Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre väg planeras vid Kulleråkrarna

Annons

Vägverket planerar för åtgärder av den mer eller mindre sönderkörda vägen över Kulleråkrarna.

Åtgärderna kommer att beröra hela vägen från Näset i Djurås till Älvnäs i Gagnef.

I samband med att Vägverket påbörjade en förstudie av vägombyggnaden genomfördes också en barnkonsekvensanalys för hela vägsträckan.

Skolbarnen fick svara på frågor, bland annat om hur de tar sig till och från skolan och andra aktiviteter, om det finns busshållplatser och om det finns platser utefter sträckan där de känner rädsla och osäkerhet, samt om de varit med om någon olycka.

Vägverket konstaterar att många barn och föräldrar känner oro över att barnen färdas på vägen och många barn har framfört önskemål om en gång- och cykelväg och att hastighetsgränsen ska sänkas.

I en prövning av åtgärder som diskuteras sägs att det bästa alternativet för att förbättra barnens situation är att anlägga en gång- och cykelväg parallellt med Kulleråkersvägen. Några pengar till detta finns dock inte avsatta.

Det som nu planeras är förbättringar av den befintliga vägens bärighet och framkomlighet. Några trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras inte.

Vägverket konstaterar att en vägförbättring kan leda till att fler tunga transporter trafikerar vägen och att hastigheterna ökar. Detta anses inte vara positivt för barnen och andra oskyddade trafikanter.

När åtgärderna kommer att vidtas är inte känt.

Mer läsning

Annons