Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Begränsade förbättringar av riksväg 71

Annons

Med "stora satsningar" menas i detta sammanhang att av de pengar som har stått till buds har en stor del använts för att förbättra olika delar av riksväg 71. Dessa är Djurås-Mockfjärd, förbi Björbo, genom Vansbro, förbi Äppelbo och delen från Sälens by upp på fjället.

Även om stora satsningar har gjorts återstår mycket stora behov som behöver åtgärdas. Från Dalarnas län har stora ansträngningar gjorts för att få fram mer pengar till en upprustning av Västerdalsvägen.

Näringsdepartementet har till exempel på olika sätt uppmärksammats på behoven. Trots detta innehåller regeringens direktiv för upprättande av den nya länstransportplanen för 2004-2015 en planeringsram som möjliggör synnerligen begränsade vägförbättringar i Dalarna.

Det planförslag som just nu är ute på remiss innebär att större delen av planeringsramen fördelas till åtgärder på riksväg 71. Trots detta kan endast några kortare sträckor genomföras eller påbörjas under tolvårsperioden. De mest aktuella av dessa är delarna Dala Järna-Vansbro, förbi Yttermalung och Östra Tandö-Bu i Lima. Utöver detta behöver stora delar av vägen förbättras snabbt. Skall vägen inom en 10-20-årsperiod kunna få en markant bättre standard och trafiksäkerhet fordras medel av på avsevärt högre nivå än hittills.

Om dessa medel inte ställs till förfogande måste Vägverket inskränka åtgärderna till en så bra vinterväghållning som möjligt, till påverkan på trafikanterna att anpassa hastigheten till vägens standard och att området kring vägen görs så vänligt och förlåtande som möjligt. Det senare innebär att stolpar, träd, stubbar, stenar och andra oeftergivliga fasta föremål röjs bort från vägens närhet så att en avkörning kan ske utan att människor dödas eller blir allvarligt skadade.

Utöver behoven på riksväg 71 får vi inte glömma bort att det även finns behov på andra vägar i länet. I remissförslaget till länstransportplan har förutom riksväg 71 även riksväg 50 och riksväg 68 särskilt prioriterats. En annan angelägen väg är riksväg 70 mellan Mora och Idre som på motsvarande sätt tar hand om fjälltrafiken till Idre-Grövelsjön.

BO BÄVERTOFT

Mer läsning

Annons