Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Begravningsavgiften i Orsa har minskat

Annons

Svar till "ännu en avhoppare": Församlingsskatten har från inkomståret 2000 ersatts av dels kyrkoavgift, dels begravningsavgift. Kyrkoavgift betalas bara av den som är medlem i Svenska kyrkan.

Begravningsavgift betalas av alla som betalar skatt. Den senare avgiften ska täcka kostnaderna för begravningsverksamheten.

I begravningsavgiften ingår bl.a. anläggande, drift och underhåll av begravningsplatser. Även bisättning av den avlidne och transport av den avlidne efter bisättning ingår i avgiften. Vidare täcker begravningsavgiften gravplats i 25 år och i samband med begravningen även gravöppning, grävning samt gravsättning. I begravningsavgiften ingår även kostnaden för eventuell kremering samt upplåtelse av lokal för begravningsceremoni.

Begravningsavgiften är skild från Svenska kyrkan, på så vis att den ska särredovisas både ekonomiskt och administrativt. På ett förenklat vis kan det alltså sägas att Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten på uppdrag av staten (skattebetalarna). Därmed är det också viktigt att begravningsavgiften står fri från religiösa värderingar och hänsynstaganden.

Det är kyrkofullmäktige som bestämmer begravningsavgiftens storlek. Den får dock inte sättas så högt att den även kan användas för annan verksamhet. Om begravningsavgiften ger ett överskott måste avgiften sänkas. Innan begravningsavgiften bestäms ska ett förslag till avgift godkännas av begravningsombudet och senare fastställas av Kammarkollegiet. Begravningsombudet är en del av länsstyrelsens tillsyn över begravningsverksamheten.

Det är i huvudsak två saker som påverkar begravningsavgiftens storlek. Dels antalet invånare som betalar begravningsavgift, dels hur nyanlagd begravningsplatsen är. En ny begravningsplats är ofta mycket dyrare än en gammal. En tredje sak som påverkar avgiften är antalet kulturhistoriskt intressanta gravplatser inom respektive begravningsplats. I Orsa är begravningsavgiften 48 öre för 2004. Det är en i sammanhanget medelhög avgift. Det finns församlingar både i Dalarna och i övriga Sverige som har betydligt högra avgift. I länet är det fem församlingar som har högre avgift än den i Orsa. Högst är begravningsavgiften i Ore församling, där den är 65 öre.

Begravningsavgiften i Orsa har minskat över åren. År 2000 var avgiften 51 öre och 2001 var den 50 öre. Ambitionen från mig som begravningsombud är att avgiften ska sänkas, så snart det är ekonomiskt möjligt.

Rolf Davidsson,

begravningsombud i Orsa

Mer läsning

Annons