylle vårdcentral. Jag anser att det avsnittet är av så stort allmänintresse att jag återger det ordagrant:

"Varför Gylle? Gylle vårdcentral är den minsta vårdcentralen i Borlänge vilket innebär att färre i befolkningen berörs av en avveckling. Sparkraven på primärvården och kostnaderna för personalen på Gylle är av samma storleksordning. Gylle har en längre tid haft läkarbrist, något som man nu tyvärr delar med flera vårdcentraler.

Ekonomi. Kostnaderna för Gylle cirka 13,8 miljoner varav nio miljoner är personalkostnader. Avvecklingen av Gylle beräknas ge cirka åtta till nio miljoner kronor.

Nuvarande personal på Gylle placeras på vakanta tjänster alternativt vikariat inom närsjukvården Mellersta. Det som inte går att reducera är kostnader direktrelaterade till patientbesöket exempelvis provtagningskostnader, röntgenkostnader med mera. Minskade ekonomiska resurser kräver ett anpassat uppdrag för framtida primärvård".

Att Gylle vårdcentral är Borlänges minsta är rätt. Men sedan kommer vi till avsnittet ekonomi och då blir det svårt. Det här med plus och minus.

Totala kostnaden för Gylle är 13,8 miljoner varav personalkostnaden är cirka nio miljoner. Ingen personal ska avskedas utan omplaceras vilket gör att denna kostnad på drygt nio miljoner fortfarande finns. Kvar att spara bör därför vara 4,8 miljoner kronor. Dessa 4,8 miljoner blir nio, enligt Persson. Hur då?

Utöver dessa nio miljoner skriver Persson att det finns kostnader som inte går att reducera. Nej, självklart följer kostnader patienterna upp till Borlänge sjukhus. Hur stora dessa kostnader är anges inte. Logiskt bör kostnaderna vara på 4,8 miljoner. Eller?

Finns det någon krona att spara så är det säkert inte fler än att jag kan citera Adolf Jahr i en gammal svensk film: "Som ett loppspott i Mississippi".

Landstinget omsätter cirka sex miljarder. Hur kan då en nedläggning ske? Vem fattar besluten? Jo, Inga-Lill Persson och Alf Johansson är tongivande inom landstinget.

Varför gjordes ingen kostnadsberäkning? Resultatet var förutsägbart för alla utom för Alf Johansson och Inga-Lill Persson.

Behövs landstinget och dess ledning?

PRO Samorganisation Borlänge

Bruno Skoglund ordförande

Mer läsning

Annons